Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 al furqan ayat 67 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 Almaidah ayat 48 10 ayat tentang kepala madrasah 11 ali+imran+159 12 Aman 13 Ibrahim ayat 7 14 dunia 15 orang tua 16 al-maidah ayat 3 17 al-insyirah ayat 5 18 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 19 an-nur+ayat+36 20 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 21 al-baqarah ayat 168 22 hewan 23 Urusan 24 hujan 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 huud+40 27 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 28 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 29 ar rum ayat 21 30 An nahl ayat 120 31 ibrahim 32 32 al ahzab ayat 70 33 Memohon ampun 34 ikhlas 35 Anjing 36 Al furqon ayat 67 37 surat Al furqan ayat 20 38 ali imran ayat 26 39 Al+Anbiyâ+ayat+73 40 Surga 41 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 42 al bayyinah ayat 8 43 menghindari perkelahian 44 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 45 Bersyukur 46 lukman+ayat+15 47 surat al baqarah ayat 11 48 surat Al furqan ayat 9 49 ali imran ayat 185 50 Saba 13 51 Menumbuhkan kebiasaan menegur 52 petunjuk 53 kemuliaan 54 QS.Al imran ayat 79 55 al baqarah ayat 261 56 mengharapkan pertemuan 57 AL+AHZAB+AYAT+70 58 an nisa ayat 59 59 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 60 al-maidah ayat 48 61 Surat al maidah ayat 48 62 Al+hijr+ayat+48 63 Al-Nur ayat 51-54 64 surat al-araf 31 65 Surat Al ikhlas 66 Ibrahim ayat 3 67 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 68 bohong 69 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 70 rumah 71 al-baqarah+ayat+66 72 al imran 96 73 Surat+Al-Baqarah 74 SURAT 2 AYAT 168 75 terjemahan surat al mulk 76 Surat Al-Baqarah ayat 10 77 an nahl ayat 43 78 al-an’am ayat 121 79 Ayat tentang toleransi 80 al fatihah ayat 1 81 Niat 82 Al-Baqarah ayat 256 83 ali imran 139 84 surah yunus ayat 57 85 Surat+Al+-+Baqarah : 269 86 Al-Baqarah [2] ayat 43 87 Rezeki 88 Cinta 89 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 90 al anfal ayat 17 91 israq ayat 81 92 Perang 93 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 94 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 95 Ibnu Katsir 96 Tafsir surat alkafirun 97 Al-Baqarah · Ayat 286 98 Al mu'minun ayat 51 99 al-baqarah ayat 245 100 Al+waqiah+ayat+37

Hasil pencarian tentang kurban

syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu) mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu menyembelih hewan kurban...untuk tanah suci, seumpamanya hewan kurban itu dipilih yang baik dan digemukkan terlebih dahulu (timbul...Hewan-hewan kurban itu dinamakan Sya'aair disebabkan kesyiarannya yakni kesemarakannya, disebabkan hewan-hewan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Di antara dua kurban itu, yang diterima adalah kurban Habil dengan turunnya api dari langit lalu memakan...kurban itu.
yaitu Habil dan Qabil (dengan sebenarnya) berhubungan dengan utlu (ketika keduanya mempersembahkan kurban...Kenapa kurbanmu diterima sedangkan kurban saya tidak!...(Jawabnya, yakni Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa").
beriman kepada seorang rasul) artinya tidak membenarkannya (sebelum ia mendatangkan kepada kami suatu kurban...Maka kami tidak akan beriman kepadamu sebelum membawakan kurban, pemberian, yang mendekatkan diri kepada...Jika kurban itu diterima, maka dari langit akan muncul api putih yang akan membakarnya.
golongan orang-orang yang beriman yang telah mendahului kalian (telah Kami syariatkan penyembelihan kurban...Maksudnya menyembelih kurban atau tempat penyembelihannya (supaya mereka menyebut nama Allah terhadap
Dia tidak menginginkan kalian melakukan penyembelihan kurban untuk sekadar memamer-mamerkan diri....dari itu, keridaan-Nya tidak akan bisa didapatkan melalui pembagian daging dan penumpahan darah hewan kurban
berikan kepada mereka berupa binatang ternak) unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban...dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai kurban.
(Maka dirikanlah salat karena Rabbmu) yaitu salat Hari Raya Kurban (dan berkurbanlah) untuk manasik hajimu
Sebelumnya, kalian harus menyembelih kurban yang mudah didapat, seperti kambing, unta atau sapi....Lalu sedekahkanlah kurban itu pada orang-orang miskin....Dan janganlah kalian mencukur rambut kecuali setelah menyembelih kurban.
disyariatkan kepada kalian saja, melainkan Kami juga telah menjadikan bagi setiap kelompok yang beriman jenis kurban...Pada saat menyembelih hewan kurban itu, mereka pun menyebut asma Allah dan mengagungkan-Nya sebagai rasa
Disebutkan secara khusus shalat dan kurban karena keduanya termasuk ibadah yang paling utama dan pendekatan...lainnya, sedangkan dalam shalat terdapat pendekatan diri kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala dengan hewan kurban
Jika kurban itu diterima, maka akan datang api putih dari langit yang membakarnya, namun jika tidak diterima..., maka kurban itu tetap seperti sedia kala, dan hal ini telah disampaikan kepada Bani Israil selain pada
permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar) yaitu hari raya kurban...yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya kurban
sampai saat ihram dengannya asal saja masih pada bulan-bulannya, (maka hendaklah wajib ia menyembelih kurban...didapat), yaitu seekor kambing yang harus disembelihnya sesudah ihram haji, dan lebih utama pada hari kurban...(Tetapi apabila ia tidak menemukan) kurban, misalnya karena hewan itu tidak ada, atau tidak punya uang...(Demikian itu) maksudnya hukum yang telah disebutkan tadi berupa kewajiban menyembelih kurban atau berpuasa...Jika sebaliknya, maka tak ada kurban dan tidak pula berpuasa sekalipun ia melakukan tamatu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 34
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah
sembelihan) yakni dengan domba (yang besar) dari surga, yaitu domba yang sama dengan domba yang dijadikan kurban
membuatnya bahaya atau cacat (sampai pada waktu yang ditentukan) yaitu waktu disembelih sebagai hewan kurban
dibaca Walyuufuu dan Walyuwaffuu (nazar-nazar mereka) dengan menyembelih hewan ternak sebagai hewan kurban
Disebutkan shalat dan kurban adalah karena keutamaan kedua ibadah ini, di mana hal itu menunjukkan cinta
menyebut asma Allah saat menyembelih unta, sapi atau kambing--tergantung kemampuan--pada hari raya kurban
˜azhim (besar) karena sebagai tebusan bagi Ismail, dan karena dalam ibadah yang agung, yaitu ibadah kurban
sesungguhnya meminum minuman keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban
pada lehernya) artinya Nabi Sulaiman menyembelih semua kuda-kuda itu kemudian memotong kakinya sebagai kurban
Mereka sebut sesaji dan kurban tersebut dengan nama sedekah, ada yang disebut sedekah gunung, sedekah
Sebagaimana Kami menundukkan segala sesuatu kepada kehendak Kami, Kami juga menundukkan hewan-hewan kurban
, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, di mana mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih kurban
kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi hewan kurban
kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi hewan kurban
bulan-bulan tersebut (dan hadya serta qalaid) sebagai pertanda bagi semua orang bahwa kedua jenis hewan kurban
tafsir-deskripsi"> Kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dengan patung dan berhala, di mana mereka arahkan kurban