Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 al-baqarah ayat 155 7 Cari t Opik dmn 8 sabar 9 Surat fatir ayat 3 10 dalil+kitab+zabur 11 al-baqarah ayat 216 12 asmaul husna 13 surat an nas 14 Keuntungan+jual+beli 15 surat ibrahim 16 Ali+imran+ayat+134 17 hijrah 18 Injil 19 Yunus 57 20 saba 21 bekerja 22 Al isra ayat 32 23 qs yusuf 24 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 25 Al-Isro ayat 26-27 26 hutang 27 musibah 28 an nisa ayat 59 29 Obat 30 Jinn 31 Al ikhlas 32 pendidikan 33 ali imran 159 34 Sedekah 35 ali imran 31 36 hadist+al-hujurat+ayat+12 37 az zumar ayat 53 38 al maidah ayat 48 39 Ilmu 40 kiamat 41 Surat Ali Imran ayat 159 42 umur 43 at taubah ayat 105 44 ibrahim 45 Ali imran 110 46 Wasiat 47 Harta 48 Seratus 49 al hijr ayat 9 50 ali imran 185 51 maryam 58 52 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 53 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 54 an nahl ayat 97 55 Iblis 56 Melihat 57 ibrahim+26 58 Hadits tentang kitab taurat 59 al jin ayat 26 60 LUQMAN 61 shalat 62 Peristiwa+hari+kiamat 63 al hujurat ayat 13 64 lalat 65 batu hitam 66 riba 67 cepat 68 Jual beli yang dilarang 69 assyura ayat 38 70 niat 71 al imran 130 72 Surah Al Isra Ayat 55 73 ayat kursi 74 surat 3 ayat 5 75 Memaafkan 76 surat+an-nisa+ayat+161 77 An nahl ayat 125 78 Maryam 56  79 hadis tentang manusia 80 Wanita keji 81 maryam 82 al hijr ayat 22 83 Hadis berfikir kritis 84 Ali Imran 104 85 Al-Baqarah ayat 201 86 hari+kiamat 87 QS+An-Nisa+ayat+29 88 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 89 Al Mujaadilah ayat 13 90 Cari nadzwa 91 an-nisa+ayat+21 92 jenazah 93 putus amal 94 wanita 95 Yusuf 96 yang belajar al quran dan mengamalkannya 97 surat yasin 98 al maidah ayat 46 99 Al Baqarah ayat 30 100 al mu'minun ayat 5-7

Hasil pencarian tentang ar-rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu