Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 4 al-baqarah ayat 23 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 hujan 7 jual beli 8 ibrahim 9 surat ali' imran ayat 185 10 sabar 11 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 12 Iman 13 Cinta 14 ar rahman 19 15 ali imran 134 16 JUAL BELI AYAT 17 dosa 18 pagi 19 sedekah 20 ali imran 159 21 Nikah 22 rezeki 23 lumpuh dan buta 24 Riba 25 Al-ahzab ayat 70 26 maryam 27 'Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua 28 ali imran 104 29 Aliimram+ayat+105 30 al imran ayat 47 31 Nabi Ismail 32 surat al qasas ayat 77 33 yunus 99 34 ar rahman 35 surat al imran ayat 185 36 surat Al-Baqarah ayat 177 37 al imran 200 38 al+anam+ayat+14 39 al baqarah ayat 233 40 al baqarah ayat 256 41 al-mukminun+ayat+34 42 al ahzab ayat 70 43 ayat kursi 44 al isra ayat 9 45 Al ikhlas 46 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 47 al anbiya ayat 30 48 az-zariyat ayat 56 49 Surah An-Najm ayat 24 50 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 51 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 52 zina 53 Kabar gembira 54 Putra 55 an nisa ayat 58 56 al infitar ayat 6 7 57 an nur ayat 35 58 Muhammad 37 59 Annisa ayat 29 60 al+bakarah+ayat+41 61 kisah nabi Ibrahim 62 tolong menolong 63 Surah Yusuf ayat 30 64 ali imran 65 al hujurat ayat 10 66 asy+syuara+ayat+181+182+183 67 sedih 68 keamanan 69 al+haqqah+ayat+39 70 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 71 saba 15 72 surah al maidah ayat 96 73 muslim 74 al anfal ayat 53 75 bunuh 76 surat al isra ayat 23 77 miskin 78 arah 79 al hujurat ayat 12 80 Al-A'râf ayat 20 81 at+taubah+ayat+103 82 Hadits Muslim Nomor 4936 83 al hijr 22 84 al hijr 55-56 85 Al Isra' ayat 1 86 Tafsir surat al baqarah 87 Bahasa kaumnya 88 an nahl ayat 90 89 an naml ayat 88 90 ATTAKASUR AYAT 1-2 91 Kurban 92 عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ, وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ, وَلِأَهْلِ اَلْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ, هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ 93 al bayyinah ayat 5 94 al anbiya ayat 107 95 Matahari mengelilingi bumi 96 Al Baqarah ayat 185 97 maryam+ayat+30-35 98 Sediakanlah potongan besi 99 Surah tentang tulang 100 al+maidah+ayat+ 83

Hasil pencarian tentang menutup

kepadanya, dan ia sesat dari jalan kebenaran, padahal ia mengatahui jalan kebenaran itu, dan Allah telah menutup...pendengarannya, sehingga tidak dapat menerima nasihat, dan menutup hatinya, sehingga tidak mau meyakini...kebenaran, serta menutup penglihatannya, sehingga tidak dapat melihat suatu peringatan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Pertama, dari kalangan Ahl al-Kitâb yang mengetahui kebenaran tapi mereka menutup-nutupinya disebabkan...Kalangan Ahl al-Kitâb yang mengetahui alasan-alasan yang membenarkan kenabianmu dari kitab sucimu lantas menutup-nutupi
Dengan tutup seperti itulah, Allah menutup kalbu-kalbu orang-orang bodoh yang tidak mendapatkan tauhid
(Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu) yakni Firaun dan kaumnya, dengan menutup kembali lautan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 46
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 26
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian
Rasa sakit hendak melahirkan memaksa Maryam untuk bersandar dan menutup dirinya pada pangkal pohon kurma
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 23
Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup
Dengan cara seperti inilah Allah akan menutup hati yang arogan dan otoriter terhadap sesama.
Kitab (disebabkan kesabaran mereka) di dalam mengamalkan kandungan kedua Kitab itu (dan mereka menolak) menutup
Karena, dengan perbuatan itu mereka telah menutup pintu hati mereka bagi keimanan dan kebenaran seperti
hukuman bagi orang-orang yang mendustakan, hanyalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dengan menutup
Perkataan yang menentramkan hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada
Allahlah yang menutup dan mengunci hati mereka akibat kekufuran mereka.
Dan mereka senantiasa menutup doa dengan memuji Allah atas pertolongan-Nya kepada mereka dengan keimanan
(Allah mengunci mati hati mereka) maksudnya menutup rapat hati mereka sehingga tidak dapat dimasuki oleh
menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan) dari setiap jenis yang ada (Allah menutupkan) menutup
Mereka seperti orang buta karena mereka telah menutup kalbu-kalbu mereka untuk tidak mendengarkan petunjuk
Allah mencabut pendengaranmu) membuatmu menjadi tuli (dan penglihatanmu) membutakanmu (serta mengunci) menutup
Tahrim: 6)

-deskripsi"> Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lebar yang dapat menutup.../p>-deskripsi"> Menurut Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah, bahwa kaum wanita diperintahkan menutup
Maka ketahuilah, kalaupun mereka beranjak ke tempat tidur dengan berselimut di gelap malam sambil menutup-nutupi
(Demikianlah Kami mengunci mati) menutup rapat-rapat (hati orang-orang yang melampaui batas) sehingga
itu begitu jelas sebagaimana mereka kenal anak sendiri, akan tetapi sebagaian kalangan dari mereka menutup-nutupi
Ia menutup semua pintu rapat-rapat dan berkata, "Kemarilah mendekat kepadaku, telah kusediakan diriku
Kemudian di akhir ayat, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menutup lagi dengan larangan beribadah kepada selain
-deskripsi"> Ketika burung-burung itu menutup sayapnya atau membuka.

-deskripsi"> Kepada Allah, karena mereka berlepas dari perlindungan Allah dan menutup
menguat, sebaliknya jika hal tersebut (berpikir) diremehkan, maka ia sama saja meremehkan perintah Allah, menutup
Tidak menutup kemungkinan, bahwa orang yang tertimpa musibah ini keadaannya semakin baik, Allah pun mengaruniakan

-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah mengunci hatinya dan menutup pintu-pintu