Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Bencana 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 Bumi 7 sabar 8 Kematian 9 al baqarah ayat 111 10 ali imran 159 11 Al-Hajj ayat 54 12 Matahari 13 zina 14 Jika Allah menghendaki 15 al mulk ayat 15 16 tafsir at-tahrim ayat 3 17 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 18 bintang 19 Tafsir surat al kafirun 20 luqman 21 ikhlas 22 dunia adalah cobaan 23 Ibrahim 24 Al-Jaatsiyah AYAT 13 25 al baqarah ayat 16 26 Hujan 27 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 28 Syari’ah Charge Card 29 al ahzab ayat 21 30 Ar rahman 31 Al Baqarah ayat 30 32 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 33 Surat Al Kahfi ayat 66 34 albaqarah ayat 30 35 Gempa 36 pendidikan 37 AKAL 38 al maidah ayat 8 39 al hajj ayat 54 40 takwa 41 surat+an+nisa+ayat+20 42 surah al kahfi ayat 1-2 43 ayat tentang penjualan 44 hadiah 45 al-baqarah ayat 275 46 an nur ayat 2 47 al mudatsir ayat 85 48 Luqman 13 49 al mujadalah ayat 11 50 Ishaq 51 al maidah ayat 25 52 al imran 104 53 Ibrahim 41 54 al jumuah ayat 9 55 an nahl ayat 75 56 Ali Imran 133 57 Hadits ahmad+26216 58 ali imran 191 59 Banjir 60 QS. An-Nahl Ayat 91 61 makan 62 ibadah 63 Surat Ali Imran 64 hati 65 Annisa ayat 36 66 Kehidupan 67 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 68 Quraisy shihab 69 Surah Ibrahim 70 agama 71 an+nur+ayat+33 72 Awan 73 an+nur+ayat+6 74 al hujurat ayat 10 75 Al Baqarah ayat 195 76 surat al jazalah ayat 7-8 77 Mujadalah ayat 11 78 tafsir surat at-tahrim ayat 3 79 surat al hujurat 80 an nahl ayat 90 81 surat al imran 82 jadilah 83 menuntut ilmu 84 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 85 an nisa ayat 19 86 Al ikhlas 87 Al Isra ayat 23 88 Yunus 101 89 yusuf 111 90 al maidah ayat 6 91 al-alaq+ayat+2 92 Ujian 93 an nahl ayat 97 94 kekal 95 Iman 96 Thalut sungai 97 surat Ibrahim/14:7 98 sakit hati 99 surat+an+nisa+ayat+21 100 al maidah ayat 90

Hasil pencarian tentang dikembalikan

terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 44
Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 56
Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 10
(Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 57
Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan.
(Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami") kami akan dikembalikan kepada-Nya.
Dan bahwa hanya kepada Tuhan--bukan kepada yang lain--segala sesuatu akan dikembalikan.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 5
Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.
(Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya) yaitu mengenai ketentuan waktunya, tiada seseorang pun yang
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 11
manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan
mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri) (kemudian kepada Rabb kalianlah kalian dikembalikan...) kalian akan dikembalikan kemudian orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat akan menerima
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 109
Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 40
Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kamilah mereka dikembalikan
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 83
Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 11
yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 22
aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan
Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala sesuatu) yakni semua yang ada ini.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 44
Kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"
(Yang benar) dia akan dikembalikan kepada-Nya (sesungguhnya Rabbnya selalu melihatnya) artinya mengetahui
tentang sesuatu perkara) yang menyangkut masalah agama dan masalah-masalah lainnya (maka putusannya) dikembalikan...kepada mereka, ("Itulah Allah, Rabbku, kepada-Nyalah aku bertawakal dan kepada-Nyalah aku kembali) yakni dikembalikan
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 76
Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan.
sisi-Nyalah pengetahuan tentang hari kiamat) yakni kapan ia akan terjadi (dan hanya kepada-Nyalah kalian dikembalikan...dapat pula dibaca Yurja`uuna; berdasarkan qiraat kedua maka artinya: Dan hanya kepada-Nyalah mereka dikembalikan
mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan
Allahlah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada-Nyalah urusan semua makhluk akan dikembalikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 21
dikehendaki-Nya, dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan
menjawab, "Sesungguhnya kepada Tuhan kamilah) sesudah kami mati dengan cara apa pun (kami kembali) dikembalikan
(Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nyalah kalian dikembalikan) di hari kemudian
Kemudian hanyalah kepada Kami kalian dikembalikan) sesudah kalian dibangkitkan, lafal turja'uuna dapat
Takutlah kalian akan seramnya hari ketika kalian akan dikembalikan kepada Allah.
Apabila mereka dikembalikan ke dunia seperti mereka yang mereka angan-angankan, mereka pasti akan kembali...Mereka benar-benar bohong atas pengakuan iman, bila dikembalikan ke dunia."
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 39
bala tentaranya di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan