Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 Adam 8 surat ali' imran ayat 185 9 ar-rum ayat 21 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 cinta 12 hutang 13 matahari 14 surah al-maidah ayat 8 15 dosa 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 Jihad 18 Nikah 19 al mujadalah ayat 11 20 Dua masa 21 Hadits Muslim Nomor 3035 22 al ahzab ayat 21 23 ilmu 24 maryam 25 Saba 13 26 al isra ayat 36 27 al a'raf ayat 52 28 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 29 Jika allah menganugerahi rahmat 30 surat al imran ayat 185 31 Ikhlas 32 iman 33 ALI IMRAN 159 34 Berdebat 35 puasa 36 Al-Imran (3 : 130) 37 miskin 38 Al-Imran ayat 130 39 al isra ayat 7 40 sabar 41 al-mukminun+ayat+34 42 Aliimram+ayat+105 43 surat+al+imranayat+110 44 Ta ha+ayat+14 45 Ar Rahman 46 Kafir 47 Matahari mengelilingi bumi 48 berserah diri 49 surat saba surah yang ke berapa 50 ali imran 51 Dongeng 52 Ali imran ayat 191 53 Tanah 54 Shalat 55 atap terpelihara 56 surat al-an'am ayat 59 57 arah 58 ibrahim ayat 37 59 Metode pendidikan 60 ar rahman 19 61 Qs. Maryam 33 62 ali imran : 92 63 Surat al mujadalah ayat 11 64 Manusia 65 maryam ayat 30-35 66 AL Baqarah ayat 286 67 Yusuf ayat 103 68 Surat Al-Baqarah Ayat 256 69 ali imran 134 70 Al-A'râf ayat 20 71 Membunuh 72 surah al maidah ayat 96 73 surah yusuf 65 74 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 75 Sebaik baik penolong dan pelindung 76 al+qiyamah+ayat+1-2 77 Tentang kematian 78 al+maidah+ayat+ 83 79 ayat tentang serakah 80 Hadist ibnu majah 2172 81 az zumar ayat 68 82 Surat yunus+ayat+8 83 yunus 99 84 Sediakanlah potongan besi 85 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 86 AN NAML AYAT 88 87 asy+syuara+ayat+181+182+183 88 Al Hijr 26 89 ar rum ayat 56 90 ar rum ayat 21 91 al anbiya ayat 30 92 ombak 93 surat Toha ayat 14 94 Al Jasiyah ayat 18 95 al an'am ayat 71 96 Yusuf 84 97 Al ikhlas ayat 1-4 98 berlayar 99 al jumuah ayat 10 100 al-Hujurât ayat 6

Hasil pencarian tentang yunus+ayat+3

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ


3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...Kemudian dijelaskan kalimat Dzun Nun ini oleh Badalnya pada ayat selanjutnya, yaitu (ketika ia pergi...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat suci ini atau ayat-ayat al-Qur'ân
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus...ayat 5.
bukanlah termasuk di antara mereka yang memiliki keteguhan hati, sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat...Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....Ayat ini seperti ayat yang berbunyi, “Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin...Yunus: 96-97) Bahkan disampaikan ayat-ayat itu kepada mereka faedahnya adalah untuk menegakkan hujjah
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
Ayat ini menunjukkan bahwa jalan keluar dari musibah yang menimpa di berbagai negeri adalah dengan bersyukur...disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus