Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 sabar 5 ali imran 190 6 Saba 13 7 Hadis+Al+hakim+8473 8 al baqarah ayat 233 9 Ali imran 104 10 masjid 11 al maidah ayat 2 12 bintang 13 luqman 13 14 niat 15 al isra ayat 32 16 hujan 17 Ad+dahr+ayat+4 18 surah+al+fath+ayat+29 19 Yunus 57 20 surat+al+hujurat+12 21 an nur ayat 2 22 Bumi 23 Ayat 158 24 belajar 25 taubat 26 Ali imran 27 an nisa ayat 4 28 mujadalah ayat 58 29 Ibrahim 30 Tafsir Ali+Imran+109 31 al+Mujadalah ayat+11 32 Al ikhlas 33 AL MULK AYAT 19 34 ali imran ayat 103 35 Surah Al a'raf ayat 54 36 Al imran 104 37 al anbiya ayat 30 38 surat+al+hujurat+13 39 Bunuhlah 40 muhammad 7 41 berfikir 42 Al hujurat ayat 13 43 hujurat ayat 13 44 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 45 Utusan 46 Ali imran 110 47 Dunia 48 ali imran 14 49 al Hijr 94 50 Iman 51 an+nur+ayat+31 52 Doa mohon kemenangan 53 yusuf 54 Al Mujadalah ayat 11 55 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsir 56 orang berifaq balasan yang didapat 57 al furqan ayat 59 58 ikatan 59 hud ayat 2 60 Contoh perilaku surat an nisa ayat 79 61 nuh ayat 10 62 ali imran ayat 104 63 Hadits Ibnu Majah Nomor 3661 64 Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 65 perhitungan 66 Saba ayat 28 67 surat yasin ayat 40 68 saling tolong 69 al maidah ayat 44 70 nuh+ayat+11 71 Asy syura ayat 41 72 Surah Al ikhlas 73 surah al-mujadalah ayat 58 74 ali+imran+104 75 al hijr 76 alhadid ayat 25 77 tafsir dan sebab turun surat al baqoroh ayat 83 78 Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 79 almuzammil ayat 20 80 pendidikan 81 nuh+ayat+12 82 al maidah ayat 32 83 surah al fath ayat 29 84 surat+ar-rahman+ayat+19-20 85 asy syuara ayat 13 86 Saba 87 dan hanya kepadanyalah kamu kembali 88 surah yusuf 89 yusuf 109 90 surat al maidah ayat 3 91 Nuh+ayat+13 92 kembali kepada Allah 93 Gurun pasir 94 yunus ayat 101 95 Yunus+ayat+27 96 berjuang 97 surat 49: ayat 15 98 al-ikhlas 99 surah al-isra ayat 32 100 surat+ar-rahman+ayat+19

Hasil pencarian tentang quran+sebagai+petunjuk

terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 12
Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat....Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 90
Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka....Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)"....Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 2
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 20
Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 77
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 111
Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya...dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 138
(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah...memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki...Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 105
Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa...Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 92
Dan supaya aku membacakan Al Quran (kepada manusia)....Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi...petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 33
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 10
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al Quran itu datang dari sisi Allah,...dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang tersebut dalam) Al Quran...Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 203
Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu...Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 52
Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya...atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 108
Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya teIah datang kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab...itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu menerima (Al-Quran...itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 9
Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 85
Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan...Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 64
Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada...mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 49
Katakanlah: "Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk...daripada keduanya (Taurat dan Al Quran) niscaya aku mengikutinya, jika kamu sungguh orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 13
Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Al Quran), kami beriman kepadanya.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 41
Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk manusia dengan membawa kebenaran; siapa...yang mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 102
Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan...(hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 7
Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.