Paling Sering Dicari

1 sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Aspek politik dan pemerintahan 4 Berfikir 5 az+zumar+ayat+62 6 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 7 cinta 8 al ikhlas 9 Ar Rahman 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 Mencuri 12 Ali Imran 13 ikhlas 14 ridha 15 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 16 al hujurat ayat 13 17 amanat 18 al ahzab ayat 21 19 Bintang 20 al imran 31 21 Surat+At+Takatsur+ayat+1 22 Surat-ad-dahr-ayat-23 23 Ali imran 104 24 rezeki 25 Surat+At+Takatsur+ayat+2 26 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 27 ali imran 31 28 kafir 29 Surat Al Baqarah ayat 267 30 surah an najmu ayat 3-4 31 q.s yunus 105 32 Al-Baqarah ayat 247 33 Rahmat 34 al isra ayat 55 35 Tanah 36 Ilmu 37 al maidah ayat 8 38 at-taubah+ayat 3 39 yunus 57 40 berusaha 41 hutang 42 zina 43 Tidur 44 niat 45 Sihir 46 tolong menolong 47 Surat+Al+An+am+152 48 Surat+At+Takatsur+ayat+3 49 al maidah ayat 2 50 Yusuf 40 51 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 52 al maidah ayat 90 53 Kekerasan 54 Ayat-ayat aspek budaya 55 an+nur+ayat+59 56 Belajar 57 Penciptaan Manusia 58 ali imran 159 59 hadits abu daud 60 Al-Hujurat ayat 11 61 Gempa 62 al imron ayat 103 63 malu 64 penciptaan manusia dan jin 65 Surah alkahfi ayat 60 66 MELOMPAT 67 al imran 159 68 nikmat 69 pasangan 70 surat ibrahim ayat 27 71 al alaq ayat 1-5 72 Yang+maha+merajai 73 an+nur+ayat+61 74 dosa muslim dibebankan kepada yahudi dan nasrani hadis 75 al baqarah ayat 168 76 tumbuhan 77 Al-Ma'un ayat 1-3 78 Luqman 79 Babi 80 ibrahim ayat 7 81 al an am ayat 99 82 al baqarah ayat 129 83 Yusuf 84 Luqman ayat 20 85 Petunjuk 86 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 87 manusia 88 perdagangan dilaut 89 Surah+Al+Mulk+ayat+30 90 Surah as saffat ayat 1 91 an+nur+ayat+58 92 Tafsir tentang lgbt 93 Neraka 94 yusuf 111 95 Ali imran 141 96 surah al baqarah ayat 188 97 muhammad 98 Nabi Muhammad 99 meridhai 100 al-baqarah ayat 188

Hasil pencarian tentang ayat+tentang+penjualan

terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya; ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan Mubtada
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Demikianlah penjelasan dan perincian Kami tentang keadaan mereka....Neraka jahanam adalah balasan bagi mereka karena mereka telah mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat
Jika orang yang menyombongkan diri itu mengetahui sedikit tentang ayat Allah, seluruh ayat-ayat Allah
(Dan orang-orang yang paling dahulu) dalam kebaikan, mereka adalah para nabi; ayat ini berkedudukan menjadi...Mubtada (yaitu orang-orang yang paling dahulu) lafal ayat ini mengukuhkan makna ayat pertama, dimaksud...sebagai ungkapan tentang keagungan kedudukan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 175
Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan...tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan
Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir.
ayat ini menggambarkan tentang kengerian yang terdapat di dalam hari tersebut.
ayat ini mengungkapkan tentang kedudukan hari pembalasan yang agung itu.
sedang diturunkan) artinya di masa Nabi saw. masih hidup (niscaya akan diterangkan kepadamu) makna ayat...: apabila kamu bertanya tentang macam-macam masalah sewaktu Nabi saw. masih ada niscaya akan turun ayat-ayat...Alquran yang menjelaskannya dan jika ayat-ayat Alquran telah turun niscaya isinya akan menjelek-jelekkan...kamu sendiri oleh karena janganlah kamu banyak bertanya tentang hal-hal itu; sesungguhnya (Allah telah...memaafkan kamu tentang hal-hal itu) sebelum kamu meminta maaf kepada-Nya, maka dari itu janganlah kamu
(Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian) mengenai perintah dan larangan....(Dan Allah Maha Mengetahui) tentang apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang (lagi Maha Bijaksana
semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
(Dan matahari berjalan) ayat ini dan seterusnya merupakan bagian daripada ayat Wa-aayatul Lahum, atau...merupakan ayat yang menyendiri, yakni tidak terikat oleh ayat sebelumnya demikian pula ayat Wal Qamara..., pada ayat selanjutnya (di tempat peredarannya) tidak akan menyimpang dari garis edarnya....beredarnya matahari itu (ketetapan Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Mengetahui) tentang
(Dan ceritakanlah) kepada mereka (tentang Ibrahim di dalam Al-Kitab ini) Alquran, yaitu tentang kisahnya...membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya (lagi seorang nabi) hal ini dijelaskan dalam ayat
(Kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui) ayat ini merupakan pengukuh dari ayat sebelumnya...; dan pada ayat ini dipakai kata Tsumma untuk memberikan pengertian, bahwa ancaman yang kedua lebih keras...dan lebih berat daripada ancaman yang dikandung pada ayat sebelumnya....Selanjutnya Allah swt. memberikan isyarat yang menunjukkan tentang kekuasaan-Nya untuk membangkitkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 65
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab...Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...keadaan orang-orang jahat pada hari perhitungan, sikap orang-orang Mukmin ketika diingatkan dengan ayat-ayat...dan penjelasan tentang balasan untuk orang-orang Mukmin dan fasik....Di antara tujuan terpenting yang terkandung dalam surat ini adalah pengarahan pandangan kepada ayat-ayat...tentang alam semesta, pembicaraan tentang kebangkitan dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya
Ayat berikut ini turun tentang orang-orang Yahudi, (Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan) kepada...manusia (apa-apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk) seperti ayat rajam dan tentang
(Apakah kalian) hai orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit; lafal ayat ini dapat dibaca...(Allah telah membinanya) lafal ayat ini menjelaskan tentang cara penciptaan langit.
Allah telah mengumpamakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang diturunkan kepada rasul- Nya, dan...berkata, "Wahai Nabi, bacakanlah kepada kaummu kisah tentang seorang lelaki dari Banû Isrâ'îl yang mengetahui...ayat-ayat yang Kami turunkan kepada rasul-rasul, tetapi kemudian ia tidak mempedulikannya.
Orang yang mengada-ada itu sebenarnya mendengar ayat-ayat Allah yang berbicara tentang kebenaran ketika...Ia seolah-olah seperti orang yang tidak pernah mendengar ayat-ayat itu.
Sesungguhhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada
antara keduanya dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang..."hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Kemudian disebutkan tentang alam semesta dan bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di dalamnya, tentang...Dijelaskan juga tentang keadaan manusia dalam kesusahan dan kegembiraan, tentang kekuasaan Allah dan...Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat suci ini atau ayat-ayat al-Qur'ân
sisi Allah itu lebih baik) 'khairun' menjadi khabar, artinya 'lebih baik' yakni lebih baik dari hasil penjualan
wahai Rasul, bahwa apabila engkau tanya orang-orang munafik itu--setelah rahasia mereka terbongkar--tentang...alasan hujatan mereka terhadap agama dan ejekan mereka kepada Allah dan ayat- ayat-Nya, mereka akan...Katakan kepada mereka, "Apakah kalian bercanda dan bersenda gurau dengan mengolok-olok Allah, ayat-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 219
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi....Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
"Allah lebih mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan") maka Dia akan membalasnya kepada kalian....Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berperang.
(Tentang berita yang besar) ayat ini merupakan penjelasan bagi sesuatu yang dipertanyakan mereka itu....Sedangkan Istifham atau kata tanya pada ayat yang pertama tadi mengandung makna yang mengagungkannya.