Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 dalil+kitab+injil 5 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 6 Ad Dzariyat ayat 1 7 dalil+kitab+zabur 8 unta 9 ibrahim 7 10 Ali imran 11 Al Isra ayat 26-27 12 gunung 13 Injil 14 Surat at Taubah ayat 105 15 Dalil+tentang+judi 16 riba 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 yunus 19 Nomor surat 20 zabur 21 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 22 Sabar 23 hijrah 24 Hadis at taubah ayat 105 25 saba 16 26 Ibadah 27 Tuhan 28 Kitab+injil+alisra 29 ibrahim 32 30 Kayu 31 jus berapa surat al an am ayat 59 32 dalil+kitab+taurat 33 anggur 34 surat+al-baqarah+ayat+155-157 35 zina 36 tauhid 37 al hujurat ayat 13 38 Al maidah ayat 48 39 dalil+kitab+Al quran 40 puasa 41 pertengkaran 42 berbahagia 43 Ganti 44 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 45 saba+16 46 almaidah ayat 3 47 Al+anfal+ayat+82 48 ular 49 yusuf 50 Ayat tentang niat 51 Surah al ikhlas 52 Yunus 101 53 at taubah ayat 36 54 ali imran ayat 159 55 Surat+ghafir+ayat+52 56 domba 57 akal 58 luqman 59 Minuman keras 60 At Taubah ayat 105 61 ar rahman 19 62 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 63 jihad 64 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 65 al an,am ayat 1 66 Tafsir+Sunan+ibnu+majah+no+987 67 Al imran 68 an nisa ayat 19 69 Pintu+rezeki 70 Al-Baqarah ayat 72 71 al hijr 22 72 lalat 73 rayap 74 An-nur ayat 43 75 hujan 76 Tajwid+surat+al+anbiya 77 bermegah 78 Kesengsaraan dan kemelaratan 79 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 80 QS. Ali Imran ayat 104 81 ali imran 190 82 kebahagiaan 83 nafsu 84 Dada 85 al hasyr ayat 18 86 surah yunus 87 ar rum ayat 21 88 yunus 38 89 Surat ad dukhaan 16 90 dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 91 Al-A’raf ayat 160 92 Nabi adam 93 PujiN Allah kepada makhluk 94 yusuf 46-49 95 al ankabut ayat 69 96 al isra ayat 70 97 surat+as-syu'ara+80 98 Maryam 99 Luqman ayat 34 100 AT THUR

Hasil pencarian tentang laut

terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 61
Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat...mengambil jalannya ke laut itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ketika Mûsâ dan pembantunya tiba pada pertemuan dua laut, mereka lupa akan ikan yang mereka bawa atas...Ikan itu jatuh ke laut dan pergi.
(Dan apabila laut-laut dijadikan meluap) maksudnya sebagian bertemu dengan sebagian lainnya sehingga
(Dan demi laut yang penuh) penuh airnya.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 6
dan laut yang di dalam tanahnya ada api,
tentaranya mengejar mereka) Firaun pun ikut bersama dengan bala tentaranya (lalu mereka ditutup oleh laut...) yakni laut itu melanda mereka (yang menenggelamkan mereka) akhirnya Firaun bersama dengan balatentaranya
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 27
Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh...laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 12
Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit....Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan...yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut
(Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut) laut yang airnya asin (disebabkan
Ingatlah pula salah satu nikmat Allah kepada kalian, ketika Kami membelah laut untuk kalian....Air laut itu Kami pisahkan agar kalian bisa menyeberanginya, sehingga kalian dapat menghindar dari kejaran...Kami tenggelamkan mereka--di depan mata kalian--sehingga kalian dapat melihat mereka tenggelam, dan laut
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 24
dan biarkanlah laut itu tetap terbelah.
(Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut) lafal al-bahru diathafkan kepada isimnya anna...(ditambahkan kepadanya tujuh laut sesudahnya) sebagai tambahannya sesudah keringnya laut (niscaya tidak...pengetahuan-pengetahuan-Nya dengan menuliskannya dengan memakai pena-pena itu dan berikut tambahan tujuh laut
umat manusia sewaktu kamu berada dalam keadaan halal/tidak ihram atau sedang ihram (binatang buruan laut...Binatang buruan laut ialah binatang yang hidupnya hanya di laut/di air, seperti ikan....Berbeda dengan binatang yang terkadang hidup di laut dan terkadang hidup di darat seperti kepiting (dan...makanan yang berasal dari laut) binatang laut yang terdampar dalam keadaan mati (sebagai makanan yang
(Dan tiada sama -antara- dua laut; yang ini tawar, segar) sangat tawar (sedap diminum) sedap rasanya...(Dan dari masing-masing) kedua laut itu (kalian dapat memakan daging yang segar) yaitu ikan (dan kalian...dapat mengeluarkan) dari laut yang asin, menurut pendapat yang lain dari laut yang tawar juga (perhiasan...dapat mencari) berupaya mencari (karunia-Nya) karunia Allah swt. melalui berniaga dengan memakai jalan laut
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 96
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 78
Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 55
tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut
tatkala mereka membuat Kami murka) (Kami menghukum mereka lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya di laut
Dan Kami tundukkan pula untuknya setan-setan yang ahli bangunan dan ahli menyelam di kedalaman laut.
(Dia membiarkan) atau melepaskan (dua laut) yang airnya tawar dan yang asin (saling bertemu) menurut
sampai ke tempat terbenamnya matahari) tempat matahari terbenam (dia melihat matahari terbenam di dalam laut...yang berlumpur hitam) pengertian terbenamnya matahari di dalam laut hanyalah berdasarkan pandangan mata...karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia atau bumi (dan dia mendapati di situ) di laut
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 32
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal di tengah (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 40
Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan
dan kelembutannya (mutiara yang tersimpan) artinya mereka itu bagaikan mutiara yang disimpan di dalam laut...; karena sesungguhnya mutiara yang tersimpan di dalam laut itu jauh lebih indah daripada mutiara-mutiara
mengejar di belakang mereka hingga akhirnya berhasil melihat Mûsâ dan kaumnya telah berada di tengah laut...Terjadilah kemudian satu mukjizat yang lain lagi: laut yang terbelah itu menyatu kembali sehingga menenggelamkan
(Dan Kami selamatkan Musa dan semua orang-orang yang besertanya) dengan mengeluarkan mereka dari laut
Biarkan laut itu tetap terbelah setelah kamu pukul dengan tongkat, agar orang-orang yang ingkar itu melaluinya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 50
Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan (Fir'aun
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 40
Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut.
Mereka Kami campakkan ke laut dalam keadaan kafir dan sombong yang tercela.