Paling Sering Dicari

1 Al hajj ayat 54 2 Ali imran 3 Taubat 4 al baqarah ayat 111 5 Jihad 6 surat al ahzan ayat 70 7 Al-Hajj ayat 54 8 ali imran 159 9 al ahzab ayat 21 10 al+maidah+ayat+28 11 Al-Baqarah ayat 111 12 luqman 13 Tafsir surat al kafirun 14 Jika Allah menghendaki 15 ali imran 110 16 Surat Al-Baqarah Ayat 111 17 sabar 18 ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 19 At Tahrim ayat 6 20 yusuf 111 21 Al+hujurat+ayat+56 22 PEMIMPIN 23 zakat 24 Surat Al-Baqarah Ayat 251 25 al isra ayat 23 26 al mukminun ayat 12 27 al ikhlas 28 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 29 ali imran 14 30 ibrahim ayat 7 31 kesabaran 32 SURAT MENGUBAH TUBUH KAERENA KECANTIKAN 33 akhlak 34 al maidah ayat 2 35 tumbuhan 36 al-Qur’an mempergunakan istilah an-nafs (artinya jiwa) dan istilah al-ruh (ruh) 37 bumi 38 al imran 130 39 NEGARA 40 Kehidupan 41 at talaq ayat 4 42 an nisa ayat 29 43 al lahab 44 iman 45 QS. An-Nahl Ayat 91 46 al maidah ayat 32 47 pemikiran islam 48 AYAT RIYA' 49 yusuf 50 al maidah ayat 1 51 al furqan ayat 2 52 Hikmah 53 al baqarah ayat 233 54 al+baqarah+ayat+2 55 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 56 al-anfal ayat 9 57 Hadits Muslim Nomor 2661 58 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 59 Surah Ibrahim 60 ilmu 61 perkawinan 62 Hati 63 hewan tanah 64 al maidah ayat 5 65 Kematian 66 an nisa ayat 34 67 rosulullah+adalah+teladan+bagi+seluruh+umat+manusia+dan+memiliki+akhlak+yang+mulia+dan+terpuji. 68 surat al-hajj 54 69 al baqarah ayat 30 70 Al-An’am ayat 165: 71 Penyakit hati 72 al imran 15 73 Ampunilah 74 surat an-nisa 59 75 riba 76 saba 13 77 al baqarah ayat 102 78 Surat Ali Imran 79 maryam 80 Al hajj ayat 5 81 Pendidikan 82 yunus 83 arti surah almaidah ayat 28 84 al mulk ayat 15 85 luqman 33 86 QS HUD AYAT 54 87 Q.S Ar-Rum ayat 39 88 rezeki 89 Surat Al-Hajj ayat 54 90 sedih 91 sakit hati 92 yusuf+46-49 93 lahab 94 QS+ali'imran+ayat+191 95 surah+as-saffat+ayat+180 96 Peringatan 97 al anfal ayat 21 98 lebah 99 Surat Al-an'am ayat 61 100 al-hadid+ayat+11

Hasil pencarian tentang menutup

kepadanya, dan ia sesat dari jalan kebenaran, padahal ia mengatahui jalan kebenaran itu, dan Allah telah menutup...pendengarannya, sehingga tidak dapat menerima nasihat, dan menutup hatinya, sehingga tidak mau meyakini...kebenaran, serta menutup penglihatannya, sehingga tidak dapat melihat suatu peringatan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dengan tutup seperti itulah, Allah menutup kalbu-kalbu orang-orang bodoh yang tidak mendapatkan tauhid
(Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu) yakni Firaun dan kaumnya, dengan menutup kembali lautan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 46
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu
Pertama, dari kalangan Ahl al-Kitâb yang mengetahui kebenaran tapi mereka menutup-nutupinya disebabkan...Kalangan Ahl al-Kitâb yang mengetahui alasan-alasan yang membenarkan kenabianmu dari kitab sucimu lantas menutup-nutupi
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 26
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian
Rasa sakit hendak melahirkan memaksa Maryam untuk bersandar dan menutup dirinya pada pangkal pohon kurma
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 23
Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup
Dengan cara seperti inilah Allah akan menutup hati yang arogan dan otoriter terhadap sesama.
Kitab (disebabkan kesabaran mereka) di dalam mengamalkan kandungan kedua Kitab itu (dan mereka menolak) menutup
Karena, dengan perbuatan itu mereka telah menutup pintu hati mereka bagi keimanan dan kebenaran seperti
hukuman bagi orang-orang yang mendustakan, hanyalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dengan menutup
Perkataan yang menentramkan hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada
Allahlah yang menutup dan mengunci hati mereka akibat kekufuran mereka.
Dan mereka senantiasa menutup doa dengan memuji Allah atas pertolongan-Nya kepada mereka dengan keimanan
(Allah mengunci mati hati mereka) maksudnya menutup rapat hati mereka sehingga tidak dapat dimasuki oleh
menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan) dari setiap jenis yang ada (Allah menutupkan) menutup
Mereka seperti orang buta karena mereka telah menutup kalbu-kalbu mereka untuk tidak mendengarkan petunjuk
Allah mencabut pendengaranmu) membuatmu menjadi tuli (dan penglihatanmu) membutakanmu (serta mengunci) menutup
Maka ketahuilah, kalaupun mereka beranjak ke tempat tidur dengan berselimut di gelap malam sambil menutup-nutupi
(Demikianlah Kami mengunci mati) menutup rapat-rapat (hati orang-orang yang melampaui batas) sehingga
itu begitu jelas sebagaimana mereka kenal anak sendiri, akan tetapi sebagaian kalangan dari mereka menutup-nutupi
Ia menutup semua pintu rapat-rapat dan berkata, "Kemarilah mendekat kepadaku, telah kusediakan diriku
Selain itu, Allah Swt. menutup siang dengan malam.
menundukkan dirinya kepadanya) yakni ia meminta kepada Yusuf supaya mau memenuhi kehendaknya (dan dia menutup
Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka
Mintalah dari mereka, wahai Nabi, agar menutup bagian-bagian baju yang terbuka, seperti leher dan dada
Ia akan berusaha tampil lebih maskulin untuk menutup kekurangan dan keabnormalan dirinya.
yang diturunkan di atas daratan pun telah ditentukan kadarnya, agar tidak terjadi kelebihan yang dapat menutup
Pendapat yang kedua ini lebih kuat demi untuk menutup pintu fitnah.