Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 akhlak 4 Riba 5 ilmu 6 Menuntut ilmu 7 Sabar 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 iblis 11 al jaatsiyah ayat 13 12 shalat 13 kejadian manusia 14 an nahl ayat 125 15 Sholat 16 ali imran 159 17 al maidah ayat 3 18 sedekah 19 muhammad 10 20 jujur 21 al maidah ayat 2 22 akal 23 al hujurat ayat 13 24 luqman 13 25 haji 26 Pasar modal 27 Al baqarah ayat 2 28 jual beli 29 an nisa ayat 59 30 al ikhlas 31 yunus 10 32 al+anam+ayat+1 33 al baqarah ayat 282 34 Pohon 35 luqman 36 Zakat 37 taubat 38 an-nisa ayat 19 39 al ahzab ayat 21 40 saba 19 41 Dosa 42 amanat 43 Hadist Bukhori dan muslim 44 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 45 al baqarah ayat 21 46 surah hud ayat 61 47 Takdir 48 muslim, bab pakaian (2125) 49 al imran 50 Ibrahim+ayat+34 51 yunus 41 52 Ibrahim 7 53 an nur ayat 2 54 Tentang bersi 55 Ziarah kubur 56 ar rum ayat 30 57 At taubah ayat 36 58 at tahrim ayat 6 59 al baqarah ayat 30 60 al ikhlas ayat 1 61 al maidah ayat 90 62 surat ali imran ayat 159 63 al maidah ayat 1 64 Al-an'am ayat 165 65 ali Imran 64 66 nafas 67 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 68 surat quraisy 69 AL ISRA AYAT 23 70 an-nahl ayat 90 71 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 72 AL HUJURAT AYAT 10 73 Surah al baqarah ayat 30 74 ali imran 190 75 Masjid 76 surat Yunus ayat 57 77 at taubah ayat 71 78 Takwa 79 al- Baqarah ayat 195 80 an+nisa+ayat+59 81 Hud ayat 61 82 jihad 83 al ankabut ayat 45 84 al-ikhlas 85 an nisa ayat 29 86 Agama 87 al-Furqan ayat 67 88 al mujadilah ayat 11 89 maha lembut 90 Mengurus 91 lebih dari 92 annisa ayat 4 93 surat+kahf+ayat+64 94 an-Nisa’ ayat 6 95 Shalat pagi 96 Al-Baqarah Ayat 233 97 mati 98 Menasehati anak 99 ali imran 97 100 at-tahrim ayat 6

Hasil pencarian tentang pembeza+hak+dan+batil

Apakah yang Anda maksud pembela hak dan batil?
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 18
Sebenarya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan...serta merta yang batil itu lenyap....Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan janganlah kalian campur aduk) (barang yang hak) yang telah Kuturunkan kepada kalian (dengan yang...batil) yang kamu ada-adakan (dan) jangan pula (kalian sembunyikan yang hak itu) berupa sifat dan ciri-ciri...Muhammad (sedangkan kalian mengetahui) bahwa ia hak adanya.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
(Sebenarnya Kami melontarkan) yakni melemparkan (yang hak) iman (kepada yang batil) yakni kekafiran (...lalu yang hak itu menghancurkannya) yakni melenyapkan yang batil (maka dengan serta merta yang batil...(Dan bagi kalian) hai orang-orang kafir Mekah (kecelakaan) azab yang keras (disebabkan apa yang kalian
Alquran itu) yakni wahyu Alquran (benar-benar firman yang memutuskan) yang memisahkan antara perkara yang hak...dan perkara yang batil.
Ini adalah) (ayat-ayat Kitab) sebagian dari Alquran (yang nyata) untuk membedakan antara perkara yang hak...dengan perkara yang batil.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 30
Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain...dari Allah itulah yang batil; dan sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
(Dan demi yang membedakan sejelas-jelasnya) maksudnya, demi ayat-ayat Alquran yang membedakan antara...perkara yang hak dan perkara yang batil, serta yang membedakan antara perkara yang halal dan perkara
Idhafah di sini mengandung makna Min, maksudnya sebagian daripada Alquran (yang menerangkan) perkara yang hak...atas perkara yang batil.
Dan al-Qur'ân itu sendiri adalah puncak hikmah dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
thaifun bukan thaaifun, artinya sesuatu yang menimpa mereka (dari setan mereka ingat) akan siksa Allah dan...pahala-Nya (maka ketika itu mereka melihat) perbedaan antara perkara yang hak dan yang batil lalu mereka...kembali kepada jalan yang hak.
Kenapa kamu mencampur-adukkan yang hak dengan yang batil) yakni dengan mengubah-ubah dan memalsukan isi...Kitab kalian (dan kamu sembunyikan kebenaran) ciri-ciri Muhammad itu (padahal kamu mengetahui) bahwa
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat) kitab yang memisahkan antara...perkara yang hak dan perkara yang batil dan antara perkara yang halal dan perkara yang haram (dan penerangan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 24
Maka jika Allah menghendaki niscaya Dia mengunci mati hatimu; dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan...yang hak dengan kalimat-kalimat-Nya (Al Quran).
(Dan ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf...tafsir' hubungan sebagai penjelasan bagi Taurat yang menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang...batil, yang halal dengan yang haram (agar kamu peroleh petunjuk) dengannya dari kesesatan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 56
Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan...; tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyap...kan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai
karena ternyata sihir mereka sejenis dengan mukjizatnya, sehingga akibatnya akan mengaburkan mana yang hak...dan mana yang batil di mata orang banyak, yang nantinya mereka tidak mau beriman, disebabkan kejadian
di sini mengandung makna min, artinya bagian daripada Alquran (yang jelas) yang membedakan perkara hak...daripada perkara yang batil.
diutus untuk memberi peringatan kepada manusia dengan didukung bukti-bukti yang dapat memilah mana yang hak...dan mana yang batil....Karenanya, tak ada perbedaan antara golongan bangsawan dan rakyat jelata.
mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran) sebagian daripada Alquran (dan...ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak di atas perkara yang batil.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 81
Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap"....Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.
(Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada...bersabarlah kamu) artinya kamu harap menunggu (hingga Allah menetapkan hukum-Nya di antara kita) antara kami dan...kamu, dengan menyelamatkan yang hak dan menghancurkan yang batil (dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya
menurunkan Alfurqan) yakni Alquran, ia dinamakan Alfurqan karena kandungannya membedakan antara perkara yang hak...dan perkara yang batil (kepada hamba-Nya) yakni Nabi Muhammad (agar dia menyampaikannya kepada seluruh...alam) yaitu kepada bangsa manusia dan bangsa jin, selain bangsa malaikat (sebagai pemberi peringatan
Kemudian Allah membuat suatu perumpamaan mengenai perkara yang hak dan perkara yang batil untuk itu Dia...(Demikianlah) hal yang telah disebutkan itu (Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil...Demikianlah perumpamaan tentang hal yang batil; akan pudar dan lenyap, sekalipun dalam beberapa waktu...dapat mengalahkan perkara yang hak....Akan tetapi pada akhirnya perkara yang hak jugalah yang akan tetap tegak dan menang.
makna min yang berarti sebagian (yaitu Alquran yang memberi penjelasan) yang memenangkan perkara yang hak...atas perkara yang batil.
(Demikianlah) hal yang telah disebutkan itu (karena sesungguhnya Allah Dialah yang hak) yang tetap....(Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru) yang mereka sembah; lafal ayat ini dapat dibaca ya'buduuna...dan ta'buduuna (selain dari Allah, itulah yang batil) yang lenyap (dan sesungguhnya Allah Dialah Yang
(Yang demikian) maksudnya penghapusan amal dan pengampunan kesalahan-kesalahan itu (adalah karena) disebabkan...(orang-orang kafir mengikuti yang batil) yakni ajakan setan (dan sesungguhnya orang-orang yang beriman...mengikuti yang hak) yakni Alquran (dari Rabb mereka.
(Demikian itu) yakni kemenangan itu pun (adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang hak) yang...semestinya (dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru) dapat dibaca Yad'uuna dan Tad'uuna, maksudnya...apa saja yang mereka sembah (selain dari Allah) yakni berhala-berhala (itulah yang batil) yakni yang...akan lenyap (dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Tinggi) atas segala sesuatu dengan kekuasaan-Nya
ditipu dan dikelabui dari perkara yang hak, yaitu menyembah Allah semata....Maksudnya, bagaimanakah bisa terbayangkan dalam benak kalian bahwasanya hal ini batil?
Yang pantas Kami lakukan adalah melontarkan kebenaran kepada sesuatu yang batil, sehingga yang benar...itu akan menghilangkan yang batil....Dan kalian, wahai orang-orang kafir, pasti akan binasa karena kebohongan yang kalian buat-buat terhadap...Allah dan Rasul-Nya.