Paling Sering Dicari

1 Puasa syawal 2 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 3 ALI+IMRAN+191 4 Nabi meninggal 5 surat+AL-A'la+ayat+14 6 riba 7 maaf 8 Surga 9 kesedihan 10 sedekah 11 bidara 12 al isra ayat 23 13 harga diri 14 ALLAH 15 Berkah 16 Sholat iedul fitri 17 ar rum ayat 30 18 hari raya 19 al ankabut ayat 2 20 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 21 rezeki 22 Ikhlas 23 Jibril 24 ali imran 102 25 Al isra ayat 49 26 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 27 Sebaikbaik hadiah adalah doa 28 Aisyah 29 banjir 30 surat al maidah ayat 1 31 Ali+Imran+193 32 hijrah 33 surah+yusuf+ayat+12 34 surat At-Taubah:34 35 almujadalah+ayat+11 36 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 37 At taubah ayat 34-35 38 Sikap muslim yerhadap yahudi 39 al ikhlas 40 zakat 41 Hadits Muslim Nomor 1164 42 Melata 43 memaafkan 44 al imran 134 45 Sembilan puluh sembilan nama 46 ALI+IMRAN+190 47 Maryam 48 al maidah ayat 3 49 Ghuluw dalam beragama uzair 50 luqman 13 51 Ali imran 52 al imran 53 al-alaq ayat 1-5 54 Yunus+25 55 Ibrahim :7 56 Al Ahqaaf 20 57 kurma 58 tolaklah keburukan dengan kebaikan 59 Kiamat 60 Ibrahim 61 Surah yunus 92 62 Ali+Imran+85 63 majusi 64 Takwa 65 Puasa 66 Surat Al-A’raaf ayat 180 67 ali imran ayat 92 68 ali imran 190 69 Hadist tentang hukum menyambung rambut 70 Kiblat 71 surat yusuf 72 Jumlah nabi 73 rugi+tidak+berfikir 74 hadits muslim no 2948 75 Keluarga 76 surat+al+hajr+ayat+5 77 Ali+Imran+147 78 Penjelasan+kaedah+bahasa+surah+an+nahl+ayat+97 79 Bawah bantal 80 mukmin bagaikan satu bangunan hadits tirmidzi 81 Abu Umamah izin berzina 82 Al-Baqarah ayat 256 83 Prasangka 84 An nisa ayat 160 85 an nisa ayat 63 86 suratAl-a,raf ayat+9 87 surat al ikhlas 88 Ibrahim:22 89 Peringatan 90 ali imran 103 91 AL baqarah ayat 2 92 Al maidah ayat 38 93 surat ali imran 18 94 Larangan berteman dengan orang kafir 95 air najis 96 yunus 107 97 Surat An Nahl ayat 125 98 bumi 99 Sombong 100 iblis

Hasil pencarian tentang kandungan+atau+hikmah+surah+Al+isra+ayat+1+

Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
(Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan) apakah ia laki-laki atau perempuan, dan apakah...kandungan itu berisi satu atau kembar dan lain sebagainya (dan apa yang kurang sempurna) kekurangan...(pada kandungan rahim) tentang masa kandungan (dan apa yang lebih) daripada masa kandungan itu.
(Inilah) artinya ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran....lafal ayaatul pada lafal Alkitab mengandung makna min, yakni bagian daripada Alquran (yang mengandung hikmah...) yang padat akan hikmah-hikmah.
menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya--sangat diremehkan(1).... (1) Kata "al-mahîn" sebagai adjektiva atau kata sifat, jika disandangkan kepada orang, berarti 'lemah..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....'air yang memancar' atau 'air yang sedikit', karena susu yang keluar dari perahan biasanya memancar
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
Allah bersumpah demi al-Qur'ân yang dengan jelas menerangkan kandungan isinya, baik berupa ajaran akidah
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....Fathir: 24), atau pengertian agama secara umum, termasuk di dalamnya al-Qur'ân dan al-Hadits, seperti...pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.)....Hikmah-Nya terlaksana berkat pengaturan- Nya yang sangat akurat" Adapun keterangan al-Qur'ân bahwa di
Dengan bercampurnya kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah...(1) dan mudlghah(2)....Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi...kami anak yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1)
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 164
mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat...Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah.
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil...(telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia) yakni surah yang berstempel.
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
Berilah peringatan, dengan isi kandungan al-Qur'ân ini, mereka yang takut kepada kedahsyatan suatu hari...ketika mereka digiring oleh malaikat untuk pengadilan dan pembalasan, dan tidak mempunyai penolong atau
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Aku bersumpah demi al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan pengetahuan yang berguna.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan....Dalam keadaan gawat, gonore dapat mengakibatkan komplikasi pada saluran kencing, persendian atau trakhoma...Bayi yang lahir dari orang yang menderita sipilis akan mudah mati atau cacat.
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
Semua urusan mereka diatur dengan penuh hikmah(1). (1) Kata sab'a tharâ'iq dalam ayat ini adalah kiasan...Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia tidak akan pernah lalai dalam mengatur semua makhluk yang ada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 269
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang...Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.