Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 Ali Imran 6 al ikhlas 7 ayat tentang kepala madrasah 8 ali+imran+159 9 Almaidah ayat 48 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 yusuf 12 hujan 13 huud+40 14 al-baqarah ayat 168 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 Urusan 17 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 18 Aman 19 al-maidah ayat 3 20 an-nur+ayat+36 21 akhlak 22 laut 23 Ibrahim ayat 7 24 al-insyirah ayat 5 25 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 26 dunia 27 hewan 28 Al+hijr+ayat+48 29 Surga 30 menghindari perkelahian 31 ar rum ayat 21 32 petunjuk 33 kemuliaan 34 al baqarah ayat 261 35 Anjing 36 mengharapkan pertemuan 37 AL+AHZAB+AYAT+70 38 QS.Al imran ayat 79 39 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 40 al-maidah ayat 48 41 al ahzab ayat 70 42 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 43 ibrahim 32 44 orang tua 45 Surat al maidah ayat 48 46 ikhlas 47 al bayyinah ayat 8 48 surat Al furqan ayat 20 49 ali imran ayat 185 50 surat al baqarah ayat 11 51 Memohon ampun 52 surat Al furqan ayat 9 53 ali imran 64 54 lukman+ayat+15 55 Beriman 56 al a'raf ayat 20 57 keamanan 58 surat+Asy+syuara+ayat+157 59 LUKMAN+AYAT+18 60 Almujadilah surah ke berapa 61 huud+39 62 munafik 63 an-nisa ayat 29 64 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 65 al anfal ayat 63 66 Cinta 67 keluarga 68 Surat yasin 69 LUKMAN+AYAT+19 70 ISLAM KONTOL 71 an nisa ayat 9 72 al hijr ayat 9 73 Kuda 74 AL BAQARAH AYAT 43 75 Nabi Yahya 76 al fatihah ayat 1 77 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 78 ayat tentang hukum pada juz 20 79 q.s al qalam ayat 68 80 yasin ayat 80 81 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 82 Ayat 36 surat al isra 83 Muslim 84 Terhadap diri 85 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 86 Ibrahim 25 87 Saba 13 88 anak sapi 89 al+fatihah+ayat+2 90 Zakat fitrah 91 al anfal ayat 17 92 Sedekah 93 al baqarah ayat 28 94 al baqarah ayat 124 95 SURAT AL KAHFI AYAT 19 96 menjaga lisan 97 surat al baqarah 98 Surat Al-Baqarah Ayat 20 99 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 100 ibrahim 9

Hasil pencarian tentang surah+al-an'am++ayat+14

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Lafal al-baghyu disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih dijauhi; dan...demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui...Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan..., bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan

-deskripsi"> Sesuai yang mereka usulkan (lihat surah 90-92)....tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
ini, apa perkara kedua (orang yang disebut dalam ayat tersebut)?...Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...An Nisaa’: 93) Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ia menjawab, “Ketika turun ayat yang ada dalam...surah Al Furqan, orang-orang musyrik Mekah berkata, “Kami telah membunuh jiwa yang diharamkan Allah..., “kecuali orang-orang yang bertobat…dst.” Adapun yang disebutkan dalam surah An Nisaa’ itu adalah
Lihat pula surah Al Kahfi ayat 105....kebaikannya, maka ia meskipun masuk neraka, tetapi tidak kekal di sana sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash Al...Qur’an dan As Sunnah.

-deskripsi"> Sebagaimana yang tertera dalam surah Al Kahfi ini, belum dengan yang...disebutkan dalam surah-surah yang lain....Hal ini menghendaki seseorang untuk menerima Al Qur’an, tunduk dan taat serta tidak menentangnya.
-deskripsi"> Mereka telah dijauhkan dari Al Qur’an, telah disiapkan meteor untuk menyerang...mereka demi menjaga Al Qur’an, dibawa turun oleh malaikat yang paling kuat, di mana setan tidak sanggup...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Terj....Al Hijr: 9)

p class="tafsir-deskripsi"> Mereka dibelit di neraka dengannya sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah...Al Haaqqah: 32, “Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.”

ayat-ayat Kami,...An Nisaa’: 56) Azab ini menimpa mereka selama-lamanya.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

tidak sekedar berpaling saja, bahkan mereka mencela kebenaran dan berkata seperti yang disebutkan dalam ayat...An Naml: 14) Nabi Musa ‘alaihis salam juga berkata kepada Fir’aun, “Sesungguhnya kamu telah mengetahui...Al Israa’: 102)

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

kepada Yahya bin Abi Katsir, (ia berkata): Aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman tentang surah...yang pertama turun dari Al Qur’an, ia menjawab, “Yaa ayyuhal muddatstsir.” Aku berkata, “Orang-orang...kepadaku.” Beliau berkata lagi, “Selimutilah aku dan tuangkanlah air dingin kepadaku.” Maka turunlah ayat...Sebelumnya (di surah Al Muzzammil) telah disebutkan perintah kepada Beliau untuk mengerjakan ibadah yang...utama untuk pribadi yaitu shalat malam dan bersabar terhadap gangguan kaumnya, dan di di surah ini Allah
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

Termasuk di antara sekian yang dijelaskan Al Qur’an adalah kisah Musa bersama Fir’aun, di mana Al...Qur’an menampilkan kisahnya dan mengulanginya di beberapa tempat, dan pada surah ini diterangkan secara
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Tirmidzi dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah dalam At Tauhid (hal.)78, Thabari juz 14..., namun di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al...Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal. 34 berkata, “Hadits tersebut dalam kitab shahih dengan...untuk turun dua kali, dan jika tidak berdasarkan sanad yang shahih turunnya di Mekah, maka bisa saja surah...ini Makkiyyah selain ayat ini, wallahu a’lam.
Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Fir’aun, Dia berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) setelah...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat
‘Abbas tentang firman Allah Ta’ala, “Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca Al...Qur’an, oleh karena itu Beliau sering menggerakkan kedua bibirnya.” Ibnu Abbas berkata, “Aku menggerakkan...menggerakkannya.” Maka Sa’id menggerakkannya, Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...alaihis salam kalimat demi kalimat, sebelum Jibril ‘alaihis salam selesai membacakannya (lihat pula surah...Thaaha: 114), agar Beliau dapat menghapal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu.
Sa’id bin Jubair ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika di Mekah membacakan surah...An Najm....Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) mengaggap al Lata dan al Uzza,-- dan Manah yang ketiga..., yang paling terkemudian (An Najm: 19-20)) Setan memasukkan godaan ke lisan Beliau, “Itulah gharaniq...Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya.
-deskripsi"> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran...yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah ajaran yang paling baik...sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 23 surah ini.

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.