Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 Saba 13 5 ali imran 190 6 sabar 7 Ali imran 104 8 al maidah ayat 2 9 al baqarah ayat 233 10 Hadis+Al+hakim+8473 11 luqman 13 12 bintang 13 al isra ayat 32 14 Yunus 57 15 Ali imran 16 Bumi 17 taubat 18 an nur ayat 2 19 surat+al+hujurat+12 20 niat 21 surah+al+fath+ayat+29 22 Ayat 158 23 hujan 24 belajar 25 Al imran 104 26 Bunuhlah 27 al anbiya ayat 30 28 an+nur+ayat+31 29 AL MULK AYAT 19 30 surat+al+hujurat+13 31 Ad+dahr+ayat+4 32 yusuf 33 berfikir 34 muhammad 7 35 Ali imran 110 36 Al ikhlas 37 Surah Al a'raf ayat 54 38 al+Mujadalah ayat+11 39 Al hujurat ayat 13 40 Doa mohon kemenangan 41 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 42 al Hijr 94 43 Al Mujadalah ayat 11 44 Tafsir Ali+Imran+109 45 Utusan 46 masjid 47 hujurat ayat 13 48 Ibrahim 49 Iman 50 Dunia 51 an nisa ayat 4 52 ali imran 14 53 ali imran ayat 103 54 Al imran 55 Urusan 56 Maryam ayat 1-2 57 al baqarah ayat 195 58 perumpamaan 59 Saba 60 Kisah dakwah nabi yahya 61 Yunus+ayat+47 62 alhadid ayat 25 63 ar Ra'du ayat 11 64 asy-syam ayat 1 65 Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. 66 memperbaiki diri 67 Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir 68 ali imran 103 69 Surah nisa ayat 23 70 surat al maidah ayat 3 71 minyak bumi 72 ar ruum ayat 21 73 nuh ayat 10 74 batu 75 Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 76 al baqarah ayat 26 77 surat ke 16 ayat 6 78 surat 49: ayat 15 79 Al-Israa', Ayat 23 80 al maidah ayat 44 81 alam 82 ikatan 83 nuh+ayat+11 84 Surah Al ikhlas 85 Makanan+haalbaqarah ayat 168lal+dan+thoyyib 86 ALI IMRAN AYAT 132 87 Asy syura ayat 41 88 petunjuk 89 An-Nahl ayat 91: 90 kembali kepada Allah 91 saling tolong 92 Allah bersama kita 93 nuh+ayat+12 94 memberi+makan+hewan 95 Nuh+ayat+13 96 wahai orang orang beriman 97 Hadits amal shaleh 98 asy syuara ayat 13 99 surah Muhammad/47:36 100 an najm ayat 39

Hasil pencarian tentang yunus+101

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ


101. Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
An-Nahl 101).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
surat Makkiyyah, kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus