Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 Hadist tentang muamalah 4 riba 5 harta 6 luqman 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 ali+imran+190 11 adil 12 al ahzab ayat 21 13 Hadits Muslim 14 iman 15 al baqarah ayat 30 16 Hukum 17 Ali imran 31 18 Menuntut ilmu 19 al maidah ayat 2 20 pinjaman 21 Kecurangan 22 ali+imran+191 23 Hadis tentang Musa dan khidir 24 an nisa ayat 58 25 ibrahim 26 gunung 27 al hujurat ayat 9 28 jual beli 29 surat+al hijr+AYAT+36 30 al+maarij+ayat+35 31 annisa ayat 9 32 Sabar 33 ali imran ayat 7 34 tanggung jawab 35 at tahrim ayat 6 36 al anfal ayat 2 37 akhlak 38 khalifah 39 zakat 40 Al hasyr ayat 7 41 Sedekah 42 Hadist tentang mu'amlah 43 al ankabut ayat 51 44 al baqarah ayat 4 45 pendidikan 46 Ar Rahman 47 Al+maidah+ayat+135 48 al baqarah ayat 285 49 zabur 50 an nisa ayat 59 51 Al-Imran 182 52 Surat+al+ghafir+ayat+60 53 Surat+al+ghafir+ayat+40 54 al baqarah ayat 2 55 ali imran 7 56 Pemerintahan 57 Al-Baqarah ayat 151 58 yusuf ayat 87 59 an nahl ayat 72 60 Anggur 61 An nisa ayat 4 62 Tentang masjid 63 pemimpin 64 al maidah ayat 3 65 Surat+Ibrahim+Ayat+52 66 al ikhlas 67 Az Zariyat ayat 56 68 Niat 69 ikhlas 70 al+maarij+ayat+32 71 2154 hadist muslim 72 nikah 73 al+maarij+ayat+30 74 an nisa ayat 1 75 ali imran 190 76 tentang murabahah 77 yusuf 87 78 ali imran 92 79 ilmu 80 Tolong menolong 81 Hadits tentang filsafat 82 surat+ibrahim+AYAT+44 83 Pinjaman uang 84 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 85 ali Imran 186 86 Hadist tentang pendidikan 87 melarang menggauli wanita kafir yang disandera dalam jihad hingga diketahui bahwa rahimnya telah suci yaitu dengan melahirkan dan hingga ia suci dari nifas 88 Ali imran ayat 14 89 Kehendaki baginya kebaikan 90 Al imran 91 Surat+al kahfi 92 surat Al-Hasyr {59} : 9) 93 Zikir 94 malas 95 luqman ayat 18 96 Melihat diri sendiri 97 al+maarij+ayat+36 98 Imran 159 99 al maidah ayat 8 100 hukum pidana

Hasil pencarian tentang mencatat+dengan+jujur

terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 29
(Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar....Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 11
yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 58
akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan...cara yang jujur.
Kami) yakni kitab catatan malaikat pencatat amal perbuatan manusia (yang menuturkan terhadap kalian dengan...Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat) menulis dan mengarsipkan (apa yang telah kalian kerjakan.)
(Yang mulia) artinya mereka dimuliakan di sisi Allah (dan yang mencatat) maksudnya menjadi juru tulis
Sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati dan mencatat segala amal perbuatan...mereka di dunia, lengkap dengan peninggalan-peninggalan mereka setelah kematian.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 17
(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang
Yaitu ketika dua orang malaikat penjaga mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 4
yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka, dan pada sisi Kamipun ada kitab yang memelihara (mencatat
kepada mereka, "Inilah kitab Kami yang berisi catatan semua amal perbuatanmu dan yang telah kalian ambil dengan...tangan kalian, akan menuturkan kepada kalian dengan benar apa yang telah kalian lakukan....Sesungguhnya Kami telah menyuruh malaikat mencatat, supaya Kami dapat membuat perhitungan terhadap apa
(Ingatlah ketika) lafal Idz di sini dinashabkan oleh lafal Udzkur yang keberadaannya diperkirakan (mencatat...) yakni menulis (dua malaikat pencatat amal) artinya, yang diserahi tugas oleh Allah untuk mencatat amal
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 80
Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka
Pada hari itu bumi akan bercahaya dengan pancaran sinar Sang Pencipta dan Pemiliknya....Disiapkanlah buku yang mencatat amal perbuatan mereka....Mereka tak akan dicurangi dengan dikuranginya pahala atau ditambahnya siksa.
yang diambil bumi dari tubuh mereka setelah mereka mati, dan di sisi Kami ada kitab yang sangat teliti mencatat
Yang berbuat baik akan dibalas kebaikan dan yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan pula....Allah adalah Pencipta dan Penentu kadar sesuatu, tidak akan lengah dengan apa yang mereka kerjakan....Pekerjaan mereka ada dalam buku yang mencatat semua yang kecil dan yang besar.
orang-orang yang menahan derita di dalam beribadat kepada Allah dan menjauhi maksiat, orang-orang yang jujur...dalam perkataan dan perbuatannya, orang-orang yang selalu taat dengan penuh khusyuk, dan orang-orang
Allah mendengar dan mencatat ucapan mereka itu, seperti Dia mencatat kasus pembunuhan nabi-nabi secara
Katakan, "Kalau kalian benar-benar jujur dengan pengakuan cinta dan ingin dicintai Allah, ikutilah perintah
Katakan kepada kami bila janji itu akan terpenuhi, jika kalian orang yang jujur."
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 6
Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya.
(Dan yang menyertai dia berkata,) yakni malaikat yang diserahi tugas mencatat amal perbuatannya: ("Inilah
Apakah mereka melihat penciptaan malaikat-malaikat itu dengan mata kepala mereka sendiri sehingga mempunyai...Kami akan mencatat apa yang mereka ada-adakan ini.
Sempurnalah kalimat Allah yang benar dan adil dengan menurunkan al-Qur'ân yang mengandung kebenaran....Al-Qur'ân itu juga mengandung ukuran yang benar dan jujur antara yang benar dan yang palsu.
Aku benar-benar sanggup melakukannya dan aku jujur dalam perkataan dan perbuatanku ini."
(Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya
bisikan-bisikan mereka) yakni apa-apa yang mereka rahasiakan dari orang lain dan apa-apa yang mereka perlihatkan dengan...yakni malaikat-malaikat pencatat amal perbuatan (di sisi mereka) di sisi orang-orang kafir (selalu mencatat
Yang bertugas mencatat itu hendaknya orang yang adil....Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah...jujur....Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki....Janganlah bosan-bosan mencatat segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara
Sungguh Kami telah memberimu, wahai Nabi yang jujur, tujuh ayat dari al-Qur'ân, surat al-Fâtihah, yang...Dengan keadaan seperti ini, kamu adalah pihak yang kuat yang pantas untuk memberi maaf.
Dan aku benar-benar jujur dalam membawa misi dakwah ini.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 181
Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar