Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 angin 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 Al+hujurat+ayat+13 10 tentang kurban 11 ali imran 103 12 zakat 13 surah al baqarah ayat 2 14 al qalam ayat 4 15 Al Baqarah ayat 285 16 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 talak 19 luqman ayat 12 20 Sedekah 21 saba 15 22 ali imran 23 Al hujurat ayat 9 24 at tahrim ayat 6 25 ali imran 159 26 an nisa ayat 59 27 Ibrahim Ayat 7 28 al baqarah ayat 177 29 ali imran 190 30 al hajj ayat 7 31 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 32 surat+38+ayat+72 33 Yusuf 87 34 Rumah 35 Cahaya Allah 36 Melaksanakan haji 37 al ikhlas 38 at taubah ayat 60 39 al anfal ayat 60 40 Al hujurat ayat 13 41 Pendidikan islam sebelum menikah 42 riba 43 beriman kepada allah 44 Surah Al Maidah ayat 15-16 45 maryam 46 an nisa ayat 29 47 yunus ayat 3 48 al baqarah ayat 285 49 hawa 50 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 51 al maidah ayat 8 52 ilmu 53 al-hujurat ayat 9 dan 10 54 al-a'raaf+7 55 Terbit 56 Al baqarah ayat 229 57 surat+at+tagabun+ayat+1 58 kafir 59 Al ahzab ayat 21 60 ar rad ayat 11 61 Al baqarah ayat 30 62 Alat pembelajaran 63 miskin 64 Muslim itu bersaudara 65 surat al araf ayat 54 66 upah 67 ali imran 104 68 qs al isro ayat 1 69 Larangan merusak alam 70 yusuf 71 annisa ayat 58 72 yusuf 111 73 al maidah ayat 1 74 asy syuara ayat 109 75 at-tahrim ayat 6 76 amanat 77 yunus 40-41 78 al baqarah ayat 282 79 ali+imran+191 80 menjual minuman keras 81 tilawah per ayat 82 ali imran 18 83 al-mujadalah ayat 11 84 Al ahzab ayat 56 85 al maidah ayat 2 86 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 87 al imran 88 an nisa ayat 58 89 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 90 albaqarah ayat 228 91 al baqarah ayat 3 92 Tafsir hak anak terhadap orang tua 93 an-nisa ayat 3 94 al jumuah ayat 10 95 kurban 96 al hujurat ayat 10 97 nikah 98 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 99 malaikat 100 Boros

Hasil pencarian tentang menghalangi+manusia+untuk+beribadah+kepada+allah

Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada-Ku, tetapi mereka Aku ciptakan...untuk beribadah kepada-Ku....Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk mereka sendiri.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 94
Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali...perkataan mereka: "Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasuI?"
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah) dari ketaatan kepada-Nya...(dan) dari (Masjidilharam yang telah Kami jadikan ia) sebagai manasik dan tempat beribadah (untuk semua...manusia, baik yang bermukim) yang tinggal (di situ maupun di padang pasir) yakni pendatang (dan siapa...Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidilharam..., niscaya Kami akan rasakan kepada mereka sebagian siksa yang pedih.
(Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai) maksudnya untuk melindungi harta benda mereka dan...jiwa mereka (lalu mereka menghalangi) melalui sumpah itu (jalan Allah) artinya mereka menghalangi manusia...untuk berjihad melawan mereka.
Tatkala saudara mereka, Hûd, berkata, "Tidakkah kalian takut kepada Allah sehingga kalian mengikhlaskan...diri untuk beribadah kepada-Nya?
Mereka menentang ayat-ayat Allah dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia serta menghalangi manusia...untuk masuk ke dalam agama Allah.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 88
Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 1
Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan
Katakan pula kepada manusia, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, yang diutus oleh...Allah untuk mengajarkan apa yang telah diajarkan Allah kepadaku....Allah mewahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya...Maka barangsiapa mengharap berjumpa dengan Allah dan mendapatkan pahala-Nya, hendaknya ia mengerjakan...perbuatan yang baik dengan ikhlas dan menjauhi kemusyrikan dalam beribadah."
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 34
Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam...keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
Akibat kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, Allah pun menyiksa mereka dengan mengharamkan sejumlah...Di antara bentuk kezaliman itu adalah menghalangi manusia untuk masuk agama Allah.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 61
Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada...hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari
Hal ini menuntutmu, Maryam, untuk bersyukur kepada Tuhan....Maka taatlah kepada-Nya, salatlah untuk- Nya dan bergabunglah bersama orang-orang yang beribadah dan...mengerjakan salat untuk-Nya."
Orang-orang yang mengingkari Allah dan utusan-utusan-Nya serta selalu menghalangi manusia untuk memeluk...Islam dan menghalangi orang-orang Mukmin untuk memasuki al-Masjid al-Haram di Mekah--sedang Allah telah...haram dan aman bagi semua orang, baik penduduk tetap maupun yang hanya berkunjung--akan dibalas oleh Allah...setiap orang yang menyeleweng dari kebenaran dan berbuat zalim di kawasan haram, ia akan disiksa oleh Allah
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 47
menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya' kepada...manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah....Dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 32
Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah...petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun....Dan Allah akan menghapuskan (pahala) amal-amal mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 25
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah...Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 9
Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan...Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 2
Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah
Maka hadapkanlah dirimu, Muhammad, kepada Allah....Ikhlaslah selalu dalam beribadah kepada-Nya, dan jangan hirukan anggapan-anggapan orang-orang musyrik...(Ajakan kepada rasul untuk mengikhlaskan diri, seperti termaktub dalam ayat ini, juga merupakan ajakan...untuk seluruh umatnya).
Tidak ada sesuatu yang menghalangi orang-orang musyrik Mekah untuk mengakui kebenaran saat didatangkan...wahyu yang diikuti dengan mukjizat, kecuali ungkapan bodoh mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak...akan mengutus para rasul-Nya dari jenis manusia, tetapi dari jenis malaikat.
Iblîs berkata, "Demi keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu...yang ikhlas beribadah kepada-Mu.
Iblîs berkata, "Demi keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu...yang ikhlas beribadah kepada-Mu.
Allah telah mengirimkan seorang rasul kepada penduduk Madyan, yaitu Nabi Syu'ayb....Dia menyerukan mereka kepada ketauhidan dan beribadah kepada Allah, takut kepada hari akhir dan melakukan...apa yang mendatangkan pahala Allah sebagaimana yang mereka harapkan, serta melarang mereka untuk terus
Larangan apakah yang menghalangi kami untuk beriman kepada Allah dan kepada ajaran-ajaran yang diturunkan...kepada Muhammad?...Kami memohon kepada Tuhan agar dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang benar akidah dan perbuatannya
(Benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang mukhlis") maksudnya beribadah kepada-Nya semata.
Kedua, mereka yang melalui malam hari dengan beribadah, salat dan selalu berzikir kepada Allah.
Maka menghadaplah kalian kepada-Nya untuk berdoa dan tulus beribadah....Segala puji benar-benar milik Allah, Tuhan semua makhluk.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 55
Dam tidak ada sesuatupun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka..., dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah
Allah telah menyediakan surga 'Adn yang pintu-pintunya selalu terbuka untuk mereka....Tak seorang pun dapat menghalangi mereka.