Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 AN NISA AYAT 3 3 ibrahim 4 niat 5 kiamat 6 wasiat 7 An Naml ayat 6 8 ali imran ayat 19 9 riba 10 an nisa ayat 4 11 Al-Maidah ayat 2 12 Ali imran 130 13 surah fatir ayat 34 14 Berangsur 15 Dalam kubur berputus asa 16 Takwa 17 nikah 18 Sedekah 19 ibrahim ayat 7 20 an nur ayat 32 21 ibadah 22 al baqarah ayat 30 23 ali imran 159 24 surat at tahrim ayat 6 25 al imran 26 al+Ali-Imran: 190 27 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 28 An nisa ayat 29 29 al maidah ayat 1 30 Ali imran 110 31 Ayat Alquran tentang filsafat 32 al hujurat ayat 6 33 zakat 34 Al+Maidah+ayat+101 35 Makna surat al baqarah ayat 234 36 waris 37 banjir 38 gunung meletus 39 al+baqarah+ayat+261 40 An nisa ayat 1 41 Al-Mutaffifin+ayat+2 42 surat al kahfi ayat 110 43 luqman ayat 13 44 An Nuur ayat 35 45 berat 46 An-Nisa Ayat 9 47 Annisa ayat 1 48 Babi 49 Al Baqarah ayat 275 50 al baqarah ayat 20 51 Jiwa 52 Sajian+nenek moyang 53 as syura ayat 38 54 an nisa ayat 7 55 al maidah ayat 8 56 dari 57 sungai 58 Haji 59 ali imran ayat 77 60 surat ar rum ayat 21 61 az zumar ayat 3 62 tulisan assalamualaikum arab 63 Ibrahim 35 64 yasin+ayat+30-38 65 an nahl ayat 90 66 Fathir ayat 31 67 Kedengkian 68 tenggelam+bumi 69 At Taubah ayat 105 70 Tidak membeda-bedakan 71 al an'am ayat 165 72 al imran 192 73 Sapi 74 at tauriq ayat 3 75 Sabar 76 Hidangan 77 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 78 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 79 Annajm ayat 39 80 Al-Baqarah ayat 233 81 Ibrahim ayat 24 82 anak berkebutuhan khusus 83 ilmu 84 jual beli 85 Ibnu katsir 86 Sajian 87 zina 88 Munafik 89 AL MAIDAH AYAT 5 90 Al-Mu'minun Ayat 19 91 ali imran 103 92 an-nahl ayat 90 93 Membela diri sesudah teraniaya 94 SURAT AL KAFIRUN 95 Al anfal ayat 9 96 At tahrim ayat 6 97 luqman 13 98 Zaitun 99 ali+imran+134 100 Az Zukhruf ayat 4

Hasil pencarian tentang duduk+di+tanah+tinggi++sebab+ombak+bergulung+deras++dan+besar+akan+berlaku

Sebab, dengan begitu, kalian seperti orang-orang yang berinfak dengan motif ketenaran dan ingin dipuji...Begitu hujan deras turun menyirami batu itu, hilanglah tanah itu semua....Seperti halnya tanah yang subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras..., begitu pula pahala sedekah akan hilang karena perbuatan riya dan menyakiti....Sebab Allah tidak akan menunjuki orang-orang kafir kepada kebaikan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
, perumpamaannya seperti pemilik kebun di sebuah dataran tinggi yang subur. (1) Di tempat tersebut bisa...Jika hujan deras, hasilnya dua kali lipat....Dan kalau yang turun sedikit, tanah yang subur itu cukup untuk menghasilkan buah...."rabwah" yang dalam bahasa Arab berarti 'tanah subur yang berada di dataran tinggi'....Semakin tinggi sebuah dataran, akan semakin jauh dari sumber air yang mengakibatkan akar tumbuh-tumbuhan
laut yang amat dalam (yang diliputi oleh ombak di atasnya) di atas ombak itu (ada ombak pula, di atasnya...lagi) maksudnya di atas ombak yang kedua itu (awan) yang mendung dan gelap; ini adalah (gelap-gulita...yang tindih-menindih) yakni gelapnya laut, gelapnya ombak yang pertama, gelapnya ombak yang kedua, dan...sangat ini (tiadalah dia dapat melihatnya) artinya hampir saja ia tidak dapat melihat tangannya sendiri (dan...cahaya sedikit pun) maksudnya barang siapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, niscaya ia tidak akan
Berjuang, yang disertai sikap hati-hati, mempunyai keutamaan yang sangat besar....Maka, tidaklah sama antara orang yang duduk berpangku tangan di rumah dan tidak ikut berperang, dengan...orang yang berjuang dengan harta dan jiwa....Allah memberikan kepada orang-orang yang berjihad derajat yang lebih tinggi di atas orang-orang yang...Sebab, uzur itu membebaskan mereka dari celaan.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 40
Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula...), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah...dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia
Bukti besar tentang ketuhanan dan keesaan Kami itu, Kami berikan kepada Ibrâhîm agar ia menyampaikannya...Dengan begitu ia menjadi lebih tinggi dari kaumnya....Sesuai dengan hukum Kami yang berlaku bagi hamba-hamba Kami, Kami akan mengangkat, dengan ilmu dan kebijaksanaan...Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, Mahabijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan Maha...Mengetahui siapa saja yang berhak mendapat derajat tinggi dan siapa yang tidak berhak.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 32
Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan...kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh...Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 4
Kepunyaan-Nya-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi....Dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 95
Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan...orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya....Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu...Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang...yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 128
Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 9
Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 17
(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang...lain duduk di sebelah kiri.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 91
atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang...deras alirannya,
Yaitu ketika dua orang malaikat penjaga mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan...yang lain duduk di sebelah kiri.
Atau sebelum kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur di Mekah, lalu kamu alirkan sungai- sungai...dengan deras di sela-sela kebun itu.
Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah adalah bahtera-bahtera besar yang melaju di lautan bagaikan gunung-gunung...yang menjulang tinggi.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 9
Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita...orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya...Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata....Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada
Hanya Allah yang mempunyai wewenang untuk mencipta, memiliki, dan mengatur segala sesuatu yang ada di...langit dan bumi....Hanya Dialah yang berkedudukan tinggi dan berkekuasaan besar.
Sesungguhnya di dalamnya ada orang-orang yang aniaya) sisa-sisa bangsa Ad yang bertubuh tinggi dan bertenaga...besar (Dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya hingga mereka keluar daripadanya.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 9
Yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak; Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi.
(Apakah kalian mendirikan pada tiap-tiap tanah yang tinggi) tempat yang tinggi (bangunan) yang berfungsi...sebagai pertanda bagi orang-orang yang lewat (untuk bermain-main) di tempat-tempat tersebut kalian memperolok-olok...Kalimat ini berkedudukan menjadi Hal atau kata keterangan keadaan bagi dhamir yang terkandung di dalam
(Dan berkata Firaun, "Hai pembesar kaumku!...Maka bakarlah hai Haman, untukku tanah liat) maksudnya buatlah batu bata untukku (kemudian buatkanlah...untukku bangunan yang tinggi) maksudnya gedung yang tinggi sekali (supaya aku dapat naik melihat Tuhan...Musa) aku akan melihat-Nya dan berdiri di hadapan-Nya (dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa...dia termasuk orang-orang yang pendusta") di dalam pengakuannya yang mengatakan ada Tuhan lain selain
Mereka menerima pesan ayah mereka, dan mereka pun masuk Mesir melalui pintu yang berbeda-beda....Hal itu bukan untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan...adalah untuk dirinya sendiri, yaitu keharuan seorang ayah kepada anak-anaknya, sebagaimana diungkapkan di...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh...perkara dirinya kepada Allah dan berlaku hati-hati.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 50
Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami...), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput...dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.
Apabila kalian selesai melaksanakan salat khauf, yaitu salat dalam situasi perang seperti di atas, jangan...Berzikirlah kepada-Nya dalam keadaan berdiri, berperang, duduk dan tidur....Karena, zikir dengan menyebut nama Allah akan dapat memantapkan dan menenangkan hati....Sebab, pada dasarnya, salat merupakan kewajiban umat Islam yang mempunyai waktu-waktu tertentu.
Allah pasti akan memberimu pahala yang besar....Sebab pahala orang-orang yang baik amalnya tidak akan sia-sia di sisi Allah.
("Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan...Istitsna atau pengecualian di sini bersifat Munqathi' artinya dosa-dosa kecil itu diampuni oleh sebab...menjauhi dosa-dosa besar....bapak moyang kalian yaitu Adam dari tanah (dan ketika kalian masih berupa janin lafal Ajinnatin adalah...mengatakan diri kalian suci) janganlah kalian memuji-muji diri kalian sendiri dengan cara ujub atau takabur, akan
(Atau kamu mempunyai sebuah kebun) taman yang penuh dengan pohon-pohon (kurma dan anggur lalu kamu alirkan...sungai-sungai di celah-celah kebun itu) di tengah-tengah (yang deras airnya.)
(Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) sebagai milik-Nya semua makhluk dan...(Dan Dialah Yang Maha Tinggi) di atas semua makhluk-Nya (lagi Maha Besar) atau Maha Agung.
(Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata) merata...dengan tanah (lagi tandus) kering tidak subur.