Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 3 surat+al+nisa++ayat+10 4 sabar 5 Nabi ismail 6 surat al qadr 7 at talaq ayat 4 8 Hadits tentang jual beli barter 9 ilmu 10 surat+an-an'am+ayat++121 11 bumi 12 an-nisa ayat 29 13 Puasa 14 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 15 al baqarah ayat 187 16 al baqarah ayat 30 17 luqman 18 Santun 19 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 20 surat al-'ankabut ayat 33 21 Yusuf 22 pemimpin 23 al mulk ayat 3 24 Hadits Muslim Nomor 2855 25 Ikhlas 26 Hujan 27 Gunung 28 ali imran 190 29 Ramadhan 30 al maidah ayat 1 31 langit 32 an nisa ayat 24 33 al ikhlas 34 ali imran 159 35 BIDARA 36 kematian 37 surat+an nisa+ayat+11 38 al baqarah ayat 275 39 al+alaq+ayat+5 40 Hadits Ahmad Nomor 15455 41 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 42 ibrahim 7 43 surah an nisa ayat 7 44 al baqarah ayat 168 45 jihad 46 Muntaha 47 Hadist cinta 48 Hadits Muslim Nomor 5318 49 Al hijr 50 rahmat 51 surah al-lahab 52 Lembut 53 menunggu 54 fathir ayat 32 55 berbuat baik 56 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 57 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 58 malu 59 surat+al-baqarah++ayat+233 60 ANNISA AYAT 9 61 surah al mu'minun ayat 12-14 62 harta 63 Zina 64 surat yunus 65 ayat-ayat tentang lautan 66 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 67 al+ahzab+ayat+70 68 an nisa ayat 29 69 ALI IMRAN 126 70 Surat Al-baqarah ayat 237 71 al maidah ayat 6 72 Surat+ahQaf+Ayat+15 73 bintang 74 ali imran 7 75 al+alaq+ayat+4 76 Zakat 77 al hujurat ayat 13 78 qaaf 37 79 janji allah 80 Perumpamaan 81 kehidupan dunia 82 Al baqarah ayat 286 83 yusuf+90 84 an-nur ayat 23 85 al mu’minun ayat 1-3 86 surat al waqiah 87 dalil takut kepada allah 88 yusuf 31 89 an nahl ayat 90 90 surat an nisa ayat 1 91 wkana ma bin samfay lawnan makan sakaragh a jari makan alssamfay lufa sabin 92 yusuf+89 93 surat al baqarah ayat 256 94 as syura ayat 43 95 memaafkan 96 Tambahan 97 Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan 98 al maidah ayat 8 99 Al-Baqarah ayat 275 100 an nisa ayat 7

Hasil pencarian tentang yunus+101

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ


101. Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
dan sikap I'tiraadh (membantah), sebagaimana firman Allah di surat An Nisaa': 153 dan Al Maa'idah: 101
An-Nahl 101).
[[101 ~ AL-QARI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Surat ini dimulai dengan memberitakan
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus