Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 zakat 10 surah al a'raf ayat 79 11 an nisa ayat 58 12 Berfikir+positif 13 Jibril 14 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 15 sombong 16 lokasi yang memudahkan 17 Hikmah 18 at taubah ayat 60 19 saba 16 20 al+lail+ayat+1-2 21 Bumi bulat 22 Al maidah ayat 48 23 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 24 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 25 at taubah ayat 105 26 al+ikhlas 27 Samiri 28 yusuf ayat 111 29 Injil 30 hr+muslim+288 31 AS+SAJADAH+AYAT+6 32 Hadis kitab zabur 33 al hujurat ayat 13 34 Sakit 35 at tahrim ayat 6 36 al-A’raf+ayat+204 37 Ali Imran 159 38 hadits kitab taurat 39 Menyelam 40 an nisa ayat 1 41 anjing 42 Hadist kitab Zabur 43 Al Baqarah ayat 2 44 al+hijr+22 45 surat+thaha+ayat+125 46 Ayat ayat larangan zina 47 Melindungi 48 al maidah ayat 2 49 surat+thaha+ayat+126 50 yusuf 69 51 Pengertian dalil kitab 52 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 53 dalil+kitab+Zabur 54 Lalai 55 Jihad 56 dalil+kitab+injil 57 Zina 58 al baqarah ayat 188 59 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 60 Angin 61 Al-Ahzab ayat 33 62 Ali imran 63 Surat Thaha ayat 15 64 al ikhlas 65 hujan 66 QS. Al-Fatihah Ayat 3 67 Hadits riwatay ahmad nomor 12943 68 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 69 yunus ayat 5 70 al-imran 97 71 surat ghafir ayat 49 72 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 73 Lembah 74 hr.muslim:+3447 75 takwa 76 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 77 Tuhan 78 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 79 al kitab 80 Usaha 81 an nisa ayat 5 82 Perintah membaca Alquran secara tartil 83 al hijr ayat 19 84 Takut kepada Allah 85 annisa+ayat+20 sampai 21 86 al+mukmin+ayat+17 87 Al Baqarah ayat 26 88 al hujurat ayat 10 89 ar ra'du ayat 11 90 al maidah ayat 100 91 Ayat 38 92 hambur hamburkan harta 93 luqman 27 94 Amat penipu 95 an nahl ayat 125 96 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 97 Al Imran ayat 159 98 akal 99 ath-thalaq+ayat+2 100 Ibrahim+40

Hasil pencarian tentang q.s+al-insyirah+ayat+5-6

(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...(Q.S. Al-Baqarah, 30)
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...(Q.S....Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
(Q.S....Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...(Q.S. Al-Baqarah, 255)
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...(Q.S. Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Q.S....Al-Qashash 5) (untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka) di dalam menanggung penganiayaan musuh
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...(Q.S....Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
(Q.S. Al-Mujadilah, 21).
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....(Q.S. An-Nur, 16)....(Q.S. An-Nur, 17).
pelajaran dari peringatan itu (orang yang takut) kepada Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S. Qaaf, 45)
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...(Q.S. Al-Anfal 31).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
(Q.S....Al Hijr, 92) Lafal Al Jaan di sini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah bermakna jin, dan lafal...Al Insu artinya manusia.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah