Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 Almaidah ayat 48 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 ayat tentang kepala madrasah 10 ali+imran+159 11 al furqan ayat 67 12 al-baqarah ayat 168 13 Urusan 14 orang tua 15 al-maidah ayat 3 16 al-insyirah ayat 5 17 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 18 an-nur+ayat+36 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 hewan 21 hujan 22 Ibrahim ayat 7 23 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 24 huud+40 25 dunia 26 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 27 Aman 28 Saba 13 29 ikhlas 30 Anjing 31 petunjuk 32 kemuliaan 33 AL+AHZAB+AYAT+70 34 QS.Al imran ayat 79 35 al baqarah ayat 261 36 mengharapkan pertemuan 37 surat Al furqan ayat 20 38 ali imran ayat 26 39 Bersyukur 40 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 41 al bayyinah ayat 8 42 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 43 Surat al maidah ayat 48 44 lukman+ayat+15 45 surat al baqarah ayat 11 46 surat Al furqan ayat 9 47 al-maidah ayat 48 48 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 49 ali imran ayat 185 50 ibrahim 32 51 Memohon ampun 52 an nisa ayat 59 53 Al+hijr+ayat+48 54 ar rum ayat 21 55 An nahl ayat 120 56 Al furqon ayat 67 57 Surga 58 Menumbuhkan kebiasaan menegur 59 menghindari perkelahian 60 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 61 Al+Anbiyâ+ayat+73 62 al ahzab ayat 70 63 bermain 64 Quran tentang negara aman 65 al-baqarah ayat 43 66 zakat qardh 67 menjaga lisan 68 an nisa ayat 58 69 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 70 ISLAM KONTOL 71 al a'raf ayat 31 72 pendidikan 73 ibrahim 9 74 anak sapi 75 Hidup sederhana 76 Tadabbur asy syuara ayat 174 77 muhammad+ayat+23 78 Cobaan 79 nuh ayat 25 80 8 malaikat 81 AL HAJJ AYAT 5 82 ali+imran+188 83 hewan ternak 84 Surat Al-Baqarah Ayat 20 85 al an'am ayat 38 86 an nisa ayat 9 87 Kitab 88 masuk 89 Permadani 90 AKHLAK 91 Terhadap diri 92 an+nur+ayat+62 93 an-nisa+ayat+29 94 al qadar ayat 1-5 95 al-an’am ayat 136 96 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 97 Al-Israa’ ayat 24 98 Ayat menuntut ilmu 99 MARYAM 100 Surat annisa ayat 56

Hasil pencarian tentang surat+an+nazi'at

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nissa...', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah Subhaanahu wa Ta'aala pertama menantang mereka agar mereka mendatangkan sepuluh surat yang sama...dengan Al Qur’an, ternyata mereka tidak mampu....

-deskripsi"> Bahwa Al Qur’an dibuat oleh Muhammad....Dalam ayat ini terdapat dalil, bahwa Al Qur’an adalah mukjizat itu sendiri, oleh karenanya tidak ada...satu pun manusia yang mampu mendatangkan yang semisalnya, tidak pula sepuluh surat, bahkan satu surat
-deskripsi"> Lihat pula surat An Nisaa': 104.

-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Surat ini dinamakan pula surat nikmat; karena...menciptakan keduanya sebagai tempat tinggal bagi hamba-hamba-Nya yang beribadah kepada-Nya sesuai syari’at...diri-Nya dari sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat
[[81 ~ AT-TAKWIR (PERISTIWA PENGGULUNGAN MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 29 ayat ~ Surat al-Takwîr...Bagian lain surat ini berisikan pembelaan atas diri Nabi Muhammad dari tuduhan gila, ancaman bagi orang-orang
[[102 ~ AT-TAKATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini mencela orang-orang...Selain itu, surat ini juga mengancam bahwa mereka akan menyaksikan api neraka dan akan ditanya tentang
[[102 ~ AT-TAKATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini mencela orang-orang...Selain itu, surat ini juga mengancam bahwa mereka akan menyaksikan api neraka dan akan ditanya tentang
maka dimansukhlah dengan ayat "fattaqullah mas tatha'tum" (Maka bertakwalah kepada Allah semampu kamu) surat...At Taghabun: 16, wallahu a'lam.
[[66 ~ AT-TAHRIM (PENGHARAMAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini mengisyaratkan sesuatu yang...Surat ini juga menjelaskan bahwa permohonan maaf orang-orang kafir pada hari kiamat tidak akan diterima...Selain itu, surat ini menyeru agar orang-orang Mukmin melakukan pertobatan yang tulus dan agar Rasulullah...Surat ini, akhirnya, ditutup dengan menyebutkan beberapa perumpamaan untuk menjelaskan bahwa kesalehan
[[78 ~ AN-NABA' (BERITA BESAR) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Dalam surat ini ditegaskan kebenaran...Surat ini kemudian ditutup dengan peringatan dan ancaman akan datangnya hari yang menakutkan ini.]]
-deskripsi"> Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah surat At Taubah ini.
[[79 ~ AN-NAZI'AT (PARA PENCABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 46 ayat ~ Ayat-ayat pembukaan surat al-Nazi'ât...Surat ini menyinggung pula upaya dan kiat manusia di dunia, memaparkan dengan jelas nasib buruk yang...Pada bagian akhir surat dijelaskan sikap orang-orang musyrik yang bertanya-tanya tentang masa datangnya
atau pertanyaan yang memberatkan diri dan sikap I'tiraadh (membantah), sebagaimana firman Allah di surat...An Nisaa': 153 dan Al Maa'idah: 101....dan diperintahkan sebagaimana firman Allah Ta'ala "Fas'aluu ahladz dzkri in kuntum laa ta'lamuun" (An
-deskripsi"> Maksudnya selain wanita-wanita yang disebutkan dalam surat An Nisaa' ayat
[[95 ~ AT-TIN (BUAH TIN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Pada bagian pertama surat ini Allah bersumpah...Kemudian, terakhir, surat ini menantang orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan setelah munculnya
[[24 ~ AN-NUR (CAHAYA) Pendahuluan: Madaniyyah, 64 ayat ~ Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah...Pada sisi lain, ihwal orang-orang Mukmin ditampakkan dalam surat ini....berkeluarga, ihwal kerabat, anak-anak kecil dan orang dewasa dalam pergaulan, juga disinggung dalam surat...Terakhir, surat ini menyebutkan sifat-sifat orang Mukmin ketika diajak oleh Rasulullah saw. untuk suatu...Inilah surat yang Kami wahyukan dan Kami wajibkan hukum-hukum yang dikandungnya.
[[64 ~ AT-TAGHABUN (HARI DITAMPAKKAN SEGALA KESALAHAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 18 ayat ~ Surat ini dibuka...Surat ini kemudian beralih kepada pembicaraan mengenai orang-orang yang kafir dan mendurhakai rasul sebelum...Selain itu, surat ini juga meminta kepada manusia agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya....Orang-orang Mukmin juga diingatkan dalam surat ini bahwa sesungguhnya harta dan anak itu adalah cobaan...Akhirnya, surat ini ditutup dengan perintah kepada mereka untuk berinfak di jalan kebaikan, pernyataan
[[9 ~ AT-TAWBAH (PENGAMPUNAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 129 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok Madaniyyah...Surat ini dibacakan oleh 'Aliy ibn Abî Thâlib kepada orang-orang Muslim pada musim haji....Surat ini diawali dengan pernyataan bahwa Allah tidak bertanggung jawab atas orang-orang musyrik....Oleh karena itu, surat ini juga dinamakan surat Barâ'ah (Berlepas Tangan)....Selain itu, dalam surat ini terdapat pula keterangan mengenai kewajiban memerangi orang-orang Yahudi

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan surat di sini ialah surat yang berisi perintah...An Nisaa’: 77)

-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyarankan
[[114 ~ AN-NAS (MANUSIA) Pendahuluan: Makkiyyah, 6 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad
[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...Dari sisi lain, huruf-huruf pada permulaan surat seperti itu memiliki fungsi intrinsik (maknawi) yang...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Sulaymân melayangkan sepucuk surat pada sang ratu....Setelah berunding dengan para pendampingnya, Balqîs memutuskan membalas surat Sulaymân dengan mengirimkan
kepada hatinya untuk bersabar sebagaimana dalam firman-Nya "wa may yu'min billah yahdi qalbah" (lihat surat...At Taghaabun: 11).
[[53 ~ AN-NAJM (BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 62 ayat ~ Sumpah yang terdapat pada permulaan surat...Surat ini kemudian meminta Rasulullah untuk tidak menoleh kepada mereka dan menyerahkan urusan mereka...tentang lembaran-lembaran suci (shuhuf, shahîfah) Nabi Mûsâ dan Nabi Ibrâhîm juga disinggung dalam surat...Akhirnya surat ini ditutup dengan penjelasan bahwa al-Qur'ân merupakan salah satu dari sekian banyak...Di penghujung surat ini juga terdapat celaan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari dan melalaikan
[[53 ~ AN-NAJM (BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 62 ayat ~ Sumpah yang terdapat pada permulaan surat...Surat ini kemudian meminta Rasulullah untuk tidak menoleh kepada mereka dan menyerahkan urusan mereka...tentang lembaran-lembaran suci (shuhuf, shahîfah) Nabi Mûsâ dan Nabi Ibrâhîm juga disinggung dalam surat...Akhirnya surat ini ditutup dengan penjelasan bahwa al-Qur'ân merupakan salah satu dari sekian banyak...Di penghujung surat ini juga terdapat celaan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari dan melalaikan
nikmat oleh Allah adalah para nabi, para shiddiqin, para syuhada dan orang-orang shalih berdasarkan surat...An Nisaa': 69, jalan merekalah yang kita minta....shalat mengucapkan "aamiiiiiin" yang artinya "Ya Allah, kabulkanlah", ia tidaklah termasuk ayat dari surat
class="tafsir-deskripsi"> Daripada penduduk kota atau kampung karena sifat kasar mereka, dan tabi’at...mereka yang keras serta jauhnya mereka dari mendengarkan Al Qur’an; dari mengetahui syari’at maupun...yang baik dan ada keinginan mengerjakan kebaikan karena banyak mengetahui jalan-jalan kebaikan, tabi’at...

-deskripsi"> Berupa hukum-hukum dan syari’at.

[[16 ~ AN-NAHL (LEBAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 128 ayat ~ Surat ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah..., kecuali tiga ayat terakhir yang termasuk dalam surat Madaniyyah....Surat yang terdiri atas 128 ayat ini dimulai dengan penegasan Allah akan ancaman-Nya terhadap orang-orang...Di surat ini, dijelaskan pula bahwa Allahlah yang akan membuka tabir kepalsuan dari keyakinan orang-orang...Kemudian, dalam surat ini Allah juga menyebutkan kisah beberapa rasul sebelum Muhammad, pelajaran yang
[[110 ~ AN-NASHR (PERTOLONGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 3 ayat ~ Surat ini meminta Rasulullah saw. untuk
-deskripsi"> Maksud diturunkan Al Qur’an dan ditetapkan syari’at bukanlah agar engkau...Al Qur’an dan syariat yang ditetapkan Yang Maha Pengasih adalah agar seseorang memperoleh kebahagiaan