Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 al ikhlas 7 zakat 8 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 9 Menghargai pendapat orang lain 10 riba 11 Mimpi 12 surah al maidah ayat 89 13 yunus 14 jual beli 15 al hujurat ayat 13 16 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 17 bekerja 18 ali imran ayat 130 19 akhlak 20 penciptaan manusia 21 jujur 22 yunus+ayat+85-86 23 gunung 24 al+ikhlas 25 Menuntut ilmu 26 hadits+surat+an+nahl 27 Menerima harta dengan nafsu serakah 28 al baqarah ayat 30 29 AL MUJADALAH AYAT 11 30 ibrahim 7 31 syari'ah 32 Al Maidah ayat 1 33 ibrahim ayat 28 34 al an'am ayat 38 35 Surat+Ali+Imran+ayat+190 36 At-taubah+ayat+103 37 ALMAIDAH AYAT 2 38 hujan 39 Penyakit 40 al A'raf ayat 54 41 Ali Imran 159 42 Mengutamakan kepentingan bersama 43 al imran 186 44 al maidah ayat 87-88 45 ALI IMRAN 102 46 sakit 47 neraka 48 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 49 surat al wakiah 50 yusuf 47 51 ibrahim 52 52 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 53 laut 54 mencatat dengan jujur 55 niat 56 Pemimpin 57 az zariyat ayat 56 58 Ali imran 45 59 yusuf 3 60 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 61 Babi 62 al-baqarah ayat 286 63 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 64 al maidah ayat 6 65 An nahl ayat 90 66 Hud ayat 7 67 An nisa ayat 58 68 ibadah 69 obat 70 Al Imran 85 71 at-thariq+ayat+5-7 72 Al araf ayat 199 73 hadits hutang 74 Shalat 75 sihir 76 Mendengar 77 sukses kepemimpinan pasca nabi 78 al+mu'minun+ayat+5 79 qaf ayat 16 80 Al isra ayat 34 81 al Quran 82 sesungguhnya allah maha esa 83 anak 84 IBLIS 85 Batu 86 rahmat allah 87 takwa 88 Wasiat 89 Jelas 90 al hijr 94 91 Penyembuhan penyakit 92 Al baqarah ayat 198 93 Al-Hujarat ayat 12 94 ali imran 95 Sepertiga malam 96 al hujurat ayat 14 97 thaha ayat 105 98 Murka alloh 99 Surat+al+furqan+ayat+26-27 100 ibrahim 24-25

Hasil pencarian tentang dalil+naqli+kitab+zabur

(Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur) yakni kitab Zabur yang telah diturunkan oleh Allah (sesudah...adanya peringatan) yang dimaksud adalah Ummul Kitab atau Alquran yang telah ada di sisi Allah, yakni
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Demikian itu karena mengikut mushhaf imam/induk dan karena mengikut dalil naqli.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 184
sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur...dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab...yang empat; Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan....Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada anak cucu Nabi Ibrahim (maka di antara mereka ada yang menerima
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
penakwilan, mengingat para nabi maksum dari segala perbuatan dosa yang hal ini telah ditetapkan berdasarkan dalil...aqli dan naqli.
menunaikan) memberikan (zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat) artinya mereka mengetahui melalui dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 105
Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini
mengenai kebenaran wahyu yang Kami turunkan ini, maka tanyakanlah kepada mereka yang telah mendapatkan kitab-kitab...Hal itu adalah untuk menegaskan kebenaran dengan memaparkan dalil pada hal-hal yang dimungkinkan dapat
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami) berupa kenabian dan Kitab Zabur.
Dia mempunyai anak atau sekutu, menyandangkan sesuatu yang tidak pantas kepada-Nya, atau mengingkari dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 55
sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur
, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Kami datangkan kepada) bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman (Daud Zabur...) dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan
dijadikan-Nya sebagai kekasih-Nya, serta Nabi Muhammad dengan perjalanan isranya (dan Kami berikan kitab...Zabur kepada Daud).
tentang hal-hal yang sekarang mereka imani; disebabkan sewaktu di dunia mereka tidak mau menganggap dalil-dalil
Keduanya mengambil dalil dari kitab suci masing-masing....Dan orang-orang musyrik dari kaum Arab yang sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang kitab suci orang
sekalipun lafal Alkitab bentuknya mufrad atau tunggal, tetapi makna yang dimaksud adalah jamak yaitu kitab...Taurat, Injil, Zabur dan Alquran (dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia) yaitu dia menjadi
dalam memberikan ganjaran kepada mereka karena mereka memang telah meninggalkan (kebenaran) sedangkan dalil-dalil
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.
kalian menisbatkan pada Allah yang ini halal dan ini haram tanpa kalian bisa membuktikannya dengan dalil
Barangsiapa menyembah tuhan lain bersama Allah tanpa memiliki dalil yang menunjukkan keberhakan tuhan
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
(Allah menyaksikan) artinya menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat (bahwasanya
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 13
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 168
"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang
datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang sifatnya sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab...mereka, yaitu Muhammad, sekelompok mereka mendustakan apa yang tersebut dalam kitab-kitab mereka itu...Hal ini seolah tidak ada dalam kitab-kitab itu.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 3
di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.
Yaitu (kitab yang bertulis) kitab yang ada catatannya.