Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 an nisa ayat 29 6 Al hujurat ayat 9 7 Al+hujurat+ayat+13 8 tentang kurban 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 ali imran 103 11 al baqarah ayat 285 12 zakat 13 pendidikan 14 al mujadalah ayat 11 15 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 16 Ali imran 17 saba 15 18 al baqarah ayat 177 19 al qalam ayat 4 20 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 21 maryam 22 ibrahim ayat 7 23 al hajj ayat 7 24 talak 25 angin 26 at tahrim ayat 6 27 ali imran 159 28 al isra ayat 23 29 al baqarah ayat 30 30 tolong menolong 31 al-hujurat ayat 9 dan 10 32 al-a'raaf+7 33 Waktu 34 miskin 35 Ar rahman 36 Muslim itu bersaudara 37 beriman kepada allah 38 al baqarah ayat 285 39 at taubah ayat 60 40 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 41 al mujadilah ayat 11 42 ali imran 190 43 Alat pembelajaran 44 Cahaya Allah 45 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 46 makanan haram 47 an nisa ayat 63 48 Rumah 49 Al baqarah ayat 229 50 yunus ayat 3 51 ali imran 104 52 Pendidikan islam sebelum menikah 53 surat+38+ayat+72 54 Surah Al Maidah ayat 15-16 55 al maidah ayat 8 56 luqman ayat 12 57 surat al araf ayat 54 58 hawa 59 al hujurat ayat 13 60 an nisa ayat 59 61 Yusuf 87 62 riba 63 Surah Hud ayat 114 64 ar-rahman 65 menjual minuman keras 66 al jumuah ayat 10 67 keutamaan sholat 68 al+isra+ayat+26 69 Al Bayyinah ayat 5 70 sampaikan walau satu ayat 71 Al-Hasyr Ayat 18 72 an-nisa+ayat+136 73 Memuaskan hati 74 memuliakan orang tua dan mertua 75 yusuf 72 76 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 77 Ali Imran 8 78 an nisa ayat 93 79 Ibrahim 41 80 Hukum mendzolimi orang lain 81 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 82 barang temuan 83 qs al isro ayat 1 84 surat+al-anbiya+ayat+22 85 sedekah 86 Larangan merusak alam 87 Menuntut ilmu 88 Harta rampasan perang 89 yunus 61 90 kafir 91 surat al-anbiya ayat 22 92 Ghafur ayat 78 93 istri 94 al qariah ayat terakhir 95 al isra ayat 28 96 al baqarah ayat 282 97 al maidah ayat 2 98 alhadid ayat 7 99 IMAN 100 Musibah

Hasil pencarian tentang kedua+tangan-Nya+adalah+kanan

Kemudian dengan tangan kanannya--sebab tangan kanan lebih kuat--ia memukul mereka dan menghancurkannya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 10
(Akan dikatakan kepadanya): "Yang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua...tangan kamu dahulu dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya".
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 67
tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya...pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.
("Yang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dahulu) yakni perbuatan...Diungkapkan demikian mengingat, bahwa kebanyakan pekerjaan itu dilakukan oleh kedua tangan (dan sesungguhnya...Allah sekali-kali bukanlah penganiaya) suka menganiaya (hamba-hamba-Nya") dengan mengazab mereka tanpa
(Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara timbal balik) yakni tangan...kanan setiap orang akan dipotong berikut kaki sebelah kirinya (kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalibmu
Dikatakannya bahwa Mûsâ sebenarnya adalah guru mereka dalam soal sihir-menyihir, sehingga--karena dianggap...Fir'aun berkata, "Sungguh, akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, tangan kanan dengan
(Masukkanlah) sisipkanlah (tanganmu) yang sebelah kanan, yang dimaksud adalah telapak tangannya (ke leher...Pengertian tangan diungkapkan dengan istilah Janah yang artinya sayap, karena kedua tangan bagi manusia...fungsinya sama dengan dua sayap bagi burung (maka yang demikian itu adalah dua) dapat dibaca Tasydid...dan Takhfif, yakni Fadzanika dan Fadzannika, yang dimaksud adalah tongkat dan tangan itu; keduanya merupakan...Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik").
terjemahan ayat Surat Al-Lahab Ayat 1
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
(Untuk golongan kanan) menjadi Shilah dari lafal Ansya-naahunna, atau dari lafal Ja'alnaahunna....Yakni Kami ciptakan atau Kami jadikan mereka untuk golongan kanan. Golongan kanan itu adalah,
sebagai mubtada, mengingat al mirip dengan syarat maka khabarnya diawali dengan fa, yaitu (maka potonglah tangan...mereka) tangan kanan masing-masing mulai dari pergelangan....perbuatannya itu diulanginya lagi maka yang dipotong kakinya yang kiri dari pergelangan kaki, kemudian tangan...kiri lalu kaki kanan dan setelah itu dilakukan hukum takzir (sebagai balasan) manshub sebagai mashdar...Allah dan Allah Maha Perkasa) artinya menguasai segala urusan (lagi Maha Bijaksana) terhadap makhluk-Nya
Pertama, golongan kanan yang mempunyai kedudukan tinggi. Alangkah mulianya kedudukan golongan itu!...Kedua, golongan kiri yang merupakan golongan terendah. Alangkah buruknya keadaan mereka!
Pertama, golongan kanan yang mempunyai kedudukan tinggi. Alangkah mulianya kedudukan golongan itu!...Kedua, golongan kiri yang merupakan golongan terendah. Alangkah buruknya keadaan mereka!
(Dan Kami telah memanggilnya) melalui firman-Nya, "Hai Musa! Sesungguhnya Aku adalah Allah..."...(dari arah Thur) nama sebuah bukit (sebelah kanan) yakni dari sebelah kanan Nabi Musa ketika ia baru...Kami telah mendekatkannya kepada Kami waktu dia munajat) bermunajat, yaitu Allah memperdengarkan Kalam-Nya
Akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, tangan kanan dengan kaki kiri atau sebaliknya
itu tidak mengetahui dan tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, karena mereka menyekutukan-Nya...Padahal bumi, dengan segala isinya, berada dalam genggaman-Nya pada hari kiamat....Sementara langit, dengan seluruh lapisannya, terlipat di tangan kanan-Nya....dari segala kekurangan, dan Dia Mahatinggi dari apa saja selain Dia yang mereka persekutukan dengan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 18
Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.
(Mereka) yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat demikian itu (adalah golongan kanan.)
Tangan itu akan bercahaya putih tanpa cacat....Lalu dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu, agar hilang rasa takut....Kedua hal itu adalah mukjizat yang datang dari Allah....Hadapilah Fir'aun dan pengikutnya dengan kedua mukjizat itu, ketika mereka menyambut kerasulanmu dengan
(Yaitu golongan kanan) mereka adalah orang-orang yang kitab catatan amal perbuatan mereka diberikan kepadanya...dari sebelah kanan....Kalimat ayat ini menjadi Mubtada sedangkan Khabarnya ialah, (Alangkah mulianya golongan kanan itu) kalimat
Golongan kanan itu adalah kelompok yang banyak dari umat-umat terdahulu dan umat Muhammad.
Golongan kanan itu adalah kelompok yang banyak dari umat-umat terdahulu dan umat Muhammad.
pasak-pasak) ia dikenal dengan julukan tersebut, bila menyiksa seseorang ia membuat empat pasak, kemudian kedua...tangan dan kedua kaki orang yang disiksanya itu diikatkan pada masing-masing pasak.
yakni mereka tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya; atau, mereka tidak mengagungkan-Nya...dengan pengagungan yang sesungguhnya sewaktu mereka menyekutukan-Nya dengan selain-Nya (padahal bumi...) maksudnya berada di dalam kekuasaan dan tasharuf-Nya (pada hari kiamat dan langit digulung) dilipat...menjadi satu (dengan tangan kanan-Nya) yakni dengan kekuasaan-Nya (Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari...apa yang mereka persekutukan) bersama-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 8
Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 27
Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
(Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu).
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 30
Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir lembah yang sebelah kanan...(nya) pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu: "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah
Mûsâ lalu--sebagai mukjizat kedua--mengeluarkan tangan dari kantongnya.
(Kecuali golongan kanan) mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka selamat dari siksa neraka, di
Mengenai golongan kanan, tidak ada seorang pun yang tahu ganjaran golongan kanan.