Paling Sering Dicari

1 Cukuplah Allah 2 Ayat 2 surat fatihah 3 an-nur ayat 58 4 Hijrah 5 ghaib 6 12 orang anak Yakub 7 al baqarah ayat 30 8 Yusuf 108 9 rezeki 10 menggauli+binatang 11 Tauhid asma wasshifat 12 zakat 13 menunggu 14 al hadid ayat 20 15 kisah nabi syuaib 16 jin+petir+qs 17 shalat 18 demi masa 19 keterangan 20 Manusia 21 berfikir 22 al baqoroh ayat 124 23 Larangan mengikuti tradisi lokal 24 Takdir 25 haji 26 Bohong 27 ali imran 159 28 surat al kafirun ayat 6 29 bahasa arab 30 tafsir surat al-an'am ayat 160 31 al qashasah ayat 26 32 Ayat tentang batasan pergaulan 33 sabar 34 Hadis Ibnu Majah 1934 35 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 36 ilmu 37 Dunia adalah 38 seytan+petir+qs 39 surah al fath ayat 10 40 Bersyukur 41 amal perbuatan 42 Hadist+hidup kembali 43 al baqarah ayat 233 44 Al+isra+ayat+23 45 ghofir+ayat+44 46 Ayat 15 47 surat thaha ayat 8 48 al isra ayat 32 49 Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Mu'adzah Al 'Adawiyyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah seorang wanita yang haidl boleh mengqadl 50 Nasrani yahudi beriman benar benar shaleh 51 Malaikat 52 ghaffir ayat 44 53 iblis+petir+qs 54 al baqarah ayat 45 55 Aku menghendaki dia (dengan memberikan sedikit keduniaan kepadanya dan menolongnya untuk melakukan ketaatan 56 ar-rahman 57 keluarga 58 surah tentang bersabar 59 Surat hud 60 Hadits qudsi tentang taubat 61 setan+petir+qs 62 surat+al+maidah+ayat+33 63 al ahzab ayat 59 64 basuh 65 Al ahzab ayat 33 66 Dan pakaianmu bersihkanlah 67 surat+albaqarah+ayat+153 68 al isra ayat 23 69 junub 70 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 71 AL-BAQOROH AYAT 30 72 Tentang lemahnya seitan 73 Kamu tidak pat Beri pertunjuk pada mereka 74 az zariyat ayat 56 75 al adiyat ayat 1-3 76 Saba 77 Surah qaf ayat 16 78 al imran 159 79 Rezeki dan kekayaan 80 Jujur 81 Al baqarah ayat 235 82 hati 83 Sedikit tidur 84 gunung 85 berselisih 86 Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Abis] Aku mendengar [Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma] berkata terkait dengan firman-Nya 87 bintang 88 Ar-Rum ayat 21 89 luqman ayat 14 90 al- dzariyat ayat 49 91 al baqarah ayat 158 92 al baqarah ayat 186 93 surah yunus ayat 57 94 Urusan 95 akhirat 96 ali imran 92 97 upah 98 surat al-baqarah ayat 283 99 Ya Allah 100 yasin ayat 40

Hasil pencarian tentang berkata+benar

Fir'aun berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Mûsâ benar-benar seorang penyihir yang handal."...Ia berkata seperti itu karena takut kaumnya menjadi tunduk kepada kebenaran yang mereka saksikan pada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 1
Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu...benar-benar Rasul Allah"....Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya...orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 51
Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka..., tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 167
Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata:
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 34
Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu benar-benar berkata,
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 66
(Sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian",
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 54
(Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,
(Tatkala mereka melihat kebun itu) dalam keadaan hangus terbakar (mereka berkata, "Sesungguhnya kita...benar-benar orang-orang yang sesat.")...Kemudian setelah mereka mengetahui, bahwa itu adalah benar-benar kebun mereka, lalu mereka mengatakan
Hârûn berkata kepada Mûsâ, "Wahai putra ibuku, jangan tergesa-gesa memarahiku!...Aku benar-benar khawatir kalau aku bersikap keras kepada mereka lalu mereka terpecah menjadi beberapa...kelompok, kamu akan berkata kepadaku, "Kau telah memecah Banû Isrâ'îl dan tidak menggantikan aku di
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 56
Ia berkata (pula): "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku,
(Sesungguhnya mereka itu) yakni orang-orang kafir Mekah (benar-benar berkata,)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 27
Fir'aun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila".
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 10
(Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula
(Firaun berkata, "Sesungguhnya Rasul kalian yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila")
Ibrâhîm berkata, "Kalian dan nenek moyang kalian dahulu benar-benar amat jauh dari kebenaran."
Ketika merasakan adanya penolakan itu, ia berkata, "Siapa lagikah yang akan menolongku membela kebenaran...Sebagian kecil mereka, yang beriman kepada Allah dan kepadanya, berkata, "Kami akan membelamu karena...Saksikanlah bahwa kami benar-benar tulus dan tunduk kepada Allah."
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 68
Mereka berkata: "Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak".
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 6
Mereka berkata: "Hai orang yang diturunkan Al Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 26
Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat
Rasul-rasul itu berkata, "Tuhan yang mengutus kami Mahatahu bahwa kami benar-benar diutus kepada kalian
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 61
Mereka berkata: "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya (ke mari) dan sesungguhnya kami benar-benar
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 49
Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu?...Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 34
Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar
(Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata) dengan mulut mereka mengenai hal-hal yang...bertentangan dengan apa yang ada dalam hati mereka ("Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar...Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan) yakni mengetahui...(bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta) yakni isi hati mereka berbeda dengan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 29
Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 44
Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Fir'aun,...sesungguhnya kami benar-benar akan menang".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 116
Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 14
Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 6
Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu..., sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 84
Berkata Musa: "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kepada-Nya saja, jika...kamu benar-benar orang yang berserah diri".