Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 tentang kurban 7 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 8 ali imran 103 9 al mujadalah ayat 11 10 angin 11 Al+hujurat+ayat+13 12 surah al baqarah ayat 2 13 Al Baqarah ayat 285 14 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 15 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 16 zakat 17 al qalam ayat 4 18 an nisa ayat 59 19 ali imran 190 20 al hujurat ayat 13 21 Al hujurat ayat 9 22 Sedekah 23 ali imran 159 24 saba 15 25 luqman ayat 12 26 Ibrahim Ayat 7 27 ali imran 28 al hajj ayat 7 29 maryam 30 at tahrim ayat 6 31 talak 32 al baqarah ayat 177 33 Yusuf 87 34 al-hujurat ayat 9 dan 10 35 al-a'raaf+7 36 an nisa ayat 29 37 Al baqarah ayat 30 38 Al ahzab ayat 21 39 miskin 40 Al baqarah ayat 229 41 upah 42 surat+38+ayat+72 43 Muslim itu bersaudara 44 at taubah ayat 60 45 surat+at+tagabun+ayat+1 46 surat al araf ayat 54 47 Melaksanakan haji 48 al ikhlas 49 Alat pembelajaran 50 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 51 Rumah 52 al anfal ayat 60 53 yunus ayat 3 54 Cahaya Allah 55 Pendidikan islam sebelum menikah 56 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 57 kafir 58 Surah Al Maidah ayat 15-16 59 hawa 60 ar rad ayat 11 61 al maidah ayat 8 62 Terbit 63 ali imran 104 64 beriman kepada allah 65 al baqarah ayat 285 66 ali+imran+191 67 tilawah per ayat 68 ali imran 18 69 Ali imran 60 70 ali imran 77 71 memuliakan orang tua dan mertua 72 Al ahzab ayat 56 73 Tentang fenomena alam 74 keutamaan sholat 75 Tajwid surat an-nisa ayat 34 76 pendidikan 77 Surah Hud ayat 114 78 ilmu 79 Al-fajr ayat 27-30 80 surat as saffat ayat 113 81 Matahari di bawah arsy 82 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 83 al jumuah ayat 10 84 al-alaq+ayat+2 85 hati bani adam 86 albaqarah ayat 228 87 al maidah ayat 2 88 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 89 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 90 al-alaq+ayat+3 91 al maidah ayat 1 92 qs al isro ayat 1 93 iman kepada malikat 94 al-alaq+ayat+4 95 yusuf 111 96 Menuntut ilmu 97 an nisa ayat 93 98 al-alaq+ayat+5 99 al baqarah ayat 282 100 yusuf

Hasil pencarian tentang surah+buat+hari+lebaran

Apakah yang Anda maksud surah buat hari lembaran?
Muhammad telah membuat-buatnya") yakni Alquran itu (Katakanlah, "Kalau demikian, maka datangkanlah sepuluh surah-surah...semisal dengannya) dalam masalah kefasihan bahasa dan ketinggian paramasastranya (yang dibuat-buat)...Allah swt. menantang mereka untuk pertama kalinya supaya mereka mendatangkan sepuluh surah, kemudian...pada tantangan yang berikutnya cukup hanya dengan satu surah saja (dan panggillah orang-orang yang kalian...memang orang-orang yang benar.") di dalam tuduhan kalian yang menyatakan, bahwa Alquran itu hanyalah buat-buatan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Mereka bertanya) kepada nabi dengan nada memperolok-olokkan, ("Bilakah hari pembalasan?")...kapan datangnya hari pembalasan itu....Jawaban yang patut buat mereka ialah, "Memang Kiamat pasti datang,
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
(Maka janganlah kamu tergesa-gesa terhadap mereka) untuk mendatangkan azab buat mereka (karena sesungguhnya...Kami hanya menghitung untuk mereka) hari-hari atau nafas-nafas mereka (dengan perhitungan yang teliti
(Dan apabila diturunkan suatu surah) yakni sebagian daripada surah-surah Alquran (bahwa) yang memerintahkan
Orang-orang kafir berkata) orang-orang kafir di antara mereka mengatakan, ("Ini adalah hari yang berat...") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Muddatstsir melalui...firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."
Kemudian burung Hud-hud membawa surah itu lalu mendatangi ratu Balqis yang pada waktu itu berada di tengah-tengah...Kemudian burung Hud-hud menjatuhkan surah Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya....Ketika ratu Balqis membaca surah tersebut, tubuhnya gemetar dan lemas karena takut, kemudian ia memikirkan...isi surah tersebut.
(Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) lemah keyakinan (maka dengan surah ini...samping kekafirannya) kekafiran mereka makin bertambah karena pada mulanya mereka sudah kafir kepada surah
Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil (telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah...yang mulia) yakni surah yang berstempel.
(Dan apabila mereka menakar untuk orang lain) atau menakarkan buat orang lainnya (atau menimbang buat...orang lain) artinya mereka menimbang buat orang lain (mereka mengurangi) takaran atau timbangan.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah...Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
bahwa sesungguhnya air itu terbagi) dibagi-bagi (antara mereka) dengan unta betina itu; yakni sehari buat...mereka dan hari yang lainnya buat unta betina, demikianlah seterusnya (tiap-tiap minum) bagian air (
Apa yang diduga akan terjadi oleh orang-orang yang membuat-buat kebohongan kepada Allah dengan menghalalkan...dan mengharamkan sesuatu tanpa dalil di hari kiamat nanti?...Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bahkan mereka membuat-buat kebohongan
Ingatlah (pada hari betis disingkapkan) ungkapan ini menggambarkan tentang dahsyatnya keadaan pada hari...", artinya perang itu berkobar dengan sengitnya (dan mereka dipanggil untuk bersujud) sebagai ujian buat
(Katakanlah, "Kalau benar yang kalian katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surah seumpamanya) dalam...hal kefasihan dan keparamasastraannya yang kalian buat sendiri, bukankah kalian itu adalah orang-orang
gugusan bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa membaca surah At-Tiin hingga akhir surah, maka hendaknya
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidur kalian di waktu malam dan siang hari) dengan kehendak-Nya...sebagai waktu istirahat buat kalian (dan usaha kalian) di siang hari (mencari sebagian dari karunia-Nya
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 35
Malahan kaum Nuh itu berkata: "Dia cuma membuat-buat nasihatnya saja"....Katakanlah: "Jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas
(Dia menyingsingkan pagi) mashdar yang bermakna isim yakni subuh atau pagi hari; artinya Allahlah yang...menyingsingkan sinar pagi, yaitu cahaya yang tampak di permulaan pagi hari mengusir kegelapan malam...hari (dan menjadikan malam untuk beristirahat) waktu semua makhluk beristirahat dari kepenatannya (dan...Artinya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah
Pada hari ini tebusan untuk membebaskan diri dari siksaan tidak akan diterima, berapa pun besarnya....Tempat kembali kalian adalah neraka, tempat tinggal yang paling pantas buat kalian dan merupakan seburuk-buruk
maksudnya, tetaplah engkau hai Muhammad pada prinsipmu yang demikian itu, karena itu bermanfaat kelak di hari...pendapat disebutkan, bahwa dikatakan demikian kepada Nabi Muhammad saw. dimaksud sebagai pelajaran buat...dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan) di dalam ungkapan ayat ini terkandung penghormatan buat...mereka, karena Allah swt. memerintahkan kepada nabi supaya memintakan ampun buat mereka....(Dan Allah mengetahui tempat kalian berusaha) tempat kalian bergerak di siang hari dalam rangka mencari
bukan sebagai orang-orang musyrik (dan hilanglah) lenyaplah (dari mereka apa-apa yang selama ini mereka buat-buat
Kecepatan gerak angin itu di pagi hari sama jauhnya dengan jarak yang dapat ditempuh oleh orang yang...Demikian pula di sore hari. Kami buat cairan tambang tembaga terus mengalir dengan deras untuknya.
Dan kalian, wahai orang-orang kafir, pasti akan binasa karena kebohongan yang kalian buat-buat terhadap
(Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Alquran itu) yaitu hari kiamat (berkatalah orang-orang yang...maksudnya hilanglah (dari mereka tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan) sebagai sekutu Allah yang mereka buat-buat
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 13
Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian),...maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang