Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 al-baqarah ayat 155 7 dalil+kitab+zabur 8 Cari t Opik dmn 9 sabar 10 Surat fatir ayat 3 11 surat ibrahim 12 surat an nas 13 Keuntungan+jual+beli 14 Ali+imran+ayat+134 15 al-baqarah ayat 216 16 qs yusuf 17 asmaul husna 18 Injil 19 musibah 20 Al isra ayat 32 21 bekerja 22 ilmu 23 hutang 24 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 25 Obat 26 hijrah 27 an nisa ayat 59 28 Yunus 57 29 saba 30 Al-Isro ayat 26-27 31 ibrahim 32 Seratus 33 hadist+al-hujurat+ayat+12 34 Sedekah 35 Al ikhlas 36 ali imran 185 37 az zumar ayat 53 38 al hijr ayat 9 39 Surat Ali Imran ayat 159 40 pendidikan 41 at taubah ayat 105 42 Harta 43 ali imran 159 44 ali imran 31 45 kiamat 46 al maidah ayat 48 47 Ali imran 110 48 Wasiat 49 Jinn 50 yang belajar al quran dan mengamalkannya 51 al hijr ayat 22 52 maryam 30 53 Jual beli yang dilarang 54 niat 55 Memaafkan 56 an-nisa+ayat+21 57 cepat 58 Ali Imran 104 59 Al Mujaadilah ayat 13 60 hari+kiamat 61 putus amal 62 wanita 63 lalat 64 hadis tentang manusia 65 Yusuf 66 al maidah ayat 46 67 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 68 kematian 69 ayat kursi 70 assyura ayat 38 71 dalil+naqli+kitab+zabur 72 Wanita keji 73 maryam 58 74 ar rahman 75 Hadis berfikir kritis 76 berkembang 77 dalil+naqli+kitab+injil 78 Surah Al Isra Ayat 55 79 surat 3 ayat 5 80 maryam 81 Cari nadzwa 82 ibrahim+26 83 al hujurat ayat 13 84 LUQMAN 85 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 86 Maryam 56  87 riba 88 shalat 89 al imran 130 90 surat yasin 91 batu hitam 92 QS+An-Nisa+ayat+29 93 Al Baqarah ayat 30 94 surat+an-nisa+ayat+161 95 An nahl ayat 125 96 al imran 97 al hasyr ayat 18 98 pakaian 99 luqman+14 100 al isra ayat 55

Hasil pencarian tentang kurban

(Maka dirikanlah salat karena Rabbmu) yaitu salat Hari Raya Kurban (dan berkurbanlah) untuk manasik hajimu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu) mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu menyembelih hewan kurban...untuk tanah suci, seumpamanya hewan kurban itu dipilih yang baik dan digemukkan terlebih dahulu (timbul...Hewan-hewan kurban itu dinamakan Sya'aair disebabkan kesyiarannya yakni kesemarakannya, disebabkan hewan-hewan
yaitu Habil dan Qabil (dengan sebenarnya) berhubungan dengan utlu (ketika keduanya mempersembahkan kurban...Kenapa kurbanmu diterima sedangkan kurban saya tidak!...(Jawabnya, yakni Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa").
golongan orang-orang yang beriman yang telah mendahului kalian (telah Kami syariatkan penyembelihan kurban...Maksudnya menyembelih kurban atau tempat penyembelihannya (supaya mereka menyebut nama Allah terhadap
Dia tidak menginginkan kalian melakukan penyembelihan kurban untuk sekadar memamer-mamerkan diri....dari itu, keridaan-Nya tidak akan bisa didapatkan melalui pembagian daging dan penumpahan darah hewan kurban
berikan kepada mereka berupa binatang ternak) unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban...dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai kurban.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 34
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah
beriman kepada seorang rasul) artinya tidak membenarkannya (sebelum ia mendatangkan kepada kami suatu kurban...Maka kami tidak akan beriman kepadamu sebelum membawakan kurban, pemberian, yang mendekatkan diri kepada...Jika kurban itu diterima, maka dari langit akan muncul api putih yang akan membakarnya.
disyariatkan kepada kalian saja, melainkan Kami juga telah menjadikan bagi setiap kelompok yang beriman jenis kurban...Pada saat menyembelih hewan kurban itu, mereka pun menyebut asma Allah dan mengagungkan-Nya sebagai rasa
sembelihan) yakni dengan domba (yang besar) dari surga, yaitu domba yang sama dengan domba yang dijadikan kurban
membuatnya bahaya atau cacat (sampai pada waktu yang ditentukan) yaitu waktu disembelih sebagai hewan kurban
Sebelumnya, kalian harus menyembelih kurban yang mudah didapat, seperti kambing, unta atau sapi....Lalu sedekahkanlah kurban itu pada orang-orang miskin....Dan janganlah kalian mencukur rambut kecuali setelah menyembelih kurban.
dibaca Walyuufuu dan Walyuwaffuu (nazar-nazar mereka) dengan menyembelih hewan ternak sebagai hewan kurban
permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar) yaitu hari raya kurban...yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya kurban
menyebut asma Allah saat menyembelih unta, sapi atau kambing--tergantung kemampuan--pada hari raya kurban
sesungguhnya meminum minuman keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban
sampai saat ihram dengannya asal saja masih pada bulan-bulannya, (maka hendaklah wajib ia menyembelih kurban...didapat), yaitu seekor kambing yang harus disembelihnya sesudah ihram haji, dan lebih utama pada hari kurban...(Tetapi apabila ia tidak menemukan) kurban, misalnya karena hewan itu tidak ada, atau tidak punya uang...(Demikian itu) maksudnya hukum yang telah disebutkan tadi berupa kewajiban menyembelih kurban atau berpuasa...Jika sebaliknya, maka tak ada kurban dan tidak pula berpuasa sekalipun ia melakukan tamatu.
pada lehernya) artinya Nabi Sulaiman menyembelih semua kuda-kuda itu kemudian memotong kakinya sebagai kurban
Sebagaimana Kami menundukkan segala sesuatu kepada kehendak Kami, Kami juga menundukkan hewan-hewan kurban
kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi hewan kurban
kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi hewan kurban
bulan-bulan tersebut (dan hadya serta qalaid) sebagai pertanda bagi semua orang bahwa kedua jenis hewan kurban
'Uhilla' dari 'ihlaal' ialah mengeraskan suara yang biasa mereka lakukan ketika menyembelih kurban buat
kafir yang menghalangi kalian dari Masjidilharam) yakni menghalangi kalian untuk memasukinya (dan hewan kurban
masalah besarnya (sebagai hadya) sebagai hal dari lafal jazaa (yang dibawa sampai ke Kakbah) artinya kurban