Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 al hujurat ayat 13 11 lokasi yang memudahkan 12 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 13 Bumi bulat 14 Ali imran 15 Zakat 16 ali imran ayat 159 17 Rezeki 18 Zina 19 Injil 20 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 21 Jibril 22 Jihad 23 Arsy 24 Melindungi 25 hr+muslim+288 26 pertengkaran 27 ar rum ayat 21 28 ali imran 134 29 Ar rum ayat 41 30 al+hijr+22 31 Ayat ayat larangan zina 32 AL HASYR AYAT 18 33 Surat-ad-dahr-ayat-23 34 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 35 kitab+zabur 36 mati 37 surat+thaha+ayat+125 38 al+ikhlas 39 dalil+kitab+Zabur 40 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 41 surat+thaha+ayat+126 42 Al-Ahzab ayat 33 43 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 44 an nahl ayat 125 45 Al quran 46 surah+fathir+ayat+18 47 Saba' ayat 1 48 AS+SAJADAH+AYAT+6 49 al maidah ayat 48 50 al+maidah+ayat+47 51 surah ar-raf ayat 72 52 lalai 53 an nur ayat 31 54 yusuf ayat 3 55 Tipu daya 56 Usaha 57 an-nisa+ayat+160 58 surat ghafir ayat 49 59 mereka tetap tidak akan beriman 60 gagak 61 Fitrah 62 az-zariyat ayat 56 63 an nisa ayat 1 64 ayat Alquran tentang syuruk 65 an-nisa+ayat+161 66 Al+Hasyr+ayat+7 67 Surat Al-Baqarah Ayat 21 68 at taubah ayat 60 69 Surat An Naas ayat 6 70 Surah As-Syam Ayat 7 71 Al hijr 74 72 millah ibrahim 73 Amat penipu 74 Menyesali 75 an+nisa+ayat+29 76 al hijr 9 77 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 78 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 79 Keutamaan Al quran 80 lebah 81 Turunnya zabur 82 hr.muslim:+3447 83 al-ma'arij+ayat+29-30 84 Al hijr ayat 3 85 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 86 luqman 13 87 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 88 amal 89 Bergelimang dosa 90 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 91 anjing 92 Surat Al Muzzammil ayat4 93 Semangat 94 Seribu malaikat 95 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 96 gunung 97 an nisa ayat 29 98 dalil kitab Taurat 99 Bentuk bumi bulat 100 Yatim

Hasil pencarian tentang qs+yunus+101

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
An-Nahl 101).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
surat Makkiyyah, kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus