Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 al ankabut ayat 3 5 surah+al+baqarah+ayat+188 6 ali imran 67 7 darah 8 al imran ayat 104 9 al jumuah ayat 10 10 ali imran 11 ali imran 159 12 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 13 cinta 14 ibrahim 15 an nisa ayat 58-59 16 al baqarah ayat 151 17 al maidah ayat 2 18 AN NISA AYAT 58 19 Ar rahman 20 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 21 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 22 sabar 23 Sedih 24 Pakaian 25 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 26 Muhammad 27 an+nisa+ayat+59 28 an nisa ayat 5 29 QS. Ali Imran (3): 67 30 yunus 31 AL IKHLAS 32 AL-BAQARAH AYAT 148 33 ali imran 134 34 al baqarah ayat 111 35 Muslim 4969 36 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 37 yusuf 38 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 39 pikun dan beruban 40 al ahzab ayat 59 41 al baqarah ayat 43 42 luqman 43 quran 44 +surat+at+taubah+ayat+24 45 akhlak 46 surah fatir ayat 29 47 bekerja 48 Ali Imran ayat 26. 49 Ali Imran ayat 185 50 surat ar rum 21 51 al imron ayat 198 52 Al hujurat ayat 13 53 al+imran+ayat+38 54 al+baqarah+ayat+69 55 Hadits cinta 56 an nisa ayat 59 57 al+baqarah+ayat+70 58 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 59 riba 60 Al Maidah ayat 1 61 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 62 Al Hajj ayat 54 63 menuntut ilmu 64 Asy-syu'ara+ayat+8 65 al araf ayat 185 66 al maidah ayat 8 67 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 68 al baqarah ayat 195 69 al alaq ayat 2 70 hewan 71 al ankabut ayat 45 72 Putus asa 73 albaqarah ayat 2 74 Surat asyuaro ayat 214 75 ibrahim ayat 7 76 al imran 77 al+kahfi+ayat++4 78 ali imran ayat 67 79 al baqarah ayat 198 80 ali imran 14 81 al baqarah ayat 10 82 al+insyirah+ayat+5 83 al+insyirah+ayat+6 84 Al maidah ayat 18 85 an nisa ayat 29 86 maryam 87 surat al-a'la 88 Kisah nabi 89 surah al baqarah ayat 151 90 al mujadilah ayat 11 91 Saba ayat 16 92 1. Jangan mudah mengobral sumpah 93 Surat Ar-Ra’d 94 an nahl ayat 97 95 Peristiwa dimasa lalu 96 al insyirah ayat 5 97 mimpi 98 Talak 99 an nur ayat 9 100 Darah manusia

Hasil pencarian tentang beriman+kepada+ayat+ayat+kami

terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 126
Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika...ayat-ayat itu datang kepada kami"....(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan...berserah diri (kepada-Mu)".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kamu tidak membalas dendam) maksudnya kamu tidak mengingkari (dengan menyiksa kami melainkan karena...kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami."...Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami) tatkala dilaksanakannya apa yang diancamkan...oleh Firaun agar kami tidak kembali menjadi orang-orang kafir (dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah...diri kepada-Mu.")
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami) yakni Alquran (adalah orang-orang yang...apabila diperingatkan) dinasihati (dengan ayat-ayat Kami mereka menyungkur sujud dan bertasbih) seraya...mengucapkan kalimat, "Subhaanallaah wa bihamdihi" (sedangkan mereka tidak menyombongkan diri) lantaran beriman
(Dan demikian pulalah Kami turunkan kepadamu Alkitab) Alquran sebagaimana telah diturunkan kepada mereka...(Maka orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka Alkitab) yakni kitab Taurat, seperti Abdullah...bin Salam dan lain-lainnya (mereka beriman kepadanya) kepada Alquran (dan di antara mereka) penduduk...Mekah (ada yang beriman kepadanya....Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat Kami) sesudah ayat-ayat itu jelas (selain orang-orang kafir)
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 105
Demikianlah Kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya (orang-orang yang beriman mendapat petunjuk)...dan supaya orang-orang musyrik mengatakan: "Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu (dari Ahli Kitab)",...dan supaya Kami menjelaskan Al Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.
(Maka Kami selamatkan dia) Hud (beserta orang-orang yang bersamanya) dari kalangan orang-orang yang beriman...(dengan rahmat yang besar dari Kami dan Kami tumpas) kaumnya itu (orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami) Kami habiskan mereka dengan akar-akarnya (dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman) diathafkan...kepada lafal kadzdzabuu.
(Allah berfirman,) perkaranya ("Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya...) kamu meninggalkannya dan tidak mau beriman kepadanya (dan begitu pula) sebagaimana kamu lupa kepada...ayat-ayat Kami (pada hari ini kamu pun dilupakan") dibiarkan tinggal di dalam neraka.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya...itu dari sisi Tuhan kami".
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya....Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
dari Tuhannya), yakni Alquran, demikian pula (orang-orang yang beriman), ma`thuf atau dihubungkan kepada...Rasul (semuanya), tanwinnya menjadi pengganti bagi mudhaf ilaih (beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya...tidak membeda-bedakan antara seseorang pun di antara Rasul-Rasul-Nya") hingga kami beriman kepada sebagian..., "Kami dengar"), maksudnya apa yang diperintahkan kepada kami itu, disertai dengan penerimaan (dan kami...taati) serta kami bermohon, ("Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali"),
orang yang beriman (dan penyampaian peringatan) dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar....(setelah) pengiriman (rasul-rasul itu) kepada mereka, misalnya dengan mengatakan, "Wahai Tuhan kami!...Kenapa tidak Tuhan kirim kepada kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan menjadi...orang-orang beriman!"...Ayat berikut diturunkan tatkala orang-orang Yahudi ditanyai orang mengenai kenabian Muhammad saw. lalu
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 96
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada...mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka
(Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu adalah orang-orang shiddiqin) orang-orang...yang sangat beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Rabb mereka...Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami) yang menunjukkan kepada keesaan Kami (mereka
(Dan mengapa kalian tidak beriman) khitab pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, yakni tidak...ada halangan bagi kalian untuk beriman (kepada Allah padahal Rasul menyeru kalian supaya kalian beriman...kepada Rabb kalian....Mereka menjawab, "Betul (Engkau Rabb kami), kami menjadi saksi". (Q.S....Al A'raf, 172) (Jika kalian adalah orang-orang yang beriman) maksudnya, jika kalian hendak beriman kepada-Nya
(Kemudian sesudah rasul-rasul itu, Kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya)...kaumnya Firaun (dengan membawa ayat-ayat Kami) yang berjumlah sembilan buah ayat (maka mereka menyombongkan...diri) tidak mau beriman kepadanya (dan mereka adalah orang-orang yang berdosa).
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 53
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari...Dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan...ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami).
(Yaitu orang-orang yang beriman) lafal ayat ini menjadi Na'at atau sifat bagi lafal 'Ibaadi' pada ayat...di atas (kepada ayat-ayat Kami) yakni Alquran (dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 156
Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat...) kepada Engkau....Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala...Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman...kepada ayat-ayat Kami".
Selain itu, juga agar kalian tidak mengatakan, "Kalau kepada kami diturunkan wahyu yang diturunkan kepada...mereka, kami tentu akan lebih berpetunjuk dan lebih baik dari mereka oleh karena kelebihan akal kami...dan kesiapan kami."...hingga tidak beriman dan tidak melaksanakannya....Kami akan menghukum orang-orang yang berpaling dan tidak mencermati ayat-ayat Kami itu dengan siksa yang
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 69
(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah
(Dan Kami memalingkan hati mereka) Kami menyimpangkan hati mereka dari perkara yang hak sehingga mereka...penglihatan mereka) dari perkara yang hak tersebut sehingga mereka tidak dapat melihatnya dan pula tidak mau beriman...kepadanya (seperti mereka belum pernah beriman kepadanya) artinya kepada ayat-ayat yang telah diturunkan...(pada permulaannya dan Kami biarkan mereka) Kami tinggalkan mereka (di dalam lewat batas mereka) yaitu
(Itulah) yakni tanda-tanda yang telah disebutkan itu (ayat-ayat Allah) maksudnya, hujah-hujah-Nya yang...menunjukkan kepada keesaan-Nya (yang Kami membacakannya) yang Kami ceritakan (kepadamu dengan sebenarnya...) lafal Bil haqqi ber-ta'aluq kepada lafal Natluuhaa (maka dengan perkataan mana lagi sesudah Allah)...firman-Nya, yang dimaksud adalah Alquran (dan keterangan-keterangan-Nya) atau hujah-hujah-Nya (mereka beriman...) orang-orang kafir Mekah itu mereka tidak beriman.
(Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelumnya) sebelum Alquran (mereka beriman...pula kepada Alquran itu)....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah...Ayat ini diturunkan pula berkenaan dengan segolongan orang-orang Anshar yang baru datang dari negeri...Habsyah/Abesinia dan negeri Syam, kemudian mereka beriman kepada Nabi saw.
Semasa hidup di dunia, jika ayat-ayat Allah yang jelas petunjuknya dibacakan kepada orang-orang kafir...Dengan membanggakan harta dan kelompok, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, "Nasib kalian...tidaklah sama dengan nasib kami di dunia....Kedudukan kami lebih baik dari pada kedudukan kalian....Demikian juga kedudukan kami di akhirat yang kalian yakini itu."
Kamu tidak akan dapat mendatangkan petunjuk menuju kebenaran kepada orang-orang yang mata hatinya buta...Yang dapat kamu buat mendengar hanyalah orang yang beriman pada ayat-ayat Kami....Mereka memang taat dan selalu menyambut seruan Kami.
Di samping itu, perkataan mereka, "Mengapa dia tidak membawa tanda (bukti) kepada Kami dari Tuhannya.â...Ayat ini seperti ayat yang berbunyi, “Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan...Yunus: 96-97) Bahkan disampaikan ayat-ayat itu kepada mereka faedahnya adalah untuk menegakkan hujjah...dan agar mereka tidak mengatakan, “Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami..., sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah.”

(Dan tetapkanlah) pastikanlah (untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat) kebaikan (sesungguhnya...kami kembali pada jalan hidayah) maksudnya kami telah bertobat (kepada-Mu....Allah berfirman,) Maha Tinggi Allah ("Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki) Aku ingin...rahmat-Ku) di akhirat kelak (untuk orang-orang yang bertakwa yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman...kepada ayat-ayat Kami.")
(Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan dia) kepada derajat para ulama (dengan ayat-ayat...itu) seumpamanya Kami memberikan taufik/kekuatan kepadanya untuk mengamalkan ayat-ayat itu (tetapi dia...cenderung) yaitu lebih menyukai (kepada tanah) yakni harta benda dan duniawi (dan menurutkan hawa nafsunya...Kami....hingga mereka mau beriman.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 73
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang (maksudnya), niscaya orang-orang yang...kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: "Manakah di antara kedua golongan (kafir dan mukmin) yang
(Katakanlah,) ucapan ini ditujukan kepada orang-orang beriman ("Kami beriman kepada Allah dan pada apa...yang diturunkan kepada kami) yakni Alquran (dan pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim) yakni shuhuf...mereka) baik berupa kitab maupun ayat....(Tidaklah kami beda-bedakan seorang pun di antara mereka) sehingga mengakibatkan kami beriman kepada...kami hanya tunduk kepada-Nya semata.")