Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 dalil+kitab+injil 3 ilmu 4 sedekah 5 Cari t Opik dmn 6 Tafsir Quraish Shihab dan halalnya mengenai QS.an Nisa ayat 136 7 berfikir kritis 8 al ikhlas 9 niat 10 surat ibrahim 11 an nisa ayat 59 12 Nikah 13 muslim 151 14 ibrahim 15 Ali imran ayat 159 16 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 17 qs yusuf 18 dalil+kitab+zabur 19 surat hud 20 minyak bumi 21 hutang 22 Surat+Ghafir+ayat+64 23 Surat at tin 24 Asmaul husna 25 ali imran 159 26 at taubah ayat 105 27 Ishaq 28 Ali imran 190 29 hadits tentang shalat tahajjud 30 Ali imran 152 31 akhlak 32 Yunus 57 33 Aisha menyusukan salim 34 Nuh+ayat+12 35 Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. 36 (فَاطِرُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا یَذۡرَؤُكُمۡ فِیهِۚ لَیۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَیۡءࣱۖ وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡبَصِیرُ) [Surat Asy-Syura 11] 37 Keuntungan 38 ali+imran+ayat+159 39 Tajwid+surat+al+anbiya 40 Hadits+kitab+zabur 41 ali imran ayat 31 42 injil 43 zabur 44 al anfal ayat 33 45 ibrahim+26 46 al quran 47 al maidah ayat 32 48 Hadis minyak+bumi 49 Cerita hikmah 50 Hadits yang berkaitan dengan Q.s Ali Imran ayat 159 51 thaha ayat 44 52 gunung qaf 53 an nisa ayat 9 54 dalil+naqli+kitab+injil 55 tafsir al maraghi surat al anfal ayat 72 56 Kiamat 57 ali imran 133 58 al+isra+ayat+23 59 rasul rasul 60 an nahl ayat 125 61 Ali+imran+191 62 Al hadid ayat 25 63 Az zumar ayat 53 64 Ar Rahman 65 yunus ayat 41 66 fussilat ayat 9 67 Surat Ali Imran ayat 146 68 adil 69 Musibah 70 Cari nadzwa 71 an-nisa ayat 9 72 turunnya zabur untuk nabi daud 73 Nuh+ayat+11 74 kayu india 75 tujuh perkara membinasakan 76 al hujurat ayat 10 77 Surat+an+nisa+ayat+78+-+79 78 Bekerja 79 an-Najm ayat 39-42 80 turunnya injil untuk nabi isa 81 hadist tentang hari akhir 82 Al-Maidah ayat 6 83 Tuliskan tafsir Quraish Shihab dan Jalalalyn mengenai Q.S An Nisa ayat 136! 84 Al-imran 85 Puasa tarwiah 86 tentang tawassul 87 al mulk ayat 2 88 al isra' ayat 26 89 Tajwid+surat+al+anbiya ayat 105 90 maryam 29 91 al+baqarah+ayat+231 92 Hadist nabi tentang tumbuhan 93 lalat 94 Al furqan ayat 20 95 al mujadalah ayat 11 96 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 97 hadits ibnu majah nomer 219 98 Al ahqaf ayat 15 99 surah saba 100 Bolak balik dalam kampung

Hasil pencarian tentang “Menuntut+ilmu+itu+ada+tahapan+dan++tingkatan+yang+harus+dilalui,++barangsiapa+yang+melaluinya+maka+ia++telah+menempuh+jalan+salaf++rahimahumullah.+Dan+ilmu+yang++paling+pertama+adalah+menghafal++kitabullah+„azza+wa+jalla+dan++memahaminya”

Apakah yang Anda maksud “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salah rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya”?
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 19
Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan....Maka barangsiapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan (yang menyampaikannya) kepada Tuhannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk) untuk membedakan antara jalan hidayah dan jalan kesesatan...; dimaksud supaya ia mengerjakan perintah Kami dengan menempuh jalan yang pertama, dan ia Kami larang...dari menempuh jalan yang kedua.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 39
Itulah hari yang pasti terjadi....Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
Sesungguhnya Kami telah memberikan Luqmân hikmah, ilmu dan kebenaran dalam berkata....Dan Kami katakan kepadanya, "Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang telah Dia berikan kepadamu....Barangsiapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia mencari kebaikan untuk dirinya sendiri....Dan barangsiapa yang mengingkari nikmat dan tidak mensyukurinya, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan...Dialah yang berhak dipuji, walau tak ada seorang pun yang memuji-Nya."
Dan seandainya seluruh pohon yang ada di bumi berubah menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat...banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu...akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu Allah....sesuatu pun yang keluar dari ilmu dan hikmah-Nya....Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...itu....Tetapi hendaknya ada satu golongan yang memenuhi seruan Rasul untuk memperdalam pengetahuan agama dan...mereka itu tetap dalam kebenaran dan menjaga diri dari kebatilan dan kesesatan(1). (1) Pada ayat suci...Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
(Sesungguhnya ini) yaitu ayat-ayat yang memperingatkan ini (adalah suatu peringatan) suatu nasihat bagi...(Maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan kepada Rabbnya) menempuh jalan yang menyampaikan...kepada-Nya, yaitu melalui iman dan taat kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 15
Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya (Muhammad) di dunia dan akhirat,...maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah...ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 29
Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah...ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir"....Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka....Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih...Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya...Alquran) itulah (yang hak dari Rabbmu lalu mereka beriman kepadanya dan tenanglah) yakni mantaplah (...hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada...jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam.
(Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa, "Pergilah kalian dengan hamba-hamba-Ku di malam hari...buatlah untuk mereka) dengan tongkatmu itu (jalan yang kering di laut itu) artinya, jalan yang keadaannya...telah kering....Nabi Musa mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepadanya, lalu Allah mengeringkan jalan yang dilalui...mereka, sehingga mereka dapat melaluinya (kamu tak usah khawatir akan tersusul) dapat terkejar oleh
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 256
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada...jalan yang sesat....Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah...berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus....Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(Maka kenapa ia tidak) atau mengapa ia tidak (menempuh jalan yang sulit?)
Setiap langit dilengkapi dengan benda-benda yang disediakan untuk itu dan sesuai dengan kebijaksanaan-Nya...Langit yang paling dekat dengan bumi dihiasi-Nya dengan bintang-bintang yang menyala bagai lampu sebagai...penunjuk jalan dan sebagai penjagaan bila ada setan yang berusaha mendengarkan berita-berita dari Allah...Penciptaan yang rapi itu adalah pengaturan Yang Mahaperkasa yang tak terkalahkan, dan ilmu-Nya meliputi
Wahai orang-orang yang beriman, tidak sepantasnya kalian berselisih tentang orang-orang munafik yang...menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran: apakah mereka beriman atau kafir, apakah mereka layak...Sungguh akal mereka telah membalikkan apa yang telah mereka perbuat dan menjadikan kejahatan menguasai...Maka janganlah kamu mengharapkan petunjuk orang yang telah ditakdirkan oleh Allah, dalam ilmu-Nya yang...Karena barangsiapa ditakdirkan sesat oleh Allah, dalam ilmu-Nya yang azali, maka sedikit pun ia tidak
Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi adalah milik Allah....Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Apa yang kalian nyatakan dan sembunyikan dalam diri kalian, Allah mengetahuinya....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat....Lalu mengampuni dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 11
Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian...Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
Sedangkan Lûth, ia Kami karuniai daya ketegasan dan kejelian dalam memutuskan masalah dan ilmu yang bermanfaat...Di samping itu, ia pun telah Kami selamatkan dari penduduk negeri yang melakukan jenis kejahatan yang...Mereka itu adalah suatu bangsa yang selalu melakukan kemungkaran dan keluar dari ketaatan kepada Allah...dan tabiat normal.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 14
Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang...Barangsiapa yang yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
Sesungguhnya Tuhan kalian, wahai manusia, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala...Tidak ada yang mengetahui panjangnya enam hari itu kecuali Allah....Setiap tahapan itu terdiri atas rentang waktu yang cukup panjang....Tahapan-tahapan yang disebutkan sebagai enam hari itu merupakan tahap penundukan matahari, bulan dan...Termasuk dalam tahapan itu juga adalah pergantian siang dan malam dan timbulnya siang menggantikan kegelapan
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 54
dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran itulah yang hak dari Tuhan-mu...lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk...bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (..."Sesungguhnya kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya...menurut ilmu Allah yang terdahulu (sampai hari berbangkit; maka inilah hari berbangkit itu) yang kalian...ingkari itu (akan tetapi kalian selalu tidak meyakini") kejadiannya.
Seorang manusia yang diberi kekuatan spiritual dan ilmu dari kitab berkata, "Aku akan mendatangkan singgasana...Benar, orang itu langsung melakukan apa yang dikatakannya....nikmat Allah yang telah menciptakanku, memberikan pertolongan kepadaku dengan karunia-Nya, untuk mengujiku...Barangsiapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah terlepas dari beban kewajiban....Dan barangsiapa tidak mau mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan syukur.
Dengan keterangan yang jelas itu, Kami menerangkan bukti-bukti yang bermacam-macam, agar menjadi tampak...jalan kebenaran yang dilalui oleh orang-orang Mukmin dan menjadi jelas jalan kebatilan yang dilalui
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 78
Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku"....Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang...lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta?...Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 115
Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan...jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami...masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 43
Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu..., maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
Allah telah menetapkan bahwa barangsiapa yang mengikuti dan menjadikan setan itu sebagai petunjuk dan...penolong, maka ia akan disesatkan dari jalan kebenaran dan diarahkan kepada kebatilan yang dapat menjerumuskannya...ke dalam neraka yang menyala berkobar-kobar.