Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 Saba 13 5 ali imran 190 6 sabar 7 bintang 8 al baqarah ayat 233 9 luqman 13 10 Hadis+Al+hakim+8473 11 Ali imran 104 12 al maidah ayat 2 13 taubat 14 an nur ayat 2 15 surat+al+hujurat+12 16 Yunus 57 17 niat 18 Ayat 158 19 surah+al+fath+ayat+29 20 belajar 21 Bumi 22 hujan 23 Ali imran 24 al isra ayat 32 25 surat+al+hujurat+13 26 AL MULK AYAT 19 27 berfikir 28 Al ikhlas 29 muhammad 7 30 ali imran ayat 103 31 yusuf 32 Al hujurat ayat 13 33 al Hijr 94 34 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 35 Al Mujadalah ayat 11 36 Bunuhlah 37 Ali imran 110 38 Doa mohon kemenangan 39 Surah Al a'raf ayat 54 40 Tafsir Ali+Imran+109 41 masjid 42 Utusan 43 ali imran 14 44 Ibrahim 45 Ad+dahr+ayat+4 46 Dunia 47 Iman 48 an nisa ayat 4 49 Al imran 104 50 hujurat ayat 13 51 al anbiya ayat 30 52 al+Mujadalah ayat+11 53 an+nur+ayat+31 54 Surah Al ikhlas 55 luqman+8 56 Penciptaan bumi dan adam 57 asy syuara ayat 13 58 surat al maidah ayat 3 59 Nuh+ayat+13 60 perumpamaan 61 al maidah ayat 53 62 Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir 63 alam 64 surah al fajr ayat 22 65 ikatan 66 Tajwid surat 73 67 berjuang 68 surat 49: ayat 15 69 petunjuk 70 Surah Ali Imran 3:59 71 surah ibrahim ayat 32 72 Yunus+ayat+27 73 manusia alam 74 ar ruum ayat 21 75 saling tolong 76 Surat Sad Ayat 78 77 wabah penyakit 78 an najm ayat 39 79 Kisah dakwah nabi yahya 80 Urusan 81 Asy syura ayat 41 82 An-Nahl ayat 91: 83 wahai orang orang beriman 84 ali+imran+191 85 dan hanya kepadanyalah kamu kembali 86 Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. 87 al hijr 88 Al-Israa', Ayat 23 89 ali imran 103 90 Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 91 pendidikan 92 Fussilat ayat 46 93 minyak bumi 94 Pertolongan 95 batu 96 kandungan surah al-araf54 97 Allah bersama kita 98 memberi+makan+hewan 99 surah yusuf 100 surat+an+nisa+ayat+37

Hasil pencarian tentang minat+makan

Apakah yang Anda maksud minta makan?
Demikian pula, Aku tidak ingin mereka memberi-Ku makan....Sebab Aku selalu memberi makan, tidak diberi makan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 14
atau memberi makan pada hari kelaparan,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 3
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
("Makan dan minumlah kalian dengan enak) lafal Haniian merupakan Haal atau kata keterangan keadaan, yakni...makan dan minumlah dengan seenak-enaknya (karena apa yang telah kalian kerjakan") berupa ketaatan.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 44
dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
(Dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku).
(dan Kami tidak pula memberi makan orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 79
dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 18
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 27
Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan".
("Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin.")
(Atau memberi makan pada hari kelaparan) yakni sewaktu terjadi bencana kelaparan.
(Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air...yang sangat panas) yang mereka minum, hingga bercampur di dalam perut mereka apa yang mereka makan dan
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 34
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
(Dan kalian tidak mengajak) diri kalian atau orang lain (memberi makan) (orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 73
Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 43
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 14
Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan...dan tidak memberi makan?"
yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 57
tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 19
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 33
mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan...dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 47
maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan...kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 72
binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 91
Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: "Apakah kamu tidak makan
Sebagiannya untuk kalian naiki dan yang lain lagi untuk kalian makan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 67
Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 20
keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 35
supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka.