Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 penganiayaan 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 Ayat+201 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 hari kiamat 11 Ali Imran 159 12 hari+kiamat 13 Al Hujurat ayat 13 14 Injil 15 Riba 16 an-nisa' ayat 100 17 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 18 Al sajdah ayat 29 19 zabur 20 Ali+Imran+191 21 Al imran 22 Surat Al sajdah ayat 29 23 Sesuai petunjuk 24 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 25 Ibrahim ayat 7 26 sombong 27 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 28 Al maidah ayat 48 29 dalil+kitab+injil 30 ali+imran+190-191 31 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 32 niat 33 Ali Imran ayat 159 34 Surat Al infitar 6 35 Menyesatkan 36 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 37 Zina 38 Berakal 39 Hadits tentang ketauhidan 40 at taubah ayat 105 41 al hadid ayat 3 42 ilmu 43 kontrol diri 44 an nisa 1 sampai 3 45 yusuf 111 46 An Nur ayat 2 47 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 48 Amal tanpa ilmu 49 annahl ayat 90 50 Berfikir 51 Surat annaShr 52 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 53 Hadist mengenai Allah sang maharaja 54 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 55 Al an'am ayat 82 56 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 57 An nisa ayat 125 58 Surah taha ayat 15 59 ali imran 103 60 an-najiah ayat 17 61 Al-Maidah+ayat+2 62 Al isra ayat 13 63 kontrol+diri 64 Hukum bacaanya 65 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 66 Az zumar ayat 62 67 Yusuf 68 Al baqarah ayat 2 69 al ahzab ayat 59 70 beriman pada hari kiamat 71 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 72 ibrahim 7 73 hadist+al-hujurat+ayat+12 74 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 75 an nahl ayat 90 76 harta 77 Ali imran ayat 9 78 Ali imran ayat 138 79 an nisa ayat 34 80 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 81 al hadid ayat 22 82 hud ayat 6 83 al bayyinah ayat 5 84 Al-Maidah+ayat+48 85 Kandungan+surat+al+anfal+ayat+72 86 sihir 87 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 88 Surat ad duha ayat 7 89 hud+ayat+56 90 Surat+alq 91 Al isra ayat 55 92 At Taubah ayat 122 93 ayat tentang kontrol diri 94 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 95 pergantian siang Dan malam 96 Ali imran 186 97 ar rum ayat 21 98 Al Jumuah ayat 1 99 al ahzab ayat 39 100 Al aqhof ayat 13 dan artinya

Hasil pencarian tentang at+tauriq+ayat+3

النَّجْمُ الثَّاقِبُ


3. (yaitu) bintang yang cahayanya menembus,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud at taufiq ayat 3?
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Nama ini sudah dikenal sejak 3. 000 tahun yang lalu....Allah secara khusus menyebut bintang Sirius pada ayat ini karena sebagian bangsa Arab pada zaman jahiliah
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
Alquran yang sedang membacakannya sebagai (peringatan) lafal Dzikran menjadi Mashdar dari makna Fi'il At-Taaliyaat
demikian pula lafal Al-Atqaa, sekalipun menunjukkan makna Tafdhil, tetapi makna yang dimaksud adalah At-Taqiyyu
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan siksa hari panggil-memanggil) dapat dibaca At-Tanaadi...atau At-Tanaadiy dengan memakai huruf Ya pada akhirnya.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah.
amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim) dengan mendustakan ayat-ayat itu.
Apabila ayat-ayat Kami yang nyata telah dibacakan kepada orang-orang musyrik, maka--akibat sikap ingkar...dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir, "Ini adalah sihir yang nyata
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 28
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 15
Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan...dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka