Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 darah 5 al Muthoffifin ayat 18 6 Ali Imran 7 Haji 8 anak 9 riba 10 al jumuah ayat 10 11 Menuntut ilmu 12 al ankabut ayat 45 13 Yunus 14 al maidah ayat 2 15 al baqarah ayat 198 16 Maryam 17 hewan 18 Yusuf 19 surah yunus ayat 57 20 belajar 21 Luqman 22 pikun dan beruban 23 Tuhan 24 Hadits Muslim Nomor 3444 25 ali imran 159 26 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 27 al hujurat ayat 13 28 Al ahzab ayat 21 29 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 30 al imron+ayat+110 31 surat an-nisa 32 AL MAIDAH AYAT 38 33 An nisa ayat 58 34 al+baqarah+ayat+69 35 Ilmu 36 Ali Imran ayat 26. 37 an nisa ayat 59 38 quraisy ayat 2 39 al isra ayat 32 40 al+baqarah+ayat+70 41 berfikir 42 al maidah ayat 8 43 zakat 44 Surat Ar-Rad ayat 11 45 dalil sumpah 46 at taubah ayat 105 47 Kisah nabi 48 ali imran 134 49 hadits mencatat transaksi 50 al+insyirah+ayat+5 51 1. Jangan mudah mengobral sumpah 52 Ibrahim 53 hadits abu Daud 1378 54 hadist tentang kesadaran lingkungan 55 al+insyirah+ayat+6 56 +surat+at+taubah+ayat+24 57 qs al-a'raaf 7:172 58 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 59 akhlak 60 sabar 61 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 62 Ali imran 104 63 Ali Imran ayat 185 64 Al imran 65 Yunus 59 66 ra'd ayat 2 67 al mujadilah ayat 11 68 mimpi 69 Peristiwa dimasa lalu 70 al+kahfi+ayat++4 71 adz zariyat ayat 49 72 an nisa ayat 5 73 al maidah ayat 90 74 al ikhlas 75 surat al-a'la 76 Ahmad 77 al alaq ayat 2 78 ali imran 14 79 Darah manusia 80 Surat Al antabul ayat 20 81 bekerja 82 al+baqarah+ayat+16 83 Kisah+nabi dan kesabarannya 84 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+177 85 H.R. Ahmad No. 19415] 86 ali imran 161 87 yusuf 72 88 kafir+yang+mengatakan isa 89 al+ahzab+ayat+21 90 1. surat Al an am 99 91 an nahl ayat 14 92 Nabi+ayub dan kesabarannya 93 quraisy 94 al maidah ayat 27-31 95 ali+imran+ayat+160 96 surat ar-ra'd ayat 11 97 al-mu'minun ayat 12 98 Zina 99 AL FATIHAH AYAT 5 100 al baqarah ayat 197

Hasil pencarian tentang berserah+diri

(Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri) mereka...adalah Nabi Luth dan kedua orang putrinya, mereka dinamakan sebagai orang-orang yang beriman dan berserah...diri, karena mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sepenuh kalbu serta mengamalkan ketaatan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sungguh kami akan menegaskan sikap berserah diri kami kepada Allah dan betul-betul akan tabah menghadapi...Hanya kepada Allahlah orang-orang boleh berserah diri.
Perintah berserah diri atau tunduk tertuju kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, demikian...pula orang yang menjadi pengikutnya, yakni harus berserah diri/tunduk dalam sikap atau amal yang tampak
(Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk dan berserah dirilah kamu!")...(Jawab Ibrahim, "Aku tunduk dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam.")
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 12
Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 36
Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 103
Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran
Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku, sebagai orang-orang yang berserah...diri')".
(Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri) dari kalangan umat ini.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 31
janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah...diri".
Bila aku menderita sakit, Dialah yang menyembuhkan aku dengan mempermudah pengobatan sambil berserah...diri kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 69
(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah...diri.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 108
Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa. maka hendaklah kamu berserah...diri (kepada-Nya)".
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 84
jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah...diri".
kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya saja jika kalian benar-benar orang-orang yang berserah...diri.")
dapat dibaca tatawaffaahum dan yatawaffaahum (oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri...mereka sendiri) karena melakukan kekufuran (lalu mereka menyerahkan diri) mereka tunduk dan berserah...diri ketika maut menjelang mereka seraya berkata ("Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan suatu kejahatan...sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian kerjakan.") oleh sebab itu Dia membalaskannya kepada diri
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 38
yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah...diri".
orang-orang Mukmin yang ada di negeri itu hingga tidak Kami dapati di situ kecuali penghuni sebuah rumah yang berserah...diri.
orang-orang Mukmin yang ada di negeri itu hingga tidak Kami dapati di situ kecuali penghuni sebuah rumah yang berserah...diri.
yang didengarnya yaitu (orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami) kepada Alquran (lalu mereka berserah...diri) mengikhlaskan diri mereka untuk mentauhidkan Allah.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 42
singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah...diri".
Orang-orang yang beriman itu berkata, "Hanya kepada Allah kami berserah diri."
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 91
suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah...diri.
-deskripsi"> Seakan-akan ada pertanyaan, “Apa maksud kembali dan berserah diri?...dalam kitab-Nya atau yang disebutkan oleh Rasul-Nya dalam sunnahnya, maka dialah orang yang kembali dan berserah...diri.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 67
bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah...diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.
kepada orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik Arab, "Bukti telah jelas buat kalian, maka berserah...Apabila mereka berserah diri, berarti mereka telah mengerti dan mengikuti jalan hidayah.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 72
tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah...diri (kepada-Nya)".
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 81
menjadikan (seorangpun) mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah...diri.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 102
hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah...diri (kepada Allah)".
pada ayat di atas (kepada ayat-ayat Kami) yakni Alquran (dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah...diri.)