Paling Sering Dicari

1 Angin 2 Kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hutang 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 hujan 7 Syirik 8 ibrahim 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 kemudahan 13 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 14 al quran adalah petunjuk 15 Jihad 16 Adam 17 Dua masa 18 Maryam 19 surah al-maidah ayat 8 20 al baqarah ayat 275 21 ibrahim 37 22 Disebabkan 23 Matahari 24 Jika allah menganugerahi rahmat 25 hadist tentang perilaku konsumen 26 al-mukminun+ayat+34 27 puasa 28 Al-Imran (3 : 130) 29 surat al mujadalah ayat 11 30 Aliimram+ayat+105 31 Al-Imran ayat 130 32 miskin 33 sabar 34 al araf ayat 56 35 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 36 Surga 37 Manusia 38 surat+al+imranayat+110 39 Ta ha+ayat+14 40 Iman 41 Kafir 42 ilmu 43 al isra ayat 36 44 al isra ayat 7 45 al a'raf ayat 52 46 Al Isra ayat 73 47 Ikhlas 48 Hadits Muslim Nomor 3035 49 Berdebat 50 cinta 51 ALI IMRAN 159 52 Al-Muzammil ayat 20 53 al-mujadalah ayat 11 54 ayat al-Baqarah 219 55 al baqarah ayat 81 56 keinginan berhasil 57 Al-Ankabut ayat 57 58 surat Toha ayat 14 59 pikun dan beruban 60 surah yusuf 65 61 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 62 ayat+menyembunyikan+ilmu 63 al jumuah ayat 10 64 al bayyinah ayat 5 65 Gelap 66 khusyu 67 Saba 13 68 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 69 yusuf 70 al imran 159 71 Tentang kematian 72 surat al-zalzalah 73 berserah diri 74 Hati 75 Ditanya 76 durhaka 77 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 78 al-imron ayat 110 79 al anam ayat 83 80 an nisa ayat 29 81 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 82 Zina 83 Surat Al Kahfi ayat 97 84 surah al kautsar ayat 1-3 85 allah maha 86 Perubahan zat 87 Surat Ali imran ayat 64 88 surah al Maun beserta terjemahan 89 Laut 90 Surat Al-Baqarah Ayat 256 91 ibrahim ayat 37 92 Bahasa kaumnya 93 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 94 perempuan 95 AL Hasyr ayat 7 96 maryam ayat 30-35 97 al-baqarah ayat 164 98 atap terpelihara 99 shaffat+ayat+102 100 Metode pendidikan

Hasil pencarian tentang yunus+101

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ


101. Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
dan sikap I'tiraadh (membantah), sebagaimana firman Allah di surat An Nisaa': 153 dan Al Maa'idah: 101
An-Nahl 101).
[[101 ~ AL-QARI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Surat ini dimulai dengan memberitakan
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus