Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 Rezeki 11 Zina 12 Zakat 13 ali imran ayat 159 14 al hujurat ayat 13 15 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 16 Bumi bulat 17 Jibril 18 Injil 19 lokasi yang memudahkan 20 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 21 Ali imran 22 surah+fathir+ayat+18 23 Surat-ad-dahr-ayat-23 24 ar rum ayat 21 25 Ayat ayat larangan zina 26 an nahl ayat 125 27 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 28 al maidah ayat 48 29 ali imran 134 30 Saba' ayat 1 31 AS+SAJADAH+AYAT+6 32 hr+muslim+288 33 Jihad 34 Al quran 35 pertengkaran 36 kitab+zabur 37 al+hijr+22 38 al+maidah+ayat+47 39 surah ar-raf ayat 72 40 Ar rum ayat 41 41 Arsy 42 AL HASYR AYAT 18 43 mati 44 al+ikhlas 45 Al-Ahzab ayat 33 46 Ali imran 110 47 dalil+kitab+Zabur 48 surat+thaha+ayat+125 49 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 50 Melindungi 51 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 52 surat+thaha+ayat+126 53 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 54 Kesedihan 55 al+fatihah+ayat+5 56 Hadits Abu Daud Nomor 1335 57 yusuf 58 Surat Al-Baqarah Ayat 21 59 malaikat 60 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 61 Sembahyang 62 wanita 63 an nisa ayat 1 64 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 65 surat yunus 66 maryam 58 67 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 68 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 69 Keutamaan Al quran 70 an-nur ayat 31 71 ali imran 159 72 al ikhlas 73 kafir 74 Sulaiman 75 al-ma'arij+ayat+29-30 76 al maidah ayat 8 77 belajar 78 az-zariyat ayat 56 79 Laba-laba 80 luqman 13 81 an nur ayat 31 82 Apabila surga telah didekatkan 83 haji 84 an nisa+ayat+65 85 Fitrah 86 Ujian 87 Al Baqarah ayat 26 88 Negeri yang dijanjikan 89 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 90 ali imran ayat 200 91 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 92 aku uji dengan ketakutan 93 Al Baqarah ayat 186 94 Bunuh diri 95 al-imran 97 96 yusuf ayat 3 97 ibadah 98 al+mukmin+ayat+17 99 an nisa ayat 5 100 nikah

Hasil pencarian tentang ar-rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu