Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 sabar 5 al+baqarah+ayat+165 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Injil 11 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 12 Bumi bulat 13 Zina 14 Rezeki 15 ali imran ayat 159 16 lokasi yang memudahkan 17 Ali imran 18 Zakat 19 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 20 al hujurat ayat 13 21 Jibril 22 Al quran 23 ali imran 134 24 dalil+kitab+Zabur 25 AL HASYR AYAT 18 26 Ayat ayat larangan zina 27 surat+thaha+ayat+125 28 al+maidah+ayat+47 29 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 30 kitab+zabur 31 Arsy 32 surat+thaha+ayat+126 33 Ar rum ayat 41 34 al+hijr+22 35 hr+muslim+288 36 Jihad 37 al+ikhlas 38 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 39 an nahl ayat 125 40 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 41 Surat-ad-dahr-ayat-23 42 mati 43 al maidah ayat 48 44 surah+fathir+ayat+18 45 Saba' ayat 1 46 AS+SAJADAH+AYAT+6 47 Al-Ahzab ayat 33 48 surah ar-raf ayat 72 49 pertengkaran 50 Melindungi 51 ar rum ayat 21 52 malaikat 53 Keutamaan Al quran 54 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 55 hr.muslim:+3447 56 millah ibrahim 57 surat yunus 58 rasul nabi hamba allah manusia 59 Amat penipu 60 al+fatihah+ayat+5 61 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 62 al-ma'arij+ayat+29-30 63 al imran 139 64 al ahzab ayat 59 65 surat+an-nahl+ayat+90 66 lalai 67 luqman 13 68 Semangat 69 Tipu daya 70 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 71 mereka tetap tidak akan beriman 72 an-nisa+ayat+160 73 gagak 74 an-nur ayat 31 75 ayat Alquran tentang syuruk 76 Tenggorokan 77 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 78 Fitrah 79 Seribu malaikat 80 an-nisa+ayat+161 81 an nisa+ayat+65 82 an nur ayat 31 83 an nisa ayat 29 84 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 85 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 86 Sembahyang 87 an+nisa+ayat+29 88 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 89 al hijr 9 90 ali imran 31 91 lebah 92 al baqoroh ayat 247 93 As al jinn 6 94 Al hijr 74 95 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 96 Kesedihan 97 surat+al-ahzab+ayat+33 98 at tahrim ayat 6 99 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 100 yusuf

Hasil pencarian tentang kurban

(Maka dirikanlah salat karena Rabbmu) yaitu salat Hari Raya Kurban (dan berkurbanlah) untuk manasik hajimu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu) mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu menyembelih hewan kurban...untuk tanah suci, seumpamanya hewan kurban itu dipilih yang baik dan digemukkan terlebih dahulu (timbul...Hewan-hewan kurban itu dinamakan Sya'aair disebabkan kesyiarannya yakni kesemarakannya, disebabkan hewan-hewan
yaitu Habil dan Qabil (dengan sebenarnya) berhubungan dengan utlu (ketika keduanya mempersembahkan kurban...Kenapa kurbanmu diterima sedangkan kurban saya tidak!...(Jawabnya, yakni Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa").
golongan orang-orang yang beriman yang telah mendahului kalian (telah Kami syariatkan penyembelihan kurban...Maksudnya menyembelih kurban atau tempat penyembelihannya (supaya mereka menyebut nama Allah terhadap
Dia tidak menginginkan kalian melakukan penyembelihan kurban untuk sekadar memamer-mamerkan diri....dari itu, keridaan-Nya tidak akan bisa didapatkan melalui pembagian daging dan penumpahan darah hewan kurban
berikan kepada mereka berupa binatang ternak) unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban...dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai kurban.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 34
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah
beriman kepada seorang rasul) artinya tidak membenarkannya (sebelum ia mendatangkan kepada kami suatu kurban...Maka kami tidak akan beriman kepadamu sebelum membawakan kurban, pemberian, yang mendekatkan diri kepada...Jika kurban itu diterima, maka dari langit akan muncul api putih yang akan membakarnya.
disyariatkan kepada kalian saja, melainkan Kami juga telah menjadikan bagi setiap kelompok yang beriman jenis kurban...Pada saat menyembelih hewan kurban itu, mereka pun menyebut asma Allah dan mengagungkan-Nya sebagai rasa
sembelihan) yakni dengan domba (yang besar) dari surga, yaitu domba yang sama dengan domba yang dijadikan kurban
membuatnya bahaya atau cacat (sampai pada waktu yang ditentukan) yaitu waktu disembelih sebagai hewan kurban
Sebelumnya, kalian harus menyembelih kurban yang mudah didapat, seperti kambing, unta atau sapi....Lalu sedekahkanlah kurban itu pada orang-orang miskin....Dan janganlah kalian mencukur rambut kecuali setelah menyembelih kurban.
dibaca Walyuufuu dan Walyuwaffuu (nazar-nazar mereka) dengan menyembelih hewan ternak sebagai hewan kurban
permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar) yaitu hari raya kurban...yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya kurban
menyebut asma Allah saat menyembelih unta, sapi atau kambing--tergantung kemampuan--pada hari raya kurban
sesungguhnya meminum minuman keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban
sampai saat ihram dengannya asal saja masih pada bulan-bulannya, (maka hendaklah wajib ia menyembelih kurban...didapat), yaitu seekor kambing yang harus disembelihnya sesudah ihram haji, dan lebih utama pada hari kurban...(Tetapi apabila ia tidak menemukan) kurban, misalnya karena hewan itu tidak ada, atau tidak punya uang...(Demikian itu) maksudnya hukum yang telah disebutkan tadi berupa kewajiban menyembelih kurban atau berpuasa...Jika sebaliknya, maka tak ada kurban dan tidak pula berpuasa sekalipun ia melakukan tamatu.
pada lehernya) artinya Nabi Sulaiman menyembelih semua kuda-kuda itu kemudian memotong kakinya sebagai kurban
Sebagaimana Kami menundukkan segala sesuatu kepada kehendak Kami, Kami juga menundukkan hewan-hewan kurban
kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi hewan kurban
kafir dan menghalang-halangi kalian untuk memasuki al-Masjid al-Harâm dan menghalang-halangi hewan kurban
bulan-bulan tersebut (dan hadya serta qalaid) sebagai pertanda bagi semua orang bahwa kedua jenis hewan kurban
'Uhilla' dari 'ihlaal' ialah mengeraskan suara yang biasa mereka lakukan ketika menyembelih kurban buat
kafir yang menghalangi kalian dari Masjidilharam) yakni menghalangi kalian untuk memasukinya (dan hewan kurban
masalah besarnya (sebagai hadya) sebagai hal dari lafal jazaa (yang dibawa sampai ke Kakbah) artinya kurban