Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Zina 5 Pendidikan 6 riba 7 Jual beli 8 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 9 Mimpi 10 zakat 11 al ikhlas 12 Menghargai pendapat orang lain 13 al hujurat ayat 13 14 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 15 bekerja 16 yunus 17 surah al maidah ayat 89 18 ibrahim 7 19 penciptaan manusia 20 jujur 21 Menuntut ilmu 22 al+ikhlas 23 akhlak 24 Menerima harta dengan nafsu serakah 25 AL MUJADALAH AYAT 11 26 syari'ah 27 yunus+ayat+85-86 28 gunung 29 ali imran ayat 130 30 Al Maidah ayat 1 31 hadits+surat+an+nahl 32 az zariyat ayat 56 33 Ali imran 45 34 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 35 al A'raf ayat 54 36 An nahl ayat 90 37 sakit 38 al-baqarah ayat 286 39 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 40 al maidah ayat 6 41 niat 42 neraka 43 ibrahim 52 44 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 45 Hud ayat 7 46 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 47 yusuf 3 48 ibadah 49 obat 50 yusuf 47 51 Sedekah 52 ALI IMRAN 102 53 al maidah ayat 87-88 54 At-taubah+ayat+103 55 mencatat dengan jujur 56 laut 57 Ali Imran 159 58 ibrahim ayat 28 59 al imran 186 60 Surat+Ali+Imran+ayat+190 61 Pemimpin 62 surat al wakiah 63 al baqarah ayat 30 64 al an'am ayat 38 65 Penyakit 66 ALMAIDAH AYAT 2 67 hujan 68 Babi 69 Mendengar 70 Surat+al+furqan+ayat+26-27 71 al baqarah ayat 31 72 Mengutamakan kepentingan bersama 73 Kafir 74 at tahrim ayat 6 75 Iman 76 keutamaan islam 77 akal 78 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 79 Mendidik anak 80 Ar-Rum ayat 21 81 ad duhkan ayat 15 82 al+mu'minun+ayat+5 83 at taubah ayat 71 84 at-thariq+ayat+5-7 85 Sepertiga malam 86 hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima 87 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 88 Ar rahman 89 Al Baqarah ayat 185 90 Amal jariyah 91 surat+alkahfi+150 92 AL MAIDAH AYAT 2 93 Batu 94 Ali Imran ayat 134 95 Ahmad 4355 96 Hud+ayat+7 97 surat al isro ayat87 98 Al araf ayat 199 99 Hadits ahmad 100 mendidik anak dengan kasih sayang

Hasil pencarian tentang dalil+kitab+injil

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan...sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya...pula Taurat dan Injil).
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 30
Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku
(Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab) yakni kitab Injil (dan Dia menjadikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan
bukanlah malaikat (maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu) yakni ulama yang mengetahui kitab...Taurat dan kitab Injil (jika kalian tidak mengetahui) hal tersebut, sesungguhnya mereka mengetahuinya..., mengingat kepercayaan kalian kepada ulama kitab Taurat dan Injil lebih kuat daripada kepercayaan kaum
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang...Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang...menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat.
telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab...yang empat; Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan....Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada anak cucu Nabi Ibrahim (maka di antara mereka ada yang menerima
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 146
Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 14
Dan mereka (ahli kitab) tidak berpecah belah, kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan, karena...Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka..., benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu.
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
(Hai Ahli Kitab, kenapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim) dan kamu akui bahwa ia pemeluk agamamu...(Padahal Taurat dan Injil hanya diturunkan sesudahnya) bahkan dalam jarak waktu yang panjang dan setelah...kedua Kitab itu diturunkan, Yahudi dan Nasrani membuat-buat hal tersebut, yakni mengenai Nabi Ibrahim
menunaikan) memberikan (zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat) artinya mereka mengetahui melalui dalil-dalil
malaikat (maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan) yakni para ulama yang ahli dalam kitab...Taurat dan kitab Injil (jika kalian tidak mengetahui) hal tersebut, mereka pasti mengetahuinya karena
dengan membawa bukti-bukti yang nyata) yakni mukjizat-mukjizat (zubur) seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Kitab...yang memberi penjelasan yang sempurna) yaitu kitab Taurat dan Injil, oleh karenanya bersabarlah kamu
(Hai Ahli kitab!...kami) Muhammad (mengungkapkan kepadamu banyak hal dari apa yang kamu sembunyikan dari Alkitab) yakni kitab...Taurat dan Injil seperti ayat tentang rajam dan sifat-sifat Nabi saw....(dan kitab) yakni Alquran (yang jelas) nyata.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 68
Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran...Taurat, Injil, dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu".
mengenai kebenaran wahyu yang Kami turunkan ini, maka tanyakanlah kepada mereka yang telah mendapatkan kitab-kitab...Hal itu adalah untuk menegaskan kebenaran dengan memaparkan dalil pada hal-hal yang dimungkinkan dapat
Dia mempunyai anak atau sekutu, menyandangkan sesuatu yang tidak pantas kepada-Nya, atau mengingkari dalil-dalil
shuhuf-shuhuf seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Alkitab) menurut satu qiraat dengan memakai 'ba' pada al-kitab...dan az-zubur (yang terang) yakni Taurat dan Injil, maka bersabarlah kamu sebagaimana mereka telah bersabar
petunjuk) hal dengan makna menunjukkan dari kesesatan (bagi manusia) bagi orang-orang yang mengikuti kedua kitab...Pada Taurat dan Injil 'menurunkan' dipakai kata-kata 'anzala', sedangkan pada Alquran dengan 'nazzala...' yang berarti secara berulang-ulang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus (dan...diturunkan-Nya pula Al-Furqan) artinya kitab yang memisahkan antara yang hak dan yang batil dan disebutkannya
Alquran, (dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku) umat-umat sebelumku, yang dimaksud adalah kitab...Taurat, Injil dan kitab-kitab Allah yang lainnya: Tidak ada satu pun kitab-kitab itu yang mengatakan
dari penduduk Mekah ("Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Alquran ini dan tidak pula kepada kitab...sebelumnya") kitab-kitab yang telah mendahuluinya, seperti kitab Taurat dan Injil yang di dalam kedua...kitab tersebut disebutkan tentang adanya hari berbangkit, demikian itu karena mereka ingkar kepada Alquran
tentang hal-hal yang sekarang mereka imani; disebabkan sewaktu di dunia mereka tidak mau menganggap dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 145
Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab...(Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamupun tidak
membenarkan apa yang berada di depannya) maksudnya yang sebelumnya (berupa Taurat dan Kami berikan kepadanya Injil...dari kesesatan (dan cahaya) artinya penjelasan bagi hukum-hukum (serta membenarkan) menjadi hal (bagi kitab
(Dan sekiranya mereka menegakkan Taurat dan Injil) mengamalkan ajarannya, di antaranya beriman kepada...(dan apa yang diturunkan kepada mereka) maksudnya kitab-kitab (dari Tuhan mereka, tentulah mereka akan
(Padahal mereka tidak disuruh) di dalam kitab-kitab mereka yaitu Taurat dan Injil (kecuali menyembah