Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 hutang 7 Zakat 8 Al isra ayat 23 9 makanan 10 Menghalangi masjid 11 hari raya 12 Aisyah 13 penyakit 14 Al ikhlas 15 sabar 16 puasa 17 ALI IMRAN 102 18 nikah 19 al+baqarah+ayat+21 20 pengusiran 21 kesedihan 22 Surat Al An'aam ayat 141 23 Kiamat 24 ikhlas 25 Riba 26 Mendatangi neraka 27 ali imran 104 28 hadits Muslim Nomor 1688 29 annisa ayat 22 30 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 31 Ibrahim 32 Injil 33 Penerus nabi Muhammad Saw 34 Al Baqarah ayat 245 35 Sholat 36 yusuf+105 37 Bahasa 38 Surat Al kafirun 39 neraka 40 al ankabut ayat 2 41 Berkah 42 ali imran 159 43 Puasa syawal 44 Sholat iedul fitri 45 zabur 46 kawin 47 Al Baqarah ayat 275 48 ALLAH 49 Menyesatkan 50 Iblis 51 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 52 ali imran 53 Surat+hud+Ayat+32 54 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 55 surat At-Taubah:34 56 Lupa alquran 57 Al-Baqarah Ayat 43 58 Surat Al bayinah ayat 4-5 59 malaikat menangis 60 al hujurat ayat 11 61 Ali imran 191 62 cahaya 63 Al maidah ayat 2 64 perempuan 65 Qs albaqarah ayat 62 66 surat al maidah ayat 1 67 Surah yunus 92 68 dzikir allah...allah 69 arra'du ayat 11 70 manfaat 71 Al hadid ayat 11 72 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 73 Al+Anfal+ayat+1 74 alam nasyroh 75 yunus 57 76 hud+ayat+117 77 Ibrahim :7 78 akhlak 79 Takwa 80 ar+rum+ayat+21 81 al+hikmah 82 Ali imran 10 83 Ramadhan 84 Tafsir alfatihah ayat 5 85 pinjaman 86 At taubah ayat 34-35 87 Al+baqoroh+ayat+32 88 Surat Al-A’raaf ayat 180 89 Apa yg di maksut dengan alamat email 90 maaf 91 al-hujurat ayat 13 92 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 93 Makan 94 Ayat+194+Albaqarah+ 95 al imran 104 96 Sembilan puluh sembilan nama 97 Baqarah+ayat+163 98 luqman 14 99 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 100 Karun

Hasil pencarian tentang kasih+sayang+allah+terhadap+tamadun+manusia

Semoga Allah menciptakan kasih sayang antara kalian dan orang-orang kafir yang kalian musuhi, dengan...Allah Mahakuasa, Mahaluas ampunan terhadap orang yang bertobat, dan Maha Penyayang terhadap hamba-Nya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ketika kamu menentukan suatu putusan hukum, hadapkanlah dirimu kepada Allah, renungkan keagungan-Nya...dan mintalah ampunan dan kasih sayang-Nya....Karena, sesungguhnya, ampunan dan kasih sayang adalah sifat-sifat Allah.
Setan itu sendiri telah diusir Allah dari naungan kasih sayang-Nya dan berada di jalan kesesatan....Setan telah bersumpah kepada dirinya sendiri untuk menggoda dan mengganggu sejumlah manusia.
Mereka itulah orang-orang yang ditelantarkan Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya....Maka, barangsiapa yang ditelantarakan oleh Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya, niscaya ia tidak...akan mendapatkan penolong dan pelindung dari murka Allah.
Rasulullah, sambil berdoa dan pasrah kepada Tuhanmu, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan karuniakanlah aku kasih...sayang-Mu, karena Engkaulah yang terbaik di antara pemberi kasih sayang....Sebab kasih sayang-Mu amat luas dan amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan...dalam hati mereka rasa kasih sayang) di antara sesama mereka; mereka saling kasih-mengasihi dan sayang-menyayangi...dan Allah swt. mencintai mereka semuanya.
Dialah yang telah berjanji memberikan kelembutan dan kasih sayang-Nya, sementara para malaikat-Nya memohonkan...ampunan bagi kalian agar Allah membebaskan kalian dari gelapnya kekufuran dan kesesatan menuju cahaya...Kasih sayang Allah amat besar pada orang-orang yang beriman.
Dan apabila Kami memberikan nikmat kepada manusia, mereka berlebih-lebihan dalam kegembiraan mereka....kesulitan yang disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka perbuat, tiba-tiba mereka merasa putus asa dari kasih...sayang Allah.
Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada siksa Allah dan teguhlah dalam beriman kepada Rasul- Nya...niscaya Dia akan memberi dua bagian dari kasih sayang-Nya, memberi kalian cahaya sebagai pelita, dan...Ampunan Allah amat luas dan kasih sayang-Nya begitu banyak.
Dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki,...Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka....Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 96
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan...dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.
Kemudian taatilah Allah dan rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan agar kamu sekalian mendapatkan...kasih sayang di dunia dan akhirat.
Hal itu Kami lakukan sebagai wujud kasih sayang Kami kepadanya, dan sebagai bahan pelajaran bagi yang...lain agar bersabar dan haus akan kasih sayang Allah seperti dia.
mengingatkan, "Sesungguhnya Tuhan yang harus kalian percayai dan ikuti ketentuan-ketentuan-Nya itu, memiliki kasih...sayang amat luas bagi orang-orang yang takut dan orang-orang yang tidak takut kepada-Nya....Kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang tidak menakuti-Nya itu berbentuk penundaan hukuman....Namun demikian, para pendusta itu tidak boleh terlena oleh keluasan kasih sayang Allah, sebab siksa-Nya
Kami tidak mengutusmu, wahai Nabi, kecuali sebagai perwujudan kasih sayang yang menyeluruh untuk alam
Ya'qûb pun berkata, "Aku akan selalu meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa kalian....Hanya Dialah Pemilik ampunan tetap dan kasih sayang abadi.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 7
Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka...Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
bahwa jika ia kemudian terbukti bohong dalam tuduhannya, ia akan menerima laknat dan tidak mendapat kasih...sayang Allah Swt.
Allah telah melimpahkan kasih sayang dan meridai Nabi-Nya. Para malaikat memanjatkan doa untuknya.
Kami berkata di dunia, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami dan berilah kami kasih...sayang-Mu....Engkau adalah yang terbaik di antara pemberi kasih sayang."
Ini adalah kisah Tuhanmu, hai Muhammad, tentang kasih sayang-Nya yang diberikan kepada hamba dan nabi-Nya
Allah berkata, "Kalau kamu membangkang dan tidak mau mematuhi-Ku, keluarlah dari surga ini....Kamu terusir dari naungan kasih sayang-Ku dan dari tempat yang terhormat.
Oleh karena itu, janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. '
yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah) kepada mereka ("Mudah-mudahan Allah...melimpahkan kesejahteraan atas kamu telah menetapkan) telah memastikan (Tuhanmu atas diri-Nya kasih...sayang, yaitu bahwasanya) yakni perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai...amal perbuatannya (maka sesungguhnya Ia) yakni Allah swt....Menurut qiraat lainnya dibaca dengan fatah; artinya maka Dialah yang memberi ampunan dan kasih sayang
Aku beri kabar gembira tentang kasih sayang yang Allah wajibkan kepada diri-Nya....Suatu kasih sayang yang mengharuskan bahwa bila seseorang di antara kalian berbuat kejahatan karena tidak...mengetahui akibatnya, kemudian ia kembali kepada Allah dengan perasaan menyesal dan bertobat serta memperbaiki...perbuatannya, Allah pasti akan memaafkannya....Sebab ampunan dan rahmat Allah amat luas."
Dalam menerangkan kasih sayang-Ku dan siksa-Ku di dunia, ceritakanlah kepada mereka kisah beberapa malaikat
Yakin dan percaya kepada Allah memang dapat membangkitkan harapan....Jangan berputus asa terhadap sifat kasih sayang Allah yang pasti akan mengembalikan mereka kepada kita...Sebab, sesungguhnya yang berputus asa terhadap kasih sayang Allah hanyalah orang-orang yang ingkar dan
Yang disebut kedua ini adalah mereka yang mempersembahkan diri mereka untuk mendapatkan perkenan Allah...Bagi orang-orang Mukmin, kekuasaan menjadi salah satu wujud kasih sayang Allah kepada manusia....Sebab, Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada manusia dengan menjadikan orang-orang Mukmin sebagai pemimpin
Dialah satu-satunya Tuhan yang melimpahkan kebaikan dan yang kasih sayang-Nya amat besar.
Ibrâhîm menjawab, 'Aku tidak akan pernah putus asa dari kasih sayang Allah.