Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 4 an nisa ayat 29 5 Riba 6 injil 7 Zabur 8 gunung 9 saba 16 10 Surat an nahl ayat 44 11 Dalil+tentang+judi 12 Berpikir 13 ibrahim 7 14 Penyakit 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 hijrah 17 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 18 akal 19 Tuhan 20 maryam 16 21 Cinta+tanah+air+ 22 Surat Al-A’raf Ayat 144 23 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 24 dalil+kitab+injil 25 al+lail+ayat+1-2 26 Berfikir+positif 27 Saba 13 28 Hikmah 29 Tajwid+surat+al+anbiya 30 sabar 31 Kitab+injil+alisra 32 at+talaq+ayat+3 33 Kayu 34 menyelam 35 berlomba 36 Al Maidah ayat 2 37 yusuf ayat 111 38 Unta 39 At taubah ayat 105 40 membunuh 41 al+ikhlas 42 yusuf 69 43 nafsu 44 al hujurat ayat 13 45 ali imran 47 46 saba+16 47 domba 48 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 49 maryam+17 50 Pengertian dalil kitab 51 yunus 52 Pintu+rezeki 53 judi 54 Muhammad 55 Berakal 56 Hadis kitab zabur 57 Ali Imran ayat 164 58 An nisa ayat 58 59 ali imran 130 60 surat+as-syu'ara+80 61 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 62 HUD AYAT 61 63 ar-rum ayat 41 64 hadits kitab taurat 65 Al imran 130 66 Sakit 67 Hadist kitab Zabur 68 Samiri 69 Surat Al alaq 70 hadist+al-hujurat+ayat+12 71 Taurat 72 kebahagiaan 73 dalil+kitab+zabur 74 Al+anfal+ayat+82 75 rayap 76 yunus 57 77 at taubah ayat 36 78 berbahagia 79 takut 80 Al bayyinah ayat 1 81 ali imran 159 82 zakat 83 bermegah 84 al imran 103 85 QS. Ali Imran ayat 104 86 Alankabut ayat 10 87 Kesengsaraan dan kemelaratan 88 al-A’raf+ayat+204 89 tumbuhan herbal 90 Maryam 17 91 surat al-muthaffifin ayat 6 92 an nisa ayat 1 93 ar rahman ayat 33 94 Al Imran:92 95 luqman 13-19 96 Dan kami menciptakan awan 97 Durhaka 98 Allah maha kuasa 99 as saba 16 100 Yusuf 19

Hasil pencarian tentang Al+ikhlas+

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas