Paling Sering Dicari

1 Surat+Al Hadid 3 2 Kiamat 3 al hadid ayat 3 4 Ali imran 159 5 hadist+al-hujurat+ayat+10 6 al maidah ayat 2 7 Injil 8 Hari kiamat 9 Hadis+at+taubah+ayat+105 10 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 11 al maidah ayat 48 12 dalil+kitab+Zabur 13 Berpikir kritis 14 Kurban 15 penciptaan langit dan bumi 16 Al-luqman+ayat+13-17 17 Berakal+mengambil+pelajaran 18 Al Baqarah ayat 164 19 al-maidah ayat 2 20 Dalil+kitab+injil 21 riba 22 Sungai nail 23 Ali Imran ayat 9 24 ayat tuhan maha pemurah 25 nasrani 26 Sesuai petunjuk 27 jelakskan+kerugian+surat+annisa+ayat+136 28 zabur 29 Asmaul husna 30 Peristiwa hari kiamat 31 AlI Imran 110 32 Berpikir 33 Surat Al infitar 6 34 berakal 35 Al-Maidah+ayat+2 36 Qs Ibrahim 14:1 37 Al ikhlas 38 Hadist tentang penciptaan langit dan bumi 39 Pergantian siang dan malam 40 Hadits tentang ketauhidan 41 an nisa 1 sampai 3 42 Mesir 43 adz-dzariyat+ayat++56 44 Luqman+ayat+15 45 nikah 46 ali imran 186 47 Niat 48 an nahl ayat 90 49 Surah al kautsar ayat 1-3 50 an nisa ayat 174 51 an Nisa ayat 58 52 Al maidah ayat 3 53 Berfikir kritis 54 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 55 Yusuf 87 56 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 57 Bacaan 58 Maryam 30 59 al hujurat ayat 13 60 Tajwid+surah+al+hujurat+ayat+11 61 ali imran ayat 159 62 hari+kiamat 63 An Nur ayat 31 64 at tin ayat 4 65 al alaq ayat 1-5 66 Hadist mengenai Allah sang maharaja 67 Apa artinya surat Al Qari'ah 68 Al an'am ayat 82 69 Al Baqarah ayat 195 70 al+maidah+ayat+48 71 Hadist riwayat Muslim Ar Rahman 72 Surat Al Kafirun 73 Dalil kitab zabur 74 Mensucikan 75 dalil+kitab+taurat 76 an Nisa ayat 59 77 Tuliskan surat At-tin ayat 7 78 Sombong 79 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 80 Tuliskan+surat+At-tin+ayat+7 81 al isra ayat 55 82 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 83 Hanya orang berakal 84 Ali imran 9 85 Berfikir 86 Kematian 87 Surat+As-Syam+ayat+10 latin 88 hadist+al-hujurat+ayat+12 89 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 90 QS Al-Baqarah ayat 23 91 At Taubah ayat 122 92 Maryam 93 Rezeki 94 al+maidah+ayat+46 95 al maidah ayat 46 96 bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. 97 Al+Qur'an+surah+al+a'raf+ayat+19 98 al maidah ayat 45 99 yusuf 3 100 Hadist H.R.Ahmad kejujuran

Hasil pencarian tentang marah

Jangan seperti Yûnus--yang dimakan ikan hiu--yang tidak sabar dan marah kepada kaumnya ketika ia menyeru...kepada Tuhan-Nya dalam keadaan marah seraya meminta agar azab mereka disegerakan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
roman mukanya menjadi hitam) dengan perubahan yang menunjukkan kedukaan dan kesusahan (dan dia sangat marah...) marah sekali, maka mengapa mereka menisbatkan anak-anak perempuan terhadap Allah swt.?
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 58
mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah
Orang-orang kafir itu benar-benar hampir mengenyahkanmu dari tempatmu dengan pandangan marah dan bermusuhan
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 48
janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah
bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya dengan serta merta mereka menjadi marah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 58
bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 8
hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah.
Lalu jahanam menjawab dengan marah kepada mereka, "Masih adakah tambahan yang lain dari orang-orang yang
Perumamaannya seperti nafas yang keluar tersengal-sengal dari dada seseorang yang marah sebagai tanda
pelakunya menjalani hukuman Hadd; lafal ayat ini merupakan 'Athful Ba'dh 'Alal Kull (dan apabila mereka marah
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 86
Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati.
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 119
, mereka berkata "Kami beriman", dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah
yang jauh, mereka mendengar kegeramannya) yakni suara mendidihnya seperti halnya orang yang sedang marah
(ketika ia berdoa) kepada Rabbnya (sedangkan ia dalam keadaan marah) terhadap kaumnya, hatinya penuh
Tetapi, apabila kalian tidak memberikan apa yang mereka inginkan, mereka segera marah pada kalian.
Kemudian, di samping itu, juga menahan marah sehingga tidak sampai membalas terutama kepada orang yang
atau berusia lanjut, maka janganlah kamu bantah ucapan dan sikap mereka dengan suara yang menunjukkan marah
bermunajat kepada Tuhan, Mûsâ--yang telah diberitahu oleh Allah apa yang terjadi pada kaumnya--merasa marah...Saking sedih dan jengkel melihat perbuatan kaumnya, Mûsâ--dengan sangat marah--menjenggut rambut saudaranya
suatu qiraat lafal tamayyazu dibaca tatamayyazu sesuai dengan asalnya, artinya terbelah-belah (lantaran marah
Hal itu akan membuat mereka marah lantaran perbuatan kalian, dengan berbalik mencela Allah akibat sikap
(Dan tatkala Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah) oleh sebab perbuatan mereka (dan sedih...Dan Musa pun melemparkan lempengan-lempengan) yaitu lempengan-lempengan Kitab Taurat karena marah kepada
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 150
Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: "Alangkah buruknya