Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ibrahim 5 Ali Imran 6 Puasa syawal 7 niat 8 yahudi 9 Ali Imran 104 10 zakat fitrah 11 Adil 12 Bani israil 13 Surat an nahl ayat 90 14 ramadhan 15 palestina 16 ALI IMRAN 134 17 Asy-Syu’ara ayat 214 18 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 19 ibrahim+ayat+25 20 Yunus+85 21 kemenangan 22 al baqarah ayat 256 23 surat+Ali+'imran+180 24 ali imran 133 25 al-Baqarah ayat 143 26 Sholat ied 27 Lemah 28 Al ikhlas 29 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 30 matahari 31 Dalil Nabi Muhammad di al quran 32 surat saba ayat 10 33 Akhir Ramadhan 34 Israil 35 yunus+88 36 al baqarah ayat 185 37 Bicara yang baik 38 yusuf 39 kebahagiaan 40 telah aku tinggalkan dua perkara 41 ali imran ayat 33 42 Sholat 43 Yunus+87 44 Penyakit hati 45 at tahrim ayat 14 46 ali imran 103 47 Hujan 48 makanan halal 49 Kebaikan 50 Mencari rezeki 51 ali imran 112 52 al maidah ayat 3 53 Maryam 54 Anak yatim 55 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 56 ibrahim+ayat+27 57 Baitul Maqdis 58 Al-Baqarah ayat 67 59 al baqarah ayat 275 60 pamer ibadah 61 ibrahim+ayat+26 62 at taubah ayat 7 63 An-nisa ayat 59 64 Surat Al anbiyah 96 65 riba 66 pembelaan qur-an pada hari kiamat 67 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 68 Al+ahzab+ayat+31 69 Surat al isra 70 surat+al-baqarah+ayat+8 71 Muhammad disunat 72 surat+an+nahl+ayat+43 73 qs hud ayat 6 74 al+baqarah+ayat+215 75 Kiamat 76 Al-Baqarah ayat 216 77 LIKULLI UMMATIN FITNAH 78 Maryam 90 79 surat an-Isrā’ (17) ayat 34 80 kayu bakar 81 Hadis+ibnu+malah+dari+jabir+bin+abdullah 82 Hadits Muslim 749 83 ar rahman 84 Ayat Petra 85 Zina 86 ziarah+kubur 87 Pada hari ini aku sempurnakan 88 +al+qariah+ayat+5 89 Dikisahkan oleh Anas: Nabi (ﷺ) bersabda, "Dengarkan dan patuhi (pemimpinmu) bahkan jika seorang Etiopia yang kepalanya seperti kismis dijadikan ketua bagimu." 90 al araf ayat 172 91 surat+al-baqarah+ayat+9 92 ali imran 26 93 Muhammad+mati 94 amin 95 al-baqarah ayat 229 96 Muhammad 97 gafir ayat 23 98 cinta dunia 99 berhala 100 telah menceritakan kepada kami muhammad bin sulaiman al mishhishi

Hasil pencarian tentang saya+tidak+mau+masuk+neraka

Bagaimana mereka tidak masuk neraka, sementara ketika di dunia mereka telah kami jadikan bahan olok-olokan...Ataukah mereka telah masuk ke neraka tetapi pandangan kami yang terhalang sehingga tidak melihat mereka
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah saya izin) untuk tidak ikut berperang (dan janganlah...kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah.") orang yang mengatakan demikian ialah Jaddu bin Qais...Maka Jaddu menjawab, "Sesungguhnya saya tidak tahan menghadapi wanita dan saya takut bilamana melihat...wanita kulit kuning tidak dapat menahan diri sehingga saya terjerumus ke dalam fitnah."...menyelamatkan mereka dari neraka Jahanam.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 99
Andaikata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 38
Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah...Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (menyesatkannya); sehingga apabila mereka...masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk...mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka...Allah berfirman: "Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 16
Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
(Bangunlah, lalu berilah peringatan) maksudnya pertakutilah penduduk Mekah dengan neraka jika mereka...tidak mau beriman.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 163
kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.
Dikatakan kepada para pemimpin orang-orang musyrik yang durhaka, "Ini adalah sekelompok orang yang masuk...neraka dengan penuh kesulitan dan berdesak-desakan....Para pemimpin itu kemudian berkata, "Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka....Sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke neraka dan merasakan panasnya."
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 59
(Dikatakan kepada mereka): "Ini adalah suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak...bersama kamu (ke neraka)"....mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk...neraka".
Dan dikatakan kepada mereka sewaktu mereka diseret ke dalam neraka bersama dengan para pengikutnya ("...Ini adalah suatu rombongan) suatu gelombang (yang masuk berdesak-desak) dijejalkan masuk (bersama kalian...") ke neraka....selamat datang kepada mereka) artinya, tiada kelapangan buat mereka (karena sesungguhnya mereka akan masuk...neraka.")
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 12
Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
Apabila orang-orang yang telah menganiaya diri sendiri dengan perbuatan kufur menyaksikan azab neraka...jahanam, kemudian memohon agar siksa itu diringankan, niscaya permohonan itu tidak akan dikabulkan....Mereka tidak akan diberi tangguh, meskipun sekejap, untuk masuk ke dalam neraka.
Jikalau yang kalian sembah selain Allah itu benar-benar tuhan yang pantas disembah, pasti mereka tidak...akan masuk ke dalam neraka bersama kalian....Baik penyembah maupun yang disembah, semuanya akan kekal di dalam neraka.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 29
yaitu neraka jahannam; mereka masuk kedalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.
(Dan dia akan masuk ke dalam neraka Sa'iir) yakni neraka yang apinya sangat besar.
(Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk Jahim) yakni mereka memasuki neraka yang membakar.
(Dia dikutuk oleh Allah) artinya dijauhkan dari rahmat-Nya (dan katanya) setan itu ("Akan saya ambil)...untuk saya (dari hamba-hamba-Mu bagian yang telah ditetapkan) yang saya ajak untuk menaati saya!
(Dan sungguh, akan saya sesatkan mereka) dari kebenaran dengan waswas dan godaan (dan akan saya berikan...pada mereka angan-angan) artinya saya masukkan ke dalam hati mereka harapan akan berumur panjang dan...bahwa tak ada saat berbangkit atau hari pengadilan (dan saya suruh mereka memotong telinga binatang-binatang...(Dan saya suruh mereka mengubah ciptaan Allah.") maksudnya agama-Nya yaitu dengan kekafiran, menghalalkan...menderita kerugian yang nyata) artinya yang jelas, karena tempat kediamannya sudah jelas tiada lain dari neraka
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 48
Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan: "Tidak ada seorang...manusiapun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu"...dapat saling lihat melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke belakang seraya berkata: "Sesungguhnya saya...berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat...; sesungguhnya saya takut kepada Allah".
Dan tidak masuk akal ada makhluk tanpa pencipta, dan tiada sesuatu yang Ma'dum yakni yang asalnya tiada...Mereka tetap tidak mau mengesakan-Nya dan tidak mau beriman kepada rasul dan kitab-Nya.
Kami akan memberikan kenikmatan kepada mereka dalam waktu yang tidak lama di dunia....Kemudian mereka Kami paksa untuk masuk ke dalam neraka yang keras dan tak tertahankan.
Neraka yang kejam itu tidak hanya mempunyai satu pintu, tetapi tujuh pintu, karena begitu banyaknya orang...yang pantas masuk neraka.
(Jika mereka tetap berpaling) tidak juga mau masuk Islam (maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 56
(yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat
mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri) mereka berlaku sombong (terhadapnya) kemudian mereka tidak...mau percaya terhadapnya (sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit) yaitu apabila...arwah-arwah mereka dinaikkan sesudah mati, sehingga arwah mereka turun kembali ke Sijjin atau neraka...pula mereka masuk surga hingga unta masuk) yakni jika ada unta yang dapat masuk (ke dalam lubang jarum...) maksudnya lubang yang ada pada jarum; ini kata kiasan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, demikian
pembalasan yang dijanjikan Allah, orang-orang kafir berkata, "Bilakah datangnya janji itu, lalu kami masuk...neraka dan kalian masuk surga, jika janji itu memang benar?"
Kami lebih mengetahui siapa yang paling berhak masuk neraka dan merasakan kobaran apinya lebih dahulu
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 72
Maka jika kamu ditimpa musibah ia berkata: "Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya...karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.
(Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya) artinya berilah saya kesempatan (sampai waktu mereka dibangkitkan