Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 rezeki 6 tafsir surat al a 7 jiwa 8 ramadhan 9 al ikhlas 10 ali+imran+191 11 Tanaman 12 Al Anfal ayat 39 13 penciptaan manusia 14 al maidah ayat 2 15 Doa nabi adam 16 rumput rumputan 17 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 18 ali imran 19 al maidah ayat 3 20 al maidah ayat 32 21 Sholat 22 umrah 23 Takwa 24 maryam+20 25 Yunus 57 26 Al baqarah ayat 183 27 langit 28 doa ziara kubur 29 al-baqarah ayat 183 30 al hujurat ayat 13 31 ali imran 190 32 hati 33 ali+imran+190 34 an nisa ayat 58 35 hewan 36 ibrahim 37 al maidah ayat 1 38 Bumi 39 Berpuasa 40 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 41 Ali Imran 185 42 al lahab 43 pohon 44 Surat al an am 45 an nisa ayat 29 46 yunus 38 47 Ali+Imran+159 48 al-baqarah+ayat+186 49 Saham 50 utusan 51 al hujurat ayat 10 52 maryam+21 53 Allah berbicara kepada nabi muhammad 54 Bersyukur 55 al baqarah ayat 155 56 Tafsir surat alfatihah 57 yusuf 58 yunus 40 59 Ad dhuha ayat 2 60 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 61 yunus 62 62 al anam ayat 141 63 sikap 64 surat+al-'alaa+ayat+2 65 al-mujadalah ayat 11 66 ibrahim ayat 40 67 cinta 68 dikembalikan 69 Al+hujurat+ayat+56 70 kasih sayang 71 Quran 72 Imran 73 mudatsir+ayat+5 74 ilmu tumbuh tumbuhan 75 ali+imran+113 76 kerajaan 77 ali imran 31 78 al anfal ayat 11 79 Kematian 80 Adam 81 Al+ahzab+ayat+65 82 luqman 13 83 Thalut sungai 84 surat al baqoroh 85 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 86 AR RUM AYAT 50 87 at tahrim ayat 6 88 ali imran 159 89 RUMPUT 90 Hadis tentang qunut 91 surat Al baqarah ayat 183 92 ali imran 110 93 hadist tentang qunut shubuh 94 zina 95 Anjing 96 alam 97 Harta 98 ibrahim 32 99 ar rahman 100 al maidah ayat 5

Hasil pencarian tentang Allah+bersama+kita

Tentukanlah waktu yang kita sepakati bersama untuk pertemuan kita, dan jangan ada seorang pun dari kita
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka pastilah) atau tetaplah (atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana...diungkapkan-Nya pada ayat yang lain, "Sesungguhnya Aku akan penuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama...(sesungguhnya kita) semua (akan merasakan) azab dengan adanya keputusan itu, yang akhirnya membuat mereka
Katakan, wahai Nabi, "Hai Ahl al-Kitâb, mari kita berpegang kepada kalimah sawâ' (titik temu) yang selalu...kita ingat bersama-sama....Yaitu, bahwa masing-masing kita hanya menyembah kepada Allah, tidak mengakui adanya sekutu bagi-Nya,...tunduk dan taat kepada pihak lain demi menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dengan meninggalkan hukum Allah...itu, katakan kepada mereka, "Persaksikanlah bahwa kami patuh dan tunduk kepada hukum dan ketentuan Allah
Kaum itu tidak memberikan tanggapan lebih dari ucapan: "Usirlah Lûth bersama pengikutnya dari negeri...Mereka adalah orang-orang yang berlagak suci dan tidak sudi melihat perbuatan kita."
Apakah kalian mengatakan, "Dari mana kematian dan kekalahan yang menimpa kita, padahal kita semua telah...memeluk Islam, dan Rasul bersama kita?"...Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan akan membalas kalian semua sesuai apa yang pernah kalian perbuat
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 66
Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan...kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali...Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita
Semoga Allah mengganti kebun kita dengan yang lebih baik....Sesungguhsnya hanya kepada Tuhan kita sajalah kita mengharap ampunan dan ganti."
Setelah sadar, mereka berkata, "Mahasuci Allah dari anggapan kita bahwa Dia telah menzalimi kita dengan...Sesungguhnya kitalah yang telah berbuat zalim karena niat buruk kita."
bayi itu, istri Fir'aun berkata kepada suaminya, "Bayi ini agaknya akan menjadi sumber kebahagiaan kita...Kita biarkan saja ia hidup dan jangan kita bunuh, dengan harapan kelak ia akan dapat kita manfaatkan...untuk mengatur urusan kita....Atau, kita angkat saja ia sebagai anak."...Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang sudah ditakdirkan Allah terhadap Mûsâ.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 71
Katakanlah: "Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan...kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemudharatan kepada kita dan (apakah) kita akan kembali ke...belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan...Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 49
Mereka berkata: "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan...tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya (bahwa) kita tidak...menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar".
Ia berkata, "Kita tidak boleh lupa dengan janji dan sumpah dengan nama Allah yang telah kita ucapkan...kepada orangtua kita, bahwa kita akan menjaga Benyamin sampai kita kembali membawanya pulang kepada ayah...Yûsuf kita lempar ke sumur....aku pulang, atau kalau Allah menentukan aku pulang secara terhormat....Sesungguhnya Allah adalah Penentu ketetapan Yang Mahaadil.
Kalian akan tahu, siapa di antara kita yang akan mendapat siksaan hina, dan siapa di antara kita yang...Aku pun juga menunggu bersama kalian."
dan mengikuti langkah Abdullah bin Ubai pemimpin golongan munafik yang menarik diri dari peperangan bersama...sahabat-sahabatnya, katanya, "Apa gunanya kita membunuh diri dan anak-anak kita?"...agar membela Nabi dan diri mereka sendiri, "Sekiranya kami pandai berperang, tentulah kami akan turut bersama...kamu," maka Allah pun meneguhkan pendirian kedua golongan tadi hingga mereka tidak jadi menarik diri...kepada Allah orang-orang beriman bertawakal) hanya percaya kepada-Nya dan tidak kepada selain-Nya.
Katakan pula kepada mereka, "Pada hari kiamat nanti, Allah akan menghimpun kita dan akan memberikan keputusan...antara kita secara adil....Dialah yang Maha Memutuskan segala persoalan dan Mahatahu akan kebenaran di antara kita.
Katakan, wahai Rasulullah, kepada para pembangkang itu, "Kita semua sedang menunggu bagaimanakah gerangan...akhir perjalanan kita masing-masing....Kalian pasti akan mengetahui siapakah di antara kita pemeluk agama yang benar dan mendapatkan petunjuk...Allah."
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 32
Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya...kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
Mereka berkata, "Apakah seorang manusia biasa di antara kita yang harus kita ikuti?...Kalau kita mengikutinya, kita tentu akan tersesat dan gila.
membeli Yûsuf berkata kepada istrinya, "Perlakukan dan layani anak ini dengan baik, agar ia betah tinggal bersama...kita, siapa tahu ia akan bermanfaat bagi kita....Atau, kita angkat ia sebagai anak....Allah Mahakuat lagi Mahakuasa untuk melaksanakan segala apa yang dikehendaki-Nya.
(Tiada lain hal itu) yakni kehidupan yang sesungguhnya (hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati...kemudian kita hidup) yaitu dengan hidupnya anak-anak kita (dan sekali-kali kita tidak akan dibangkitkan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 31
Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu
Sesungguhnya kemuliaan di surga yang diberikan Allah kepada kita adalah suatu kemenangan yang amat besar...Kemuliaan itu juga merupakan keselamatan terbesar dari siksa Allah yang selalu kita takuti di dunia."
(Mudah-mudahan Rabb kita memberikan ganti kepada kita) dapat dibaca yubdilanaa dan yubaddilanaa (yang...lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita.")...Supaya Dia menerima tobat kita dan mendatangkan kepada kita kebun yang lebih baik dari kebun kita yang
disebutkan, jadi bentuk lengkapnya adalah Innahuu, artinya, sesungguhnya ia (hampirlah ia menyesatkan kita...) memalingkan diri kita (dari sesembahan-sesembahan kita, seandainya kita tidak sabar menyembahnya.")...niscaya kita dapat dipalingkan dari sesembahan-sesembahan kita olehnya....Maka Allah berfirman, ("Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab) secara terang-terangan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 156
mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: "Kalau mereka tetap bersama-sama...kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh"....Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang...Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.
Tatkala mereka melihat kebun-kebun itu hitam terbakar, dengan goncang mereka berkata, "Kita sungguh telah...Ini bukan kebun kita! Atau ini memang kebun kita, tetapi kita telah terhalangi untuk melihatnya."
Tatkala mereka melihat kebun-kebun itu hitam terbakar, dengan goncang mereka berkata, "Kita sungguh telah...Ini bukan kebun kita! Atau ini memang kebun kita, tetapi kita telah terhalangi untuk melihatnya."
akan adanya hari berbangkit, ("Kehidupan ini) kehidupan yang sebenarnya (tiada lain hanyalah kehidupan kita...) yang kita alami (di dunia saja, kita mati dan kita hidup) sebagian dari kita mati kemudian sebagian...yang lain hidup karena mereka dilahirkan (dan tiada yang membinasakan kita selain masa") atau berlalunya...Lalu Allah berfirman menyangkal perkataan mereka melalui firman-Nya: (dan mereka tidak mempunyai mengenai
(Berkatalah) Musa, ("Itulah) tempat kita kehilangan ikan itu (tempat) sesuatu (yang kita cari)" kita...cari-cari, karena sesungguhnya hal itu merupakan pertanda bagi kita, bahwa kita akan dapat bertemu dengan...orang yang sedang kita cari.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 61
tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita...anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita...bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta