Paling Sering Dicari

1 puasa 2 alquran surat alinsan ayat 8 dan 9 3 al ikhlas 4 an nisa ayat 29 5 surah al-imran ayat 140 6 Amanat 7 Ali Imran 104 8 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 9 iman 10 Berpuasa 11 riba 12 al+baqarah+ayat+93 13 ali imran 110 14 Ramadhan 15 luqman+14 16 sijjin 17 Ismail 18 menutup 19 Asy+syams+ayat+7 20 doa ziara kubur 21 ali imran 134 22 An-Nisa' Ayat 29 23 Ali imran 24 Al-Baqarah Ayat 188 25 Al-Hujurat Ayat 13 26 orang orang lemah 27 Penciptaan 28 akhlak 29 Al Baqarah ayat 2 30 pemimpin 31 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 32 an+nisa+ayat+14 33 annisa ayat 59 34 Sabar 35 al mumtahanah ayat 10 36 ADAM 37 Asy+syams+ayat+6 38 Wajah 39 akal 40 Belajar 41 Al-Baqarah Ayat 195 42 yunus 32 43 Yunus 99 44 hari raya 45 Al-Isra' Ayat 26 46 ibrahim 47 doa awal ramadhan 48 Perhitungan Allah sangat akurat 49 orang tua 50 berfikir 51 al baqarah ayat 185 52 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 53 Munafik 54 Tiap berjiwa pasti mati 55 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 56 ingkar 57 tanggung jawab 58 at-taubah+ayat+105 59 yusuf 60 Al-Baqarah Ayat 30 61 ali+imran+190 62 Al-A’raf Ayat 56 63 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 64 maryam 26 65 al maidah ayat 5 66 al baqarah ayat 30 67 Al jumuah ayat 9 68 Makhluk-makhluk 69 Luqman 18 70 an-naba'+ayat+1 71 Urusan 72 Al Isra ayat 23 73 yunus 62 74 surah at-talaq ayat 65 75 Ali imran ayat 97 76 at-taubah+ayat+106 77 Tumbuhan 78 yusuf 87 79 Ketika Allah dan Rasul menyeru 80 alquran+surat+alinsan+ayat+8+dan+9 81 anak Allah 82 ALI IMRAN 159 83 petunjuk 84 setan+datang+mencabut+bulu+saat+shalat+ 85 ketenangan 86 ar rum ayat 24 87 Al-An’am Ayat 65 88 Main 89 Surat Al-Baqarah Ayat 121 90 Baitul maqdis daud 91 Al+baqarah+ayat+173 92 al mu'min ayat 45 93 an nisa ayat 1 94 Tanda baca surat al jumuah 95 Qur’an Surah Al Baqoroh ayat 275 96 Larangan Mencelah non muslim 97 tafsir tentang kata syiah dalam alquraan surat assaffat ayat 83 98 q.s ali imron ayat 133-134 99 Al-Ankabut ayat 8 100 luqman 17

Hasil pencarian tentang asy-syam+ayat+1

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا


1. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan...kaki ayat 12 surat Fâthir.
(Yang mengelupaskan kulit kepala) asy-syawaa bentuk jamak dari lafal syawaatun, artinya kulit kepala.
serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1)...(1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat
Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yûsuf(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku...bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan...kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...kisah kehidupan mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1)...Beberapa pakar tafsir menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah...Ayat ini diturunkan pula berkenaan dengan segolongan orang-orang Anshar yang baru datang dari negeri...Habsyah/Abesinia dan negeri Syam, kemudian mereka beriman kepada Nabi saw.
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
langit yang gugur) menimpa mereka, sebagaimana yang mereka minta, yaitu seperti yang dijelaskan oleh ayat...Asy Syu'ara, 187) sebagai azab atas mereka (mereka akan mengatakan,) "Ini (adalah awan yang bertindih-tindih
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
Seandainya kepada mereka didatangkan ayat-ayat yang telah mereka minta, mereka pasti akan berpaling dan...Kami telah memberi Mûsâ sembilan mukjizat yang nyata(1). Meskipun demikian, mereka mengingkarinya....Dan Fir'aun berkata kepada Mûsâ, "Kukira kau adalah orang yang terkena sihir, Mûsâ." (1) Sembilan mukjizat
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Persia mengalahkan Romawi pada tempat terdekat dengan orang-orang Arab, yaitu perbatasan Syam.
Persia mengalahkan Romawi pada tempat terdekat dengan orang-orang Arab, yaitu perbatasan Syam.
Dialah yang mula-mula menciptakan kalian dari tanah,(1) lalu menetapkan bagi kehidupan tiap orang di...setelah itu memperdebatkan kemampuan Allah dalam pembangkitan, dan keberhakan-Nya untuk disembah. (1)...Maksud ayat ini bisa dipahami bahwa penciptaan Adam a. s., bapak manusia, adalah dari tanah seperti...yang tersebut dalam ayat- ayat lain, juga bahwa badan manusia terdiri atas semua unsur yang dipunyai
mengikhlaskan agama demi Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.
Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...Asy-Syu'ara, 86).
Kami turunkan dari langit air yang suci dan menyucikan, serta dapat menghilangkan najis dan kotoran(1).... (1) Pada ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia memberikan nikmat kepada manusia berupa turunnya air...Ayat ini menunjukkan bahwa air hujan, ketika pertama kali terbentuk, sangat bersih.
lalu mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...Banyak ayat lain dalam al-Qur'ân yang berbicara mengenai hal ini.
Apabila Allah menurunkan hujan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr ayat 43.
baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan, diri mereka sendiri dan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia(1).... (1) Kata "min" dalam ayat ini berfungsi sebagai penjelas.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
Oleh karena itu, kalian tidak perlu minta dipercepat sesuatu yang memang pasti akan tiba(1). (1) Yang...dimaksud dengan kata "âyâtî" ('ayat-ayat-Ku') dalam ayat ini adalah âyât kawniyyah, yaitu tanda-tanda
Apabila kalian melaksanakan semua ketentuan itu, niscaya harapan kalian akan terwujud(1). (1) Ayat ini...Petunjuk yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa seseorang yang berada dalam suatu peperangan,...Disinggung pula dalam ayat ini pentingnya jiwa keberagamaan dan keimanan dalam rangka memompa kekuatan...Ayat ini juga menerangkan pentingnya arti taat kepada Allah dan rasul-Nya sebagai upaya menghindari kegagalan