Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Jihad 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Adam 17 Dua masa 18 Disebabkan 19 ibrahim 37 20 surah al-maidah ayat 8 21 cinta 22 Al Isra ayat 73 23 Jika allah menganugerahi rahmat 24 Ikhlas 25 al isra ayat 7 26 al a'raf ayat 52 27 Berdebat 28 al ahzab ayat 21 29 Surga 30 surat al mujadalah ayat 11 31 matahari 32 puasa 33 Al-Imran (3 : 130) 34 Al-Imran ayat 130 35 hadist tentang perilaku konsumen 36 Hadits Muslim Nomor 3035 37 Manusia 38 miskin 39 Iman 40 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 41 surat+al+imranayat+110 42 Ta ha+ayat+14 43 Kafir 44 sabar 45 al-mukminun+ayat+34 46 Aliimram+ayat+105 47 ilmu 48 al isra ayat 36 49 al baqarah ayat 275 50 injil 51 Membunuh 52 Rezeki 53 empat puluh tahun 54 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 55 surah al maidah ayat 96 56 atap terpelihara 57 surat an nazi'at 58 annisa ayat 12 59 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 60 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 61 al+maidah+ayat+ 83 62 Mencela pemberian 63 al imran 64 Surah Taha ayat 5 65 az zumar ayat 68 66 Ar Rahman 67 keinginan berhasil 68 QS. IBRAHIM AYAT 37 69 ali imran : 92 70 pikun dan beruban 71 Yusuf ayat 103 72 surat al-zalzalah 73 yunus 99 74 ibrahim ayat 7 75 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 76 al qashash ayat 77 77 Dimana dia akan mati 78 surat al-an'am ayat 59 79 ALI IMRAN 159 80 surah al hadid ayat 57:3 81 Al-Muzammil ayat 20 82 al an'am ayat 71 83 al-mujadalah ayat 11 84 AL Baqarah ayat 286 85 dosa 86 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 87 Surat Ali imran ayat 64 88 al-imron ayat 110 89 Surat Al Kahfi ayat 97 90 AN NAML AYAT 88 91 Al ikhlas ayat 1-4 92 asy+syuara+ayat+181+182+183 93 al baqarah ayat 81 94 SURah FATHIR AYAT 28 95 allah maha 96 Yusuf 84 97 khusyu 98 yusuf 99 ayat tentang serakah 100 Hadist ibnu majah 2172

Hasil pencarian tentang surah+ibrahim+ayat+33

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ


33. Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku-katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Yaitu Aazar ketika ia diajak Nabi Ibrahim ‘alaihis salam beriman dan...mentauhidkan Allah, namun ia menolak, maka Nabi Ibrahim memintakan ampunan untuk ayahnya yang musyrik...ditiru, karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (Lihat surah...At Taubah ayat 113-114).
(Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu) dariku, maksudnya aku tidak akan lagi menimpakan...Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...Hal ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebelum jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana...yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah.
-deskripsi"> Doa ini merupakan janji Nabi Ibrahim kepada ayahknya, bahwa dia akan memintakan...ampunan untuk ayahnya, namun setelah tampak jelas bagi Nabi Ibrahim ‘alaihis salam bahwa ayahnya adalah...musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At Taubah: 114.
-deskripsi"> Doa ini merupakan janji Nabi Ibrahim kepada ayahknya, bahwa dia akan memintakan...ampunan untuk ayahnya, namun setelah tampak jelas bagi Nabi Ibrahim ‘alaihis salam bahwa ayahnya adalah...musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At Taubah: 114.
Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana...yang telah diterangkan dalam surah Al Bara'ah atau surah At Taubah.
akan tetapi Allah memberikan nikmat kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya (lihat surah...Ibrahim: 11)....Padahal tidak ada seorang rasul pun kecuali Allah telah menampakkan melalui kedua tangannya ayat-ayat
(Dan Kami telah memberikan kepadanya) kepada Ibrahim, yang sebelumnya selalu mendambakan mempunyai seorang...anak, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ash-Shaffat (Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah...Atau yang dimaksud dengan Naafilah adalah cucu (Dan masing-masingnya) Nabi Ibrahim dan kedua anaknya
bagi kalian) lafal uswatun dapat pula dibaca iswatun, artinya teladan atau panutan (yang baik pada Ibrahim...) yakni pada diri Nabi Ibrahim, baik perkataan maupun perbuatannya (dan pada orang-orang yang bersama...Al-Fath 11) Permohonan ampun Nabi Ibrahim buat bapaknya ini sebelum jelas bagi Nabi Ibrahim, bahwa bapaknya...itu adalah benar-benar musuh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Bara'ah atau...surah At-Taubah.
ini, apa perkara kedua (orang yang disebut dalam ayat tersebut)?...Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...An Nisaa’: 93) Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ia menjawab, “Ketika turun ayat yang ada dalam...surah Al Furqan, orang-orang musyrik Mekah berkata, “Kami telah membunuh jiwa yang diharamkan Allah..., “kecuali orang-orang yang bertobat…dst.” Adapun yang disebutkan dalam surah An Nisaa’ itu adalah
(Maka Ibrahim memendam) di dalam hatinya (rasa takut terhadap mereka....yakni anak yang mempunyai ilmu banyak yaitu, Nabi Ishak sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31..., 32, 33, 34, 36, dan 37 surat ini.
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya..., "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu...Ibrahim menunaikannya dengan lengkap."...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” (lihat surah...Ibrahim: 11).
Di surah ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan secara garis besar kisah para nabi, di mana Allah...

-deskripsi"> Ibrahim ‘alaihis salam adalah nabi yang paling utama setelah Nabi...Di ayat tersebut dan setelahnya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan dialog yang sopan dan bertahap...dari Ibrahim kepada bapaknya....

-deskripsi"> Maksudnya, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam adalah seorang Nabi yang sangat
akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” (lihat surah...Ibrahim: 11)

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
-deskripsi"> Ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim beragama...Yahudi, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim beragama Nasrani.
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.

mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al Hasan Qaadhi (hakim) di Hamdzaan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim...ke-3 surah ini).” Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pengiriman surat dari Hathib bin Abi...Firman-Nya, “Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya…(ayat ke-4).” Bahwa mereka (kaum muslimin...) dilarang mengikuti permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk ayahnya sehingga mereka (kaum muslimin ikut-ikutan...Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
(Kemudian Kami wahyukan kepadamu) hai Muhammad (ikutilah millah) yakni agama (Ibrahim seorang yang hanif...Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan) Allah swt. mengulangi ayat ini untuk...menyanggah anggapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah
-deskripsi"> Maksudnya: Paling berhak dengan Nabi Ibrahim 'alaihis salam....

-deskripsi"> Karena kebanyakan syari'at Beliau sama dengan syari'at Nabi Ibrahim...sallam dan orang-orang yang beriman inilah yang lebih cocok mengatakan bahwa mereka di atas agama Nabi Ibrahim...punggungnya seperti orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik, bukanlah di atas agama Nabi Ibrahim...

-deskripsi"> Dari ayat 65-68 dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

-deskripsi"> Ayat ini dan ayat setelahnya menerangkan dakwah Nabi Ibrahim 'alaihis salam...Ada pula yang berpendapat, bahwa Aazar adalah laqab (gelar) bagi bapak Nabi Ibrahim 'alaihis salam, nama