Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 hadist muhammad tentang manusia 11 riba 12 Ilmu 13 shalat 14 al fushilat ayat 33 15 Sholat 16 maryam 17 Muhammad 18 muhamad nikah 19 AL MAIDAH AYAT 1 20 zakat 21 al imran 22 ali imran 185 23 Ar rahman 24 Jual beli 25 Rezeki 26 at tahrim ayat 6 27 al baqarah ayat 275 28 Luqman ayat 12 29 Leburan logam 30 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 31 al Isra ayat 23 32 Niat 33 ali imran 92 34 ikhlas 35 al maidah ayat 3 36 khalifah 37 ali imran 159 38 al+maidah+ayat+3 39 pendidikan 40 Menuntut ilmu 41 Surat Al-Baqarah Ayat 184 42 Manusia 43 ali+imran+ayat+104 44 Muhammad 7 45 al baqarah ayat 185 46 surah ali imran ayat 130 47 yunus 57 48 sabar 49 Ghaib 50 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 51 al imran 104 52 ali imran ayat 159 53 surat+al+taubah+50 54 al mujadalah ayat 11 55 Tumbuhan 56 Surat 19 ayat 12 57 iman 58 an nisa ayat 29 59 Ayat sedekah 60 ali+imran+ayat+92 61 Ibrahim 40 62 hujan 63 Agar kamu bertakwa 64 ali imran ayat 104 65 QS Al- Baqara ayat 30 66 Maaf 67 mukmin 68 Akhlak 69 yusuf 70 luqman ayat 18 71 al-baqarah ayat 30 72 al+baqarah+ayat+187 73 Berlebih lebihan 74 an nahl ayat 115 75 Al baqoroh ayat 201 76 Al baqarah ayat 208 77 at-takwir ayat 6 78 Al Baqarah ayat 26 79 al+baqoroh+ayat+103 80 Ali Imran ayat 7 81 an+nisa'+ayat+59 82 Istri dan anak 83 albaqarah ayat 2 84 hadits puasa 85 al imran 190 86 syariat 87 al isra ayat 12 88 Anaml ayat 31 89 Isa Al masih 90 Al Qasas ayat 77 91 at taubah ayat 34 92 Ibadah 93 kurma 94 gaib 95 sakit 96 wasiat 97 Ali imran 110 98 ALI IMRAN 190 99 al+isra+ayat+36 100 ali imran 133

Hasil pencarian tentang puasa+rajab

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Di antara dua belas bulan itu terdapat empat bulan ketika berperang pada saat itu diharamkan, yaitu Rajab
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
antaranya) bulan-bulan tersebut (empat bulan suci) yang disucikan, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab
Mereka lalu menamakan bulan Ramadan itu sebagai Rajab, menganggapnya suci dan tidak membolehkan perang...Oleh karena itu, Rasulullah menegaskan bahwa bulan Rajab yang harâm adalah Rajabnya suku Mudlarr yang...Sedangkan bulan keempat, Rajab, merupakan pertengahan antara bulan-bulan itu....Peristiwa ini terjadi di akhir bulan Rajab....Dan jika memerangi mereka, berarti mereka melakukan perang di bulan suci, Rajab.
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
Sesungguhnya Dia sangat besar rasa kasih dan sayang-Nya kepada mereka. (1) Perang Tabûk terjadi pada bulan Rajab
dan membunuh Ibnul Hadhrami pada hari terakhir bulan Jumadilakhir hingga mereka memasuki awal bulan Rajab
dii'lalkan (dan bulan haram) yang dimaksud adalah bulan-bulan haram seperti Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa
kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa
tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa