Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 penganiayaan 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 Ayat+201 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 hari kiamat 11 Ali Imran 159 12 hari+kiamat 13 Riba 14 Al Hujurat ayat 13 15 Injil 16 dalil+kitab+injil 17 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 18 Al maidah ayat 48 19 Al sajdah ayat 29 20 an-nisa' ayat 100 21 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 22 Ali+Imran+191 23 Al imran 24 Ibrahim ayat 7 25 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 26 sombong 27 zabur 28 Surat Al sajdah ayat 29 29 Sesuai petunjuk 30 Zina 31 Berakal 32 yusuf 111 33 niat 34 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 35 ali+imran+190-191 36 Menyesatkan 37 Hadits tentang ketauhidan 38 Ali Imran ayat 159 39 Surat Al infitar 6 40 at taubah ayat 105 41 ilmu 42 kontrol diri 43 al hadid ayat 3 44 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 45 an nisa 1 sampai 3 46 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 47 Ali imran ayat 138 48 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 49 Amal tanpa ilmu 50 annahl ayat 90 51 Hadist mengenai Allah sang maharaja 52 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 53 Al an'am ayat 82 54 Surat annaShr 55 an nisa ayat 34 56 al hadid ayat 22 57 An nisa ayat 125 58 An Nur ayat 2 59 ali imran 103 60 Berfikir 61 an-najiah ayat 17 62 Al-Maidah+ayat+2 63 Al isra ayat 13 64 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 65 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 66 beriman pada hari kiamat 67 Az zumar ayat 62 68 Al baqarah ayat 2 69 al ahzab ayat 59 70 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 71 Surah taha ayat 15 72 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 73 ibrahim 7 74 hadist+al-hujurat+ayat+12 75 kontrol+diri 76 harta 77 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 78 an nahl ayat 90 79 Hukum bacaanya 80 Yusuf 81 Ali imran ayat 9 82 ali imran 83 ibrahim 84 Al Kahfi ayat 57 85 surat an nahl 86 ali imran 110 87 Thaha+ayat+109 88 Hadits muslim nomor 2789 89 al baqarah ayat 282 90 Ayat 11 dengan singkat 91 Yasin+ayat+37 92 Maryam 58 93 Kandungan+surat+al+anfal+ayat+72 94 asy syuara ayat 192 95 hud ayat 6 96 Sudah attin ayat 2 diawali dengan huruf 97 al bayyinah ayat 5 98 Apa arti QS at tin ayat 8 99 Surat ali imran ayat 190-191 100 yasin+ayat+38-40

Hasil pencarian tentang “Hari+Raya+Qurban+adalah+hari+untuk+makan,+minum+dan+dzikir+kepada+Allah”+[HR.+Muslim]

Apakah yang Anda maksud “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikr kepada Allah” [HR. Muslim]?
Shâlih--yang diberikan Allah mukjizat seekor unta--menanggapi tuntutan mereka, seraya berkata, "Ini adalah...seekor unta dari Allah yang Dia jadikan sebagai mukjizat....Unta ini diberi giliran untuk minum pada hari tertentu, dan kalian dilarang minum pada hari itu....Demikian pula kalian mendapat jatah minum di hari lain ketika unta itu tidak boleh diberi minum.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Berkatalah ia) Nabi Musa, ("Waktu untuk pertemuan kami dengan kalian itu adalah hari raya) yakni hari...raya Firaun dan kaumnya, yang pada hari itu mereka berhias diri dan berkumpul-kumpul (dan hendaklah...dikumpulkan manusia) semua penduduk negeri Mesir dikumpulkan (pada waktu matahari naik sepenggalah") untuk
(Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat...) yakni tempat mereka kembali kelak (dan yang telah Kami mewahkan mereka) Kami berikan nikmat kepada...mereka (dalam kehidupan di dunia, 'Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, dia makan dari...apa yang kalian makan dan minum dari apa yang kalian minum').
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 26
maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu....Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan...Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".
Mûsâ menjawab, "Waktu kita adalah pada hari raya kalian, ketika kalian berhias diri dan bersuka ria,...sehingga pada hari itu orang-orang berkumpul di waktu duha, untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di
(Maka dirikanlah salat karena Rabbmu) yaitu salat Hari Raya Kurban (dan berkurbanlah) untuk manasik hajimu
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 33
Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat...(kelak) dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) ini tidak lain hanyalah...manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum.
Lalu, tempat kembali mereka adalah neraka....Mereka berada dalam siksaan terus menerus: digiring ke pohon zaqqûm untuk makan dan minum kemudian dikembalikan
(Lalu Rasul Allah berkata kepada mereka) yakni Nabi Saleh ("Unta betina Allah) maksudnya biarkanlah unta...betina Allah ini (dan minumannya") dan hari bagian minumnya; sesungguhnya bagian minum itu digilirkan...antara mereka dan unta; untuk unta sehari dan untuk mereka sehari.
(Dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku).
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 24
(kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan...pada hari-hari yang telah lalu".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 79
dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 59
Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan
Para pembesar kaumnya yang mengingkari dan mendustakan Allah, hari perhitungan dan pembalasan--dan yang...Kami berikan kekayaan dan kemewahan--dengan mengingkari dakwahnya dan merintangi orang lain untuk menerima...ajakannya, berkata, "Tidak ada bedanya antara Hûd dan kalian....Hûd hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian: makan dan minum seperti kalian.
melalui berdagang, atau urusan akhirat atau untuk keduanya....Sehubungan dengan masalah ini ada berbagai pendapat mengenainya (dan supaya mereka menyebut nama Allah...Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak) unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari...raya kurban dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai kurban....(Maka makanlah sebagian daripadanya) jika kalian menyukainya (dan berikanlah untuk dimakan orang-orang
(Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air) maksudnya air minum...(dan kalian mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu).
(Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air...yang sangat panas) yang mereka minum, hingga bercampur di dalam perut mereka apa yang mereka makan dan...apa yang mereka minum itu.
Padahal, hari itu adalah hari libur dan hari raya bagi kalian....Kemudian Allah mengganti hati orang-orang yang melanggar itu, sehingga mereka menjadi seperti kera dalam...kecenderungan dan nafsunya....Kami jadikan mereka orang-orang yang jauh dari rahmat Allah dan terusir seperti anjing....Mereka akan dijauhi dan dihindari orang lain dari pergaulan karena rasa jijik.
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 14
atau memberi makan pada hari kelaparan,
Makan dan minumlah dengan enak disebabkan amal saleh yang kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu
'Isâ putra Maryam mengabulkan permohonan mereka dan berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan...dari langit kepada kami yang hari turunnya menjadi hari raya bagi orang-orang yang beriman, baik yang...Karuniakanlah kepada kami rezeki yang baik. Engkau adalah sebaik-baik Pemberi rezeki."
Ingatlah (Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit) yaitu hari kiamat..., kemudian manusia digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah...disebutkan di dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim....(dan mereka semuanya tampak bermunculan) artinya mereka keluar dari kuburan mereka masing-masing (untuk...menghadap kepada Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.)
Maka dikatakan kepada mereka: ("Makan dan minumlah dengan nyaman) lafal hanii'an berkedudukan sebagai...hal, dengan sedap (disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu") sewaktu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 103
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada...Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi)nya, dan hari itu...adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala makhluk).
dalam kisah-kisah tersebut, terdapat pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh orang yang meyakini hari...kebangkitan dan takut kepada azab akhirat....Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk diperhitungkan segala amal perbuatannya...Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh malaikat dan manusia.
(Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum) yaitu pada waktu...matahari mencapai sepenggalah atau waktu dhuha di hari raya mereka.
Tersebutlah bahwa bagi unta betina itu satu hari minum, dan untuk mereka satu hari lainnya, akhirnya...(Kemudian mereka sembelih unta betina itu) yang melakukannya adalah orang yang terkuat berdasarkan perintah...Dan mereka berkata, "Hai Saleh!...Datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami) yakni azab sebagai balasan atas pembunuhan unta...itu (jika betul kamu termasuk orang yang diutus Allah.").
Ketika Rasulullah berkata, "Sesungguhnya janji Allah untuk memberi balasan adalah benar, dan hari kiamat...pasti datang," kepada kalian, wahai orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, kalian menjawabnya...dengan mengatakan, "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu?...Kami hanya menduga-duga dan tidak yakin bahwa hari itu akan datang."
Allah berfirman, ("Mereka tidak menunggu) menanti-nanti (melainkan satu teriakan saja), yaitu tiupan...(yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar") lafal Yakhishshimuuna pada asalnya adalah...Yakhtashimuuna, kemudian harakat Ta dipindahkan kepada Kha, lalu Ta diidgamkan kepada Shad....Maksudnya, mereka dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran...mereka, jual beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
(Atau memberi makan pada hari kelaparan) yakni sewaktu terjadi bencana kelaparan.