Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 riba 3 Ilmu 4 Ali Imran 5 pemimpin 6 Al Baqarah ayat 4 7 al maidah ayat 1 8 jihad 9 al Baqarah ayat 285 10 menuntut ilmu 11 Ali Imran 190 12 Hadis tentang Musa dan khidir 13 sabar 14 Al maidah ayat 48 15 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 16 al maidah ayat 2 17 zakat 18 Salam 19 AT TAUBAH AYAT 60 20 al ikhlas 21 ali imran 31 22 Ali Imran 104 23 al ankabut ayat 51 24 Ayat+47 25 Luqman ayat 18 26 maryam 27 Surat+Maryam+Ayat+94 28 An nisa ayat 29 29 luqman 30 iman 31 ali imran ayat 110 32 ali imran 159 33 Surat Al maidah ayat 1 34 surat+al hijr+AYAT+36 35 pinjaman 36 al hijr 9 37 Al-Imran 182 38 gunung 39 an nisa ayat 3 40 Tentang kesehatan jiwa 41 ar rum ayat 21 42 Akhlak 43 Cahaya 44 tentang murabahah 45 Hadits+at+huru 46 Itulah perumpamaan 47 Al+alaq+ayat+96 48 khalifah 49 ali imran 19 50 niat 51 Surat+Maryam+Ayat+76 52 al anfal ayat 2 53 an nisa ayat 58 54 al-maidah ayat 2 55 yunus 99 56 al baqarah ayat 256 57 makan 58 Albaqarah ayat 2017 59 muhammad 60 yusuf ayat 87 61 Al Baqarah ayat 275 62 ali+imran+191 63 bumi 64 daud 65 SEDEKAH 66 al isra ayat 32 67 al quran 68 al ahzab ayat 21 69 al-qiyamah ayat 2 70 2154 hadist muslim 71 islam 72 Timbangan 73 nikah 74 annisa ayat 51 75 an-nisa ayat 58 76 sungai 77 al+maarij+ayat+35 78 Maksiat 79 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 80 Pendidikan 81 ali imran 130 82 ali imran ayat 190 83 al+maarij+ayat+33 84 al baqarah ayat 83 85 Al hasyr ayat 11 86 al+maarij+ayat+32 87 al+kafirun+ayat+4 88 Al hajj ayat 18 89 Hadist tentang zakat 90 Surat an-nisa ayat 51 91 An Nisa Ayat 51 92 Sholat 93 Yusuf 108 94 Jual beli 95 an nisa ayat 23 96 Surah al-qasas ayat 26 97 akal 98 Al Baqarah ayat 30 99 al+maarij+ayat+30 100 petir

Hasil pencarian tentang Aisha+menyusukan++salam

sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan...bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada...mereka upahnya) sebagai upah menyusukan (dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan mereka...hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan...bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita yang lain) dan ibu si anak
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 10
Do'a mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma", dan salam penghormatan mereka ialah: "Salam".
(Akan tetapi) (dikatakan) kepada mereka ucapan (Salam, Salam) lafal ayat ini menjadi Badal dari lafal
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 44
Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salam;
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 6
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan...antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan
Salam kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrâhîm.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 26
akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
Salam sejahtera untuk Ilyâsîn, Ilyâs dan keluarganya.
Salam sejahtera tercurahkan kepada para rasul pilihan.
kalian kecuali setelah meminta izin kepada penghuninya untuk memperkenankan kalian masuk setelah memberi salam...Permintaan izin dan pemberian salam itu lebih baik bagi kalian ketimbang masuk begitu saja, tanpa izin...dan salam.
Ketika masuk, para malaikat itu mengucapkan, "Salam sejahtera."...Ibrâhîm pun menjawab, "Salam sejahtera. Kalian adalah orang-orang yang tak dikenal."
Ketika masuk, para malaikat itu mengucapkan, "Salam sejahtera."...Ibrâhîm pun menjawab, "Salam sejahtera. Kalian adalah orang-orang yang tak dikenal."
Salam sejahtera dan damai dilimpahkan kepada Mûsâ dan Hârûn.
(Apabila kamu diberi salam dengan suatu salam penghormatan) misalnya bila dikatakan kepadamu, "Assalamu'alaikum...(maka balaslah) kepada orang yang memberi salam itu (dengan salam yang lebih baik daripadanya) yaitu...segala sesuatu) artinya membuat perhitungan dan akan membalasnya di antaranya ialah terhadap membalas salam...Dalam pada itu menurut sunah, tidak wajib membalas salam kepada orang kafir, ahli bidah dan orang fasik
(Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat...kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan...(Tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya) misalnya dipaksa menyusukan padahal...bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 58
(Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
Salam sejahtera dan rasa aman untuk Nûh di kalangan malaikat, manusia dan jin seluruhnya.
Mereka memberikan hormat kepadanya dengan ucapan salam....Ibrâhîm menjawab penghormatan mereka dengan salam pula.
Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 89
Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: "Salam (selamat tinggal)".
itu dinamakan sebagai malam yang penuh dengan kesejahteraan, karena para malaikat banyak mengucapkan salam...yaitu setiap kali melewati seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan mereka selalu mengucapkan salam
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 56
Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 62
Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam.
Maka, wahai orang-orang beriman, panjatkanlah shalawat dan salam pada nabi.
perbincangan yang menimbulkan dosa bagi pendengarnya, selain ucapan sesama mereka, "Kami sampaikan salam
perbincangan yang menimbulkan dosa bagi pendengarnya, selain ucapan sesama mereka, "Kami sampaikan salam
(Salam penghormatan kepada mereka) dari Allah swt.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 27
orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam