Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 rumah 10 Maryam 11 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Dua masa 15 surah al-maidah ayat 8 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 Disebabkan 18 Adam 19 ibrahim 37 20 Jihad 21 al baqarah ayat 275 22 miskin 23 sabar 24 al-mukminun+ayat+34 25 Aliimram+ayat+105 26 Al Isra ayat 73 27 cinta 28 surat+al+imranayat+110 29 Ta ha+ayat+14 30 Kafir 31 Surga 32 ilmu 33 surat al mujadalah ayat 11 34 al isra ayat 36 35 al isra ayat 7 36 al ahzab ayat 21 37 matahari 38 Manusia 39 al a'raf ayat 52 40 Jika allah menganugerahi rahmat 41 Iman 42 Ikhlas 43 Berdebat 44 Hadits Muslim Nomor 3035 45 puasa 46 Al-Imran (3 : 130) 47 hadist tentang perilaku konsumen 48 Al-Imran ayat 130 49 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 50 al bayyinah ayat 5 51 al-baqarah ayat 164 52 al anam ayat 83 53 Zina 54 Gunung-gunung burung-burung daud 55 surah al kautsar ayat 1-3 56 injil 57 Perubahan zat 58 Surat Al-Baqarah Ayat 256 59 Laut 60 Bahasa kaumnya 61 surat an nazi'at 62 al+qiyamah+ayat+1-2 63 AL Hasyr ayat 7 64 perempuan 65 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 66 al baqarah ayat 269 67 Susah payah 68 arah 69 keinginan berhasil 70 ar rum ayat 56 71 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 72 Surat yunus+ayat+8 73 Rezeki 74 annisa ayat 12 75 al ikhlas 76 dalil hidayah 77 surah al maidah ayat 96 78 pikun dan beruban 79 Dongeng 80 Tanah 81 surat al-zalzalah 82 atap terpelihara 83 Ar Rahman 84 Abu Daud 1397 85 empat puluh tahun 86 ali imran : 92 87 Kurang ilmu 88 al+maidah+ayat+ 83 89 Mencela pemberian 90 Ali imran ayat 191 91 Surah Taha ayat 5 92 surat saba surah yang ke berapa 93 al imran 94 yunus 99 95 Yusuf ayat 103 96 QS. IBRAHIM AYAT 37 97 surat al-an'am ayat 59 98 SURah FATHIR AYAT 28 99 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 100 Surat Ali imran ayat 64

Hasil pencarian tentang muslim

Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid...al-Harâm itu bukan berati bahwa mereka dapat mencegah orang-orang Muslim itu untuk melakukan salat dan...Dia akan menyambut dan menerima salat orang-orang Muslim dengan perkenan-Nya di mana pun mereka berada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
itu didasarkan pada asas kehati-hatian, dengan maksud agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim...Sementara, membunuh orang Muslim itu diharamkan, kecuali kalau terjadi secara salah atau tidak sengaja...sebagai ganti atas hilangnya seorang anggota masyarakat Muslim....Sebab, memerdekakan seorang budak Muslim itu berarti menciptakan suasana hidup bebas dalam masyarakat...Muslim.
Kegagalan ini membuat kebencian Quraisy terhadap kaum Muslim semakin bertambah....kaum Muslim di Madinah, meskipun kafilah Abû Sufyân itu tidak diserang oleh kaum Muslim....Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kaum Muslim kecuali bertahan....Kaum Muslim harus bertahan dari serangan Quraisy....Dengan demikian, Rraja Kisra telah menyatakan perang terhadap kaum Muslim.
Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah....Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
sesudah melihat jelas jalan kebenaran dan petunjuk, mengikuti selain jalan yang ditempuh orang-orang Muslim...dan masuk ke dalam perwalian musuh orang-orang Muslim, maka ia termasuk golongan mereka karena lebih
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak menegakkan salat seperti yang dilakukan kaum muslim....Kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin sebagaimana dilakukan kaum muslim.
Orang-orang yang mengikuti rasul di zaman rasul tersebut diutus adalah orang Islam (muslim)....Orang-orang Yahudi adalah muslim di zaman Nabi Musa ‘alaihis salaam diutus dan orang-orang Nasrani...adalah muslim di zaman Nabi ‘Isa ‘alaihis salaam diutus, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad shallallahu...‘alaihi wa sallam, maka orang muslim adalah orang yang mengikuti (memeluk) agama Beliau shallallahu
selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah yang dikeluarkan orang-orang kaya Muslim...Mereka juga mengejek orang-orang Muslim yang tidak kaya tetapi tetap bersedekah.
suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
Menurut Syaikh As Sa'diy, jika muharib (pembajak) sebelumnya non muslim, lalu masuk Islam, maka hak Allah...Namun jika muharibnya muslim, lalu bertobat, maka hak Allah gugur, namun hak manusia tidak gugur.
Seorang Muslim berkewajiban untuk hijrah ke wilayah Islam demi menghindari hidup dalam kehinaan....Orang Muslim harus hidup mulia dan tidak terhina.
Seperlimanya adalah hak milik Allah, rasul-Nya, kerabat rasul; lalu anak-anak yatim, yaitu anak-anak orang Muslim...ditinggal mati orangtua mereka, fakir miskin, yaitu mereka yang membutuhkan dari kalangan orang-orang Muslim...Sementara empat perlima bagian yang tidak disinggung dalam ayat adalah hak milik orang-orang Muslim yang
Salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi adalah bahwa jika ada seorang Muslim yang akan lewat di hadapan...mereka, mereka saling berbisik satu sama lain sehingga orang Muslim itu menyangka bahwa mereka berencana...Akhirnya orang Muslim itu membatalkan rencananya berjalan melewati tempat itu.
memang sarat permusuhan, baik permusuhan antarmereka sendiri atau antara mereka dengan orang-orang Muslim...musyrik itu saling menghancurkan tempat peribadatan sendiri dan mereka menghalang-halangi orang-orang Muslim
Sikap berhati-hati dan waspada dalam perang agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim, adalah...Janganlah kalian mengatakan, "Kamu bukan orang Muslim," kepada orang yang berucap salam atau isyarat
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 2
itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim
Setiap jiwa akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah
Setiap jiwa akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah
-deskripsi"> Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy’ariy radhiyallahu
Dibacanya ayat ini oleh seorang muslim dalam setiap shalat untuk mengingatkannya kepada hari akhir; hari...Demikian juga mendorong seorang muslim untuk beramal shalih dan menghindari kemaksiatan.

Muhammad, saat dirimu berkata pada Zaid bin Hâritsah, seorang yang telah mendaptkan karunia Islam (menjadi muslim...Dengan begitu, dirimu menjadi teladan bagi penghapusan sebuah tradisi rendah, sehingga orang-orang muslim
ketika di dunia kami anggap jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang muslim
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang

-deskripsi"> Ada yang muslim dan ada yang kafir.

Yang lebih patut lagi adalah memerdekakan tawanan yang muslim yang ditangkap oleh orang kafir.