Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 penganiayaan 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 Ayat+201 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 hari kiamat 11 Ali Imran 159 12 hari+kiamat 13 Injil 14 Al Hujurat ayat 13 15 Riba 16 Al maidah ayat 48 17 an-nisa' ayat 100 18 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 19 Al sajdah ayat 29 20 Ali+Imran+191 21 Al imran 22 Ibrahim ayat 7 23 sombong 24 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 25 Sesuai petunjuk 26 Surat Al sajdah ayat 29 27 dalil+kitab+injil 28 Zabur 29 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 30 niat 31 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 32 Ali Imran ayat 159 33 ali+imran+190-191 34 Surat Al infitar 6 35 Hadits tentang ketauhidan 36 Menyesatkan 37 kontrol diri 38 at taubah ayat 105 39 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 40 al hadid ayat 3 41 yusuf 111 42 Zina 43 an nisa 1 sampai 3 44 ilmu 45 an nisa ayat 34 46 Ali imran ayat 138 47 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 48 Al an'am ayat 82 49 Surat annaShr 50 Hadist mengenai Allah sang maharaja 51 Amal tanpa ilmu 52 al hadid ayat 22 53 An nisa ayat 125 54 An Nur ayat 2 55 annahl ayat 90 56 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 57 Al-Maidah+ayat+2 58 ali imran 103 59 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 60 Yusuf 61 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 62 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 63 Az zumar ayat 62 64 Surah taha ayat 15 65 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 66 an-najiah ayat 17 67 Al isra ayat 13 68 Al baqarah ayat 2 69 kontrol+diri 70 Hukum bacaanya 71 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 72 an nahl ayat 90 73 al ahzab ayat 59 74 beriman pada hari kiamat 75 ibrahim 7 76 Ali imran ayat 9 77 hadist+al-hujurat+ayat+12 78 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 79 harta 80 Al kahfi ayat 109 81 surat az zumar ayat 62 82 Surat ad duha ayat 7 83 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 84 Al-maidah ayat 46 85 yasin+ayat+38-40 86 Ayat 11 dengan singkat 87 Surat Alfatihah 88 Al-Maidah+ayat+48 89 ayat tentang kontrol diri 90 Tajwid+surat+al+anbiya 91 bawang putih 92 Surat ali imran ayat 190-191 93 pergantian siang Dan malam 94 Surat+alq 95 Al isra ayat 55 96 madu 97 ali imran ayaT 102 98 At Taubah ayat 122 99 Al aqhof ayat 13 dan artinya 100 Al A'raf ayat 180

Hasil pencarian tentang berat

(Dan adapun orang yang berat timbangannya) artinya amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan) atau bacaan Alquran (yang berat) yang hebat....Dikatakan berat mengingat kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya.
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 5
Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat.
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 6
Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,
terjemahan ayat Surat Az-Zalzalah Ayat 2
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 16
Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
(Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus) timbangan yang baik dan tidak berat sebelah.
(Adapun orang-orang yang kafir maka akan Kusiksa mereka dengan siksaan berat di dunia) dengan pembunuhan...dan tidaklah mereka mempunyai penolong) yang akan membela dan mempertahankan mereka dari siksa yang berat
Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan
(Dan adapun orang yang ringan timbangannya) artinya amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 12
Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 8
Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat".
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 98
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun
(Maka Firaun mendurhakai rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat) atau azab yang keras
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 8
Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 7
Dan bagi mereka siksa yang amat berat.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 27
orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat
Waspadalah terhadap orang yang enggan dan merasa berat untuk berperang karena di antara orang-orang yang...hidup bersama kalian ada yang enggan dan merasa berat untuk maju ke medan perang.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 85
Mereka berkata: "Demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat
(Barang siapa yang berat timbangannya) karena amal-amal kebaikan (maka mereka itulah orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 70
) di dunia, kemudian kepada Kami-lah mereka kembali, kemudian Kami rasakan kepada mereka siksa yang berat
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 17
barangsiapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat
(berat terasa) dirasa berat (olehnya apa yang kalian derita) yaitu penderitaan kalian, yang dimaksud
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 127
Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 105
Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,
(Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya) terhadap musuh-musuh-Nya (dan bahwa sesungguhnya
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 128
Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu,
Kami ada belenggu-belenggu) merupakan bentuk jamak dari lafal niklun, artinya belenggu-belenggu yang berat
(Sesungguhnya mereka menyukai kehidupan dunia) (dan mereka tidak mempedulikan hari yang berat) yaitu