Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 Cari t Opik dmn 7 sabar 8 dalil+kitab+zabur 9 Surat fatir ayat 3 10 al-baqarah ayat 155 11 surat ibrahim 12 Keuntungan+jual+beli 13 al-baqarah ayat 216 14 Ali+imran+ayat+134 15 surat an nas 16 bekerja 17 Yunus 57 18 saba 19 qs yusuf 20 Obat 21 Injil 22 hutang 23 musibah 24 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 25 an nisa ayat 59 26 ilmu 27 asmaul husna 28 hijrah 29 Al isra ayat 32 30 Al-Isro ayat 26-27 31 al maidah ayat 48 32 pendidikan 33 Jinn 34 kiamat 35 Surat Ali Imran ayat 159 36 al hijr ayat 9 37 az zumar ayat 53 38 ibrahim 39 Harta 40 at taubah ayat 105 41 Wasiat 42 Seratus 43 Al ikhlas 44 ali imran 185 45 hadist+al-hujurat+ayat+12 46 Ali imran 110 47 ali imran 159 48 Sedekah 49 ali imran 31 50 Jual beli yang dilarang 51 yang belajar al quran dan mengamalkannya 52 wanita 53 putus amal 54 Yusuf 55 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 56 al hijr ayat 22 57 al maidah ayat 46 58 maryam 59 al imran 130 60 An nahl ayat 125 61 maryam 30 62 Wanita keji 63 Ali Imran 104 64 hari+kiamat 65 Cari nadzwa 66 Surah Al Isra Ayat 55 67 surat 3 ayat 5 68 al hasyr ayat 18 69 maryam 58 70 Hadis berfikir kritis 71 berkembang 72 surat+an-nisa+ayat+161 73 menikah adalah sunnah 74 surat yasin 75 Maryam 56  76 al hujurat ayat 13 77 Hadits tentang kitab taurat 78 kematian 79 shalat 80 dalil+naqli+kitab+zabur 81 QS+An-Nisa+ayat+29 82 jenazah 83 Iblis 84 Al Baqarah ayat 30 85 ar rahman 86 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 87 dalil+naqli+kitab+injil 88 Berobat dengan yang halal 89 al imran 90 LUQMAN 91 pakaian 92 Memaafkan 93 Al Mujaadilah ayat 13 94 luqman+14 95 cepat 96 ibrahim+26 97 an-nisa+ayat+21 98 Melihat 99 al mu'minun ayat 5-7 100 lalat

Hasil pencarian tentang memuliakan+orang+tua+dan+mertua

Orang-orang yang memanggilmu, Muhammad, dari luar kamarmu kebanyakan mereka benar-benar tidak mengerti...cara menghormati dan memuliakan kedudukanmu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa dengan kemuliaan yang layak, yaitu dengan mengampuni perbuatan...terburuk mereka dan membalas kebaikan mereka di dunia dengan balasan yang lebih baik.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 81
Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang mula-mula...memuliakan (anak itu).
Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua dan suamiku kalian lihat juga sudah...tua, sehingga tidak akan mungkin punya anak?...Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak?"
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 17
Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 70
Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
Pengutusan tersebut adalah karunia dari Allah untuk memuliakan para hamba yang dipilih-Nya....Dan hanya Allahlah pemilik karunia yang agung.
(Dan berikanlah) kasihkanlah (kepada keluarga-keluarga yang dekat) famili-famili terdekat (akan haknya...) yaitu memuliakan mereka dan menghubungkan silaturahmi kepada mereka (kepada orang-orang miskin dan...orang-orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros) yaitu
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 135
kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
(Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang berada bersama-sama orang yang ditinggal) orang-orang yang
(Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh) amal fardu dan sunah...Sesungguhnya Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki) termasuk memuliakan orang yang taat kepada-Nya...dan menghinakan orang yang durhaka kepada-Nya.
(Kecuali seorang perempuan tua) yakni istri Nabi Luth sendiri (yang termasuk dalam golongan yang tinggal...) orang-orang yang dibinasakan.
Dengan izin itu, Allah hendak memuliakan kaum mukminin dan merendahkan orang-orang yang keluar dari aturan...agama dan membelok dari syariat Allah.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 72
berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua..., dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?.
(Yaitu golongan kanan) mereka adalah orang-orang yang kitab catatan amal perbuatan mereka diberikan kepadanya...Khabarnya ialah, (Alangkah mulianya golongan kanan itu) kalimat ayat ini mengandung makna yang mengagungkan dan...memuliakan kedudukan mereka, karena mereka dimasukkan ke dalam surga.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 64
Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
(Sesungguhnya Allah menyukai) artinya selalu menolong dan memuliakan (orang-orang yang berperang di jalannya
maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda?...(Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua) berusia lanjut (dan tidak...pula muda) atau terlalu kecil, tetapi (pertengahan) (di antara demikian), yakni di antara tua dan muda
(Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengakui diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan...kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu; mereka hendak bertahkim kepada tagut) artinya orang yang...banyak berbuat kedurhakaan, yaitu Kaab bin Asyraf (padahal mereka sudah dititahkan untuk mengingkarinya) dan...tak akan memuliakan serta tidak mengangkatnya sebagai pemimpin....(Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya) yakni dari kebenaran.
Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu mengenai masalah infak....Katakan, "Infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat..., anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya....Kebaikan apa saja yang kalian perbuat, akan diketahui dan akan dibalas pahala oleh Allah."
Mûsâ berkata, "Allah berfirman kepadaku bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda: pertengahan...antara tua dan muda.
Ia, misalnya, dapat berkata bijak dan dipahami sejak masih bayi hingga usia tua, tanpa ada perbedaan...antara masa kanak-kanak dan masa tuanya....Ia juga termasuk orang yang diberi kesalehan.
Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tidak ikut turun ke medan perang, "Kalian akan diajak untuk...Apabila kalian mematuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memuliakan kalian dengan harta rampasan perang...dan pahala di akhirat.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 171
kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
(Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu) atau terburu-buru mengikutinya
(Kedua surga itu hijau tua warnanya) kelihatan hijau pekat karena sangat hijaunya.
Apabila langit terbelah, ia akan berwarna merah tua seperti minyak yang terbakar.
Ampunilah aku, ibu bapakku) kedua orang tua Nabi Nuh termasuk orang-orang yang beriman (orang yang masuk...ke dalam rumahku) atau mesjidku (dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan...) hingga hari kiamat nanti (dan janganlah Engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan
Kedua surga itu berwarna hijau tua sehingga, karena begitu hijaunya, tampak kehitam-hitaman.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 173
atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?"