Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 ali imran 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Aman 8 Surat yasin 9 Hadits Abu Daud Nomor 4432 10 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 11 al ikhlas 12 Bumi 13 al-insyirah ayat 5 14 surat thaha ayat 180 15 pendidikan 16 al fatiha ayat 1 17 akhlak 18 Ayat 43 19 An-nisa ayat 58 20 laut 21 Hadis Ibnu Majah 1934 22 dunia 23 AL HUJURAT AYAT 11 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 ali imran 64 26 surat Al furqan ayat 20 27 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 28 al hasyr ayat 7 29 Bersyukur 30 ali imran 159 31 surat Al furqan ayat 9 32 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 33 al baqarah ayat 219 34 al maidah ayat 3 35 al bayyinah ayat 8 36 Iman 37 awan 38 ciri ciri pasngan yang baik 39 Ar-Rahman ayat 19 40 Tafsir kepuasan kerja 41 Ali Imran 110 42 saba 15 43 Larangan mengikuti tradisi lokal 44 annisa ayat 58 45 Surat Al-Insan Ayat 20 46 Sedekah 47 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 48 ayat twntang ahklak 49 Surat Ap Ahqaf ayat 9 50 gembira 51 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 52 1934 hadis Ibnu majjah 53 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 54 Surat Thoha ayat 13-14 55 Yunus 56 al baqarah ayat 275 57 al+mursalat+ayat+32 58 hujan 59 gunung 60 Rezeki dari allah 61 surah 'abasa ayat 38 62 Hadist abu daud 2437 63 sujud 64 al+mursalat+ayat+33 65 yusuf 66 al baqarah ayat 124 67 al qadar ayat 1-5 68 Ayat 216 69 az+zalzalah+ayat+2 70 buah buahan 71 Surah an Nisa ayat 3 72 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 73 Ibnu majah 127 74 al baqarah ayat 4 75 tafsir Al-quran onlime 76 kalimat allah isa 77 BAHASA ARAB 78 Palestina 79 surah Ar-Ra’du ayat 11 80 ali imran ayat 26 81 Imran 30 82 Isteri dan anak adalah ujian 83 Al Imran ayat 7 84 An Nisa ayat 29 85 luqman 8 86 tauhid 87 hadist kematian 88 Surat Al-Baqarah Ayat 286 89 surat+Asy+syuara+ayat+157 90 riba 91 sebab 92 MARYAM 93 Al+Ankabut+ayat+64 94 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 95 ibrahim 44 96 Ibrahim 40 97 allah maha tau 98 al hijr ayat 9 99 ibrahim 22 100 Al Baqarah ayat 30

Hasil pencarian tentang empat+puluh+tahun

(Bukankah) artinya, sesungguhnya (telah datang atas manusia) Nabi Adam (satu waktu dari masa) empat puluh...tahun (sedangkan dia belum merupakan) ketika itu (sesuatu yang dapat disebut) maksudnya, Nabi Adam selama...empat puluh tahun masih tetap berbentuk tanah dan bukan berarti apa-apa....manusia selain dia, maka yang dimaksud dengan lafal Al-Hiin atau masa ialah masa mengandung, jadi bukan empat...puluh tahun.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bulan sebagai batas yang paling minim bagi mengandung, sedangkan sisanya dua puluh empat bulan, yaitu...tiga tahun atau tiga puluh tahun (dan umurnya sampai empat puluh tahun) yakni genap mencapai empat puluh...tahun, dalam usia ini seseorang telah mencapai batas maksimal kedewasaannya (ia berdoa, "Ya Rabbku!)...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq, yaitu sewaktu usianya mencapai empat puluh...tahun sesudah dua tahun Nabi saw. diangkat menjadi rasul.
(Dan setelah Musa cukup umur) telah mencapai umur tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun (dan sempurna...akalnya) yaitu telah mencapai umur empat puluh tahun (Kami berikan kepadanya hikmah) yakni kebijaksanaan
sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya) sewaktu Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul ia berumur empat...puluh tahun atau lebih dari itu (maka ia tinggal di antara mereka selama sembilan ratus lima puluh tahun
Kemudian ayah Nabi Yusuf (Yakub) bermukim bersama Yusuf selama dua puluh empat tahun atau tujuh belas...tahun....Disebutkan bahwa masa perpisahan mereka delapan belas tahun lamanya atau empat puluh tahun atau delapan...puluh tahun....tiga tahun.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 26
Allah berfirman: "(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh...tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu.
tauhid (adalah Ibrahim) sekalipun jarak zaman di antara keduanya sangat jauh, yaitu dua ribu enam ratus empat...puluh tahun; dan adalah di antara keduanya terdapat Nabi Hud dan Nabi Saleh.
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 15
Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya...sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang
Al-Qashash, 38) Jarak antara kedua perkataan yang telah dikatakannya itu empat puluh tahun.
makhluk supaya hidup kembali; jarak antara dua tiupan, yakni tiupan pertama dengan tiupan kedua lamanya empat...puluh tahun (maka tiba-tiba mereka) orang-orang yang telah terkubur itu (dari kuburnya) dari tempat
dan mengharamkan orang-orang yang melanggar perintah tadi untuk memasuki tanah Bayt al-Maqdis selama empat...puluh tahun.
yang mengikutinya) dengan tiupan yang kedua dari malaikat Israfil; jarak di antara kedua tiupan itu empat...puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal
Pada masa mengandung dan menyapihnya--yang berlangsung selama tiga puluh bulan--sang ibu merasakan berbagai...Ketika sang anak telah menginjak dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku,...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun
Diriwayatkan bahwa setelah peristiwa itu Nabi Musa tinggal di negeri Mesir selama empat puluh tahun.
supaya kalian sampai kepada masa dewasa) masa sempurnanya kekuatan kalian, yaitu di antara umur tiga puluh...sampai dengan empat puluh tahun (kemudian -dibiarkan-Nya kalian hidup- sampai tua) dapat dibaca Syuyuukhan
yang bukan bahasaku (Sesungguhnya aku telah tinggal) diam (bersama dengan kalian beberapa lama) yaitu empat...puluh tahun (sebelumnya.") selama itu aku belum pernah menceritakan sesuatu kepada kalian (Maka apakah
dari perbuatan maksiat." {(1) Padang pasir tempat mereka berkeliaran dan hidup tidak menentu selama empat...puluh tahun setelah keluar dari negeri Mesir. }
selain dari peristiwa itu, kemudian Kami selamatkan pula kamu daripadanya (maka kamu tinggal beberapa tahun...) yakni selama sepuluh tahun (di antara penduduk Madyan) sesudah kamu datang ke tempat itu dari negeri...kamu datang menurut waktu yang ditetapkan) di dalam ilmu-Ku dengan membawa risalah, yaitu dalam usia empat...puluh tahun (hai Musa!).
yang mandul") yang tidak dapat melahirkan anak sama sekali, pada saat itu umur Sarah mencapai sembilan puluh...sembilan tahun, sedangkan Nabi Ibrahim seratus tahun; atau umur Nabi Ibrahim pada saat itu seratus dua...puluh tahun, sedangkan umur Siti Sarah sembilan puluh tahun.
-deskripsi"> Maksudnya empat puluh tahun sebelum Al Quran diturunkan dan tidak menyampaikan
Maka kalau begitu negeri itu) yakni tanah suci tadi (diharamkan atas mereka) memasukinya (selama 40 tahun...akhirnya mereka binasa (mati") kecuali orang-orang yang di waktu itu usianya belum lagi mencapai 20 tahun...Setelah masa empat puluh tahun itu Allah mengangkat Yusya menjadi nabi dan memerintahkannya untuk memerangi
berangsur-angsur (hingga sampailah kalian kepada kedewasaan) dewasa dan kuat, yaitu di antara umur tiga puluh...tahun sampai empat puluh tahun (dan di antara kalian ada yang diwafatkan) yakni mati sebelum mencapai
(Dan tatkala dia cukup dewasa) yaitu mencapai umur tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun (Kami
selanjutnya (telah Kami turunkan secara berangsur-angsur) Kami turunkan secara bertahap selama dua puluh...tahun atau dua puluh tiga tahun (agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia) secara perlahan-lahan
Para malaikat dan Jibril naik ke hadapan-Nya dalam sehari yang lamanya lima puluh ribu tahun dalam hitungan...tahun dunia.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 142
Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami...jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat...puluh malam.
orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan jumlah mereka beribu-ribu) ada yang mengatakan empat..., delapan atau sepuluh ribu serta ada pula yang mengatakan berjumlah tiga puluh, empat puluh atau tujuh...puluh ribu (disebabkan takut mati) sebagai maf`ul liajlih.
permukaan bumi yang tandus, yakni ke tepi pantai pada hari itu juga, setelah tiga hari, tujuh hari, dua puluh...hari atau setelah empat puluh hari sejak ia ditelan ikan besar itu (sedangkan ia dalam keadaan sakit
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 14
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun...kurang lima puluh tahun.
menjanjikan Mûsâ untuk bermunajat dan kemudian akan memperoleh Tawrât setelah melakukan ibadah selama tiga puluh...Dengan demikian, waktu yang ditentukan itu menjadi empat puluh malam.