Paling Sering Dicari

1 Aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 berpakaian sesuai syariat islam 7 an nisa ayat 29 8 sabar 9 surat al hujurat ayat 10 10 ibrahim+ayat+3 11 taubat 12 Perhiasan 13 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 14 ilmu 15 kitab+zabur 16 al isra ayat 55 17 ibrahim 18 Ali Imran 19 zakat 20 Jual beli 21 al+maidah+ayat+38 22 Pakaian menutup aurat 23 Ali imran 159 24 jihad 25 al Baqarah ayat 219 26 Yunus 27 imran 28 al maidah ayat 2 29 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 30 al furqan ayat 1 31 ibrahim 7 32 al isra ayat 82 33 Pertengkaran 34 Langit 35 Luqman 36 Zina 37 Bentuk molekul 38 Surat al baqarah ayat 214 39 injil 40 niat 41 kitab injil 42 Al hajj ayat 5 43 menutup aurat 44 surat al jumu'ah 45 al maidah ayat 8 46 Yusuf 47 jaringan tumbuhan 48 al-Maidah ayat 3 49 Ar rum ayat 21 50 Keberagaman tumbuhan 51 an nisa ayat 9 52 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 53 al imran 54 ali imran 134 55 an nisa ayat 4 56 al hasyr ayat 7 57 yunus ayat 57 58 al+qaff+ayat+30 59 al ikhlas 60 ali+imran+31 61 bumi langit bulan matahari 62 al maidah ayat 3 63 zabur 64 surat an-naba' 65 hukum 66 Minta ampun 67 Kerusakan 68 Surat sad ayat 24 69 Ketaatan 70 an nisa ayat 59 71 an nisa ayat 64 72 Hadits abu Daud 1116 73 at taubah ayat 33 74 ar-rum ayat 41 75 Rahasia 76 ar rum ayat 41 77 Surat al isra ayat 2 78 Kepatuhan syariah 79 ayat kursi 80 an nur ayat 32 81 surat an nur ayat 54 82 berserah diri 83 wanita 84 aL aNKABUT AYAT 20 85 ali imran 190 86 at taubah ayat 105 87 takwa 88 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 89 at taubah ayat 103 90 an nisa ayat 3 91 pekerjaan 92 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 93 Riba 94 Ar rad ayat 11 95 Perang badar 96 ali imran 104 97 muhammad 98 Akhlak 99 kitab Taurat 100 an+nisa+ayat+6

Hasil pencarian tentang tafsir+jalalaya+q.s+al+maidah+ayat+48

Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
(Q.S. Al-Maidah, 117).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...(Q.S. Al-Baqarah, 30)
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...(Q.S....Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
(Q.S....Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...(Q.S. Al-Baqarah, 255)
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...(Q.S. Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir...menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...(Q.S....Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
(Q.S. Al-Mujadilah, 21).