Paling Sering Dicari

1 Kurban 2 hutang 3 al mujadalah ayat 11 4 Syirik 5 hujan 6 ar-rum ayat 21 7 ibrahim 8 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 9 rumah 10 kemudahan 11 surah al-maidah ayat 8 12 Disebabkan 13 al baqarah ayat 275 14 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 15 ibrahim 37 16 Matahari 17 al quran adalah petunjuk 18 Adam 19 Jihad 20 al waqiah ayat 63 21 Dua masa 22 Maryam 23 Hadits Muslim Nomor 3035 24 Zina 25 Ikhlas 26 al hujurat ayat 13 27 al a'raf ayat 52 28 ibrahim ayat 7 29 Berdebat 30 Aliimram+ayat+105 31 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 32 Al Isra ayat 73 33 Jika allah menganugerahi rahmat 34 puasa 35 cinta 36 Al-Imran (3 : 130) 37 al imran 38 Al-Imran ayat 130 39 al araf ayat 56 40 hadist tentang perilaku konsumen 41 Surga 42 miskin 43 surat al mujadalah ayat 11 44 Ta ha+ayat+14 45 surat+al+imranayat+110 46 al jumuah ayat 10 47 al isra ayat 7 48 Kafir 49 Manusia 50 Iman 51 al ikhlas 52 ilmu 53 al isra ayat 36 54 Ali imran ayat 191 55 makanan 56 al maidah ayat 8 57 urat nadi 58 al+imran+26 59 surat saba surah yang ke berapa 60 Hadist ibnu majah 2172 61 Membunuh 62 Yusuf 84 63 ayat+menyembunyikan+ilmu 64 surat abasa 65 sunat perempuan 66 Ditanya 67 surat Toha ayat 14 68 Kurang ilmu 69 Janganlah sekali kali kamu mengira allah lengah 70 allah sembahlah 71 al+imron+ayat+191 72 ayat al-Baqarah 219 73 Waris 74 Dan saksikanlah kurbanmu. Karena, setetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Dan bacalah: 75 albaqarah ayat 221 76 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 77 surah yusuf 65 78 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 79 al qashash ayat 77 80 AL IMRAN AYAT 3 81 az zumar ayat 68 82 Surat Al A'raf ayat 157 83 durhaka 84 surah al hadid ayat 57:3 85 Obat 86 luqman 87 AN NABA AYAT 7 88 al hujurat ayat 12 89 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 90 Al-Muzammil ayat 20 91 Saba 13 92 Al-ikhlas 93 Gelap 94 Tentang kematian 95 al anam ayat 83 96 surah al kautsar ayat 1-3 97 Al-Ankabut ayat 57 98 surat an nazi'at 99 ALI IMRAN 159 100 al-mujadalah ayat 11

Hasil pencarian tentang Al+baqarah+ayat+5

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ


5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian...akan tetapi orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain durhaka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
membenarkan, maka jika mereka menolak (tidak beriman) kepada salah satunya, seperti tidak beriman kepada Al...Pada ayat ini juga terdapat dorongan bagi mereka, yakni sepatutnya mereka lebih dulu beriman kepada Al...

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.
Ibnul Qayyim setelah menyebutkan pendapat para imam tentang ayat tersebut berkata dalam Madaarijus Salikin...:

-deskripsi"> Dalam surat Al Baqarah ayat 178 sudah diterangkan, bahwa pembunuh
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
-deskripsi"> Pesan Allah ini tersebut dalam ayat 35 surat Al Baqarah, di mana pada pesan...Setelah disebutkan kisah Adam secara garis besar, maka di ayat selanjutnya disebutkan kisah Adam secara
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
keduanya keluar dari surga. yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis yang disebut dalam surat Al...Baqarah ayat 34 di atas....Dalam ayat tersebut terdapat peringatan Allah Ta'ala kepada bani Adam agar waspada terhadap setan....

-deskripsi"> Ayat ini menerangkan bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat...254 surat (2) Al Baqarah.
[[97 ~ AL-QADR (KEMULIAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Dalam surat ini terdapat penjelasan tentang...al-Qur'ân dan malam diturunkannya, dan penjelasan bahwa malam tersebut mempunyai nilai keutamaan yang...Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur'ân pada malam kemuliaan (lailatulkadar, laylat al-qadr) dan
-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.

Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al...Baqarah: 30.
Baca juga ayat 213 surat Al-Baqarah.
Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan apabila dikatakan kepada...Al Baqarah: 170)

Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim