Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Islam 3 Al Baqarah ayat 30 4 Allah 5 al mulk ayat 2 6 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 7 ar rahman 8 al imran 104 9 Ayat nabi nuh 10 YUNUS 5 11 al baqarah ayat 275 12 Sabar 13 surga 14 riba 15 surat+An-Najm+ayat+38 16 yunus 17 tolong menolong 18 surah+al+baqoh+ayat+222 19 dimana Allah 20 Nabi saw 21 Munafik 22 al-Hujurat ayat 13 23 pendidikan 24 ayat 145 25 Yusuf 87 26 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 27 ali imran ayat 159 28 al baqarah ayat 233 29 al hijr ayat 9 30 ali imran 133 31 Al-Baqarah ayat 152 32 Al Hujurat Ayat 13 33 QS. Al-Baqarah ayat 124 34 An naml ayat 19 35 yunus 57 36 anak Allah 37 Surat an Nisa ayat 142 38 az zukhruf ayat 11 39 Menjaga kesehatan 40 AN NISA AYAT 29 41 Belajar 42 Q.S. Fathir ayat 2 43 balasan perbauatan buruk 44 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 45 ali imran 8 46 Tuhan tiga 47 bekerja 48 rezeki 49 waktu 50 luqman 13 51 Al baqarah ayat 31 52 annur ayat 3 53 katakan 54 Maryam ayat 54 - 65 55 Allah Tuhan 56 Ayat 42 57 Bertaubat kami hapus 58 Ali imran 139 59 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 60 Tafsir tentang teknologi 61 Surat+albaqaroh+1-13 62 an nahl ayat 97 63 Surah Ali-Imran ayat 114 64 ashshof ayat 61 65 bersyukur atas rezeki 66 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 67 ali imran 103 68 puasa 69 Pecahan 70 ibrahim 1 71 Surah an nisaa ayat 101 72 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 73 al hijr 74 khalifah 75 Kandungan+surat+Al+anfal 76 Surat Ar-rahman ayat 19 77 Ali imron ayat 102 78 gunung 79 luqman 80 Nabi Isa adalah anak Allah 81 QS. al-Luqman ayat 10 82 AT TAHRIM AYAT 6 83 IMAN 84 Jangan berpecah belah 85 Telah diceritakan kepada kami muhammad bin shabh dan zuhair bij harb dan utsman bin abu syaib mereka berkata 86 sihir 87 Surat Al-Qashash:26 88 jujur 89 an-nisa ayat 1 90 an nisa ayat 34 91 muslim 92 surat ke 9+ayat+275 93 Istri 94 al baqarah ayat 2 95 Al-Hasyr+ayat+18 96 al-nur ayat 31 97 Al- Ibrahim ayat 7 98 ayat kursi 99 Keturunan 100 ali imran 110

Hasil pencarian tentang evaluasilah+dirimu+sebelum+engkau+dievaluasi

terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 134
Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Quran itu (diturunkan), tentulah mereka...berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat...Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum ia diutus) sebelum Rasulullah diutus (...Mengapa tidak) (Engkau utus seorang Rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau) yang dibawa...olehnya (sebelum kami menjadi hina) di hari kiamat (dan rendah?")
mengeraskan ucapanmu) di dalam berzikir atau berdoa, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan suara keras engkau...rahasia, maksudnya adalah semua apa yang ada dalam hati manusia yang tidak diungkapkannya, maka janganlah engkau...memayahkan dirimu dengan mengeraskan suaramu.
Ingatlah ketika Ibrâhîm berkata dengan lemah lembut kepada bapaknya, "Wahai Bapak, mengapa engkau menyembah...dan melihat, juga tidak dapat mendatangkan kebaikan untukmu dan tidak dapat menolak kejahatan dari dirimu
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 155
Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah...Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini....Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?...Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau...beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki.
Allah telah memaafkanmu, wahai Rasul, pada saat engkau mengizinkan orang-orang munafik untuk tidak ikut...serta berjihad, sebelum engkau mengetahui persoalan mereka dengan jelas....Sementara, engkau pun tidak tahu mana alasan mereka yang benar, dan siapa di antara mereka yang benar-benar
Apabila usulan damai mereka itu ternyata hanya siasat, tipu daya dan makar, niscaya Allah akan melindungi dirimu...Sebelum itu Allah telah menguatkan dirimu dengan pertolongan-Nya, dengan mempersiapkan faktor-faktor
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 22
Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis...dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya.
(Dan mereka berkata) diathafkan kepada lafal abaa ("Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu sebelum engkau
(Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang sesat) umpamanya, Engkau...memberikan jalan bertobat kepadanya, lalu Engkau mengampuninya....Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana
Sesungguhnya engkau adalah seorang di antara kami yang kami harapkan) kami mengharapkan semoga engkau...menjadi penghulu dan pemimpin kami (sebelum ini) sebelum apa yang kamu lakukan itu (apakah kamu melarang
itu dalam jumlah sedikit, guna membesarkan hatimu dan menjanjikan kepadamu kemenangan dan mengokohkan dirimu...Seandainya Allah memperlihatkan mereka kepadamu dalam jumlah yang besar, niscaya engkau akan gentar,...Akan tetapi Allah telah menyelamatkan dirimu dari perang itu dan akibat-akibat buruknya.
mengandung makna Taqrir atau menetapkan (sebagai seorang yatim) karena ayahmu telah mati meninggalkan kamu sebelum...kamu dilahirkan, atau sesudahnya (lalu Dia melindungimu) yaitu dengan cara menyerahkan dirimu ke asuhan
Dan Kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka) sebagai pengawas yang oleh sebabnya engkau membalas...amal-amal yang mereka lakukan (dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka) yang oleh sebabnya engkau...Ayat ini diturunkan sebelum adanya perintah untuk berperang.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 286
(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah....Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada...orang-orang sebelum kami....Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 26
Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki...dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki....Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki....Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Wahai Nabi, tidak akan memberatkanmu segala perlakuan yang engkau dapatkan dari kaummu....Karena sebelum mengutusmu, Kami telah mengutus rasul-rasul kepada banyak bangsa sebelum bangsamu, tapi
(Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka) terhadap dirimu, seperti perkataan mereka, "Engkau adalah
Kalau Engkau kehendaki tentulah Engkau membinasakan sebelum ini) sebelum aku keluar bersama mereka; maksud...Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?)...Istifham bermakna isti`thaf, memohon belas kasihan, yakni janganlah Engkau menyiksa kami oleh sebab dosa...) dimaksud cobaan dari Engkau (Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki) kesesatannya...(dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki) kehidayahannya.
Kalau saja Allah menyegerakan siksa kepada orang-orang kafir sebelum Muhammad diutus kepada mereka, niscaya...mereka akan berkilah di hari kiamat, "Ya Tuhan, mengapa tidak Engkau utus rasul kepada kami di dunia..., yang dikuatkan dengan ayat-ayat untuk kami ikuti, sebelum kami merasakan siksaan dan hinaan di akhirat
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 27
Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam....Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup....Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".
Lalu Allah swt. berfirman: (Maka berpalinglah) artinya palingkanlah dirimu (dari mereka dan katakanlah...Ayat ini diturunkan sebelum diperintah untuk memerangi mereka (Kelak mereka akan mengetahui) ayat ini
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki) di antara makhluk-makhluk-Mu (dan Engkau...cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki....Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki) dengan memberinya kemuliaan itu (dan Engkau hinakan orang...yang Engkau kehendaki) dengan mencabut darinya....(Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.)
Wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat dan heran terhadap orang-orang yang menginginkan perang sebelum...Kepada mereka dikatakan, "Belum tiba saatnya berperang, tahanlah dirimu, jagalah selalu salat dan zakat...Dengan penuh heran, mereka berkata, "Mengapa Engkau mewajibkan berperang kepada kami?"...Oleh karena itu mereka mengatakan, "Mengapa tidak Engkau tangguhkan beberapa waktu lagi, hingga kami
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 186
Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu....Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 194
Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul...Engkau....Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji".
Mereka semua kini berada di belakangmu, membela dirimu dengan taruhan harta dan jiwa demi misi dakwahmu...Dan andaikata engkau belanjakan segala yang ada di bumi berupa kekayaan dan sumber daya yang terkandung...di dalamnya, dengan maksud menyatukan mereka, sungguh engkau tidak akan dapat melakukannya.
(Dan sungguh telah diperolok-olok beberapa orang rasul sebelum kamu) ayat ini mengandung hiburan yang...selalu mereka perolok-olokkan) yaitu berupa azab; demikian pula orang-orang yang memperolok-olokkan dirimu
yang mengandung kisah Nabi Nuh (di antara berita-berita penting yang gaib) berita-berita yang belum engkau...ketahui (yang Kami wahyukan kepadamu) hai Muhammad (tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum...ini) sebelum diturunkannya Alquran ini.
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 10
Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah...seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku