Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 surat ali' imran ayat 185 8 ar-rum ayat 21 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 hutang 12 dosa 13 surah al-maidah ayat 8 14 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 15 Nikah 16 al mujadalah ayat 11 17 Jihad 18 cinta 19 Dua masa 20 matahari 21 Ta ha+ayat+14 22 Saba 13 23 surat+al+imranayat+110 24 Kafir 25 surat al imran ayat 185 26 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 27 ilmu 28 al isra ayat 36 29 al a'raf ayat 52 30 Jika allah menganugerahi rahmat 31 Ikhlas 32 ALI IMRAN 159 33 sabar 34 al-mukminun+ayat+34 35 Berdebat 36 puasa 37 al isra ayat 7 38 Al-Imran (3 : 130) 39 miskin 40 Aliimram+ayat+105 41 Ar Rahman 42 Al-Imran ayat 130 43 al ahzab ayat 21 44 Hadits Muslim Nomor 3035 45 maryam 46 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 47 Metode pendidikan 48 Susah payah 49 dalil hidayah 50 maryam ayat 30-35 51 muslim 52 Shalat 53 Sebaik baik penolong dan pelindung 54 yunus 99 55 Tentang kematian 56 Kurang ilmu 57 ayat tentang serakah 58 Hadist ibnu majah 2172 59 surah yusuf 65 60 asy+syuara+ayat+181+182+183 61 Tanah 62 al+qiyamah+ayat+1-2 63 surat saba surah yang ke berapa 64 al+maidah+ayat+ 83 65 Dongeng 66 AN NAML AYAT 88 67 Ali imran ayat 191 68 al anbiya ayat 30 69 Surat Al-Baqarah Ayat 256 70 ibrahim ayat 37 71 ombak 72 Al Hijr 26 73 ibrahim 37 74 al an'am ayat 71 75 Yusuf 84 76 ar rum ayat 21 77 Al ikhlas ayat 1-4 78 berlayar 79 al-Hujurât ayat 6 80 surat Toha ayat 14 81 ar rum ayat 56 82 Manusia 83 ATTAKASUR AYAT 1-2 84 ayat al-Baqarah 219 85 Surat yunus+ayat+8 86 Hadits ahmad jauhi kufur 87 al jumuah ayat 10 88 Al Jasiyah ayat 18 89 adil 90 al-baqarah ayat 164 91 Membunuh 92 permainan 93 ayat+menyembunyikan+ilmu 94 durhaka 95 surah al kautsar ayat 1-3 96 az zumar ayat 68 97 Gelap 98 Ditanya 99 empat puluh tahun 100 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi

Hasil pencarian tentang Allah+tidak+akan+merubah+nasib+seorang+kaum

terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 19
Apakah (kamu hendak merubah nasib) orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya?...Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadap kalian) di dunia ini; apakah aku...akan diusir dari negeriku, atau apakah aku akan dibunuh sebagaimana nasib yang telah dialami oleh nabi-nabi...sebelumku, atau adakalanya kalian melempariku dengan batu, atau barangkali kalian akan tertimpa azab...sebagaimana apa yang dialami oleh kaum yang mendustakan sebelum kalian....sama sekali belum pernah membuat-buat dari diriku sendiri (dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 11
malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri...Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan
Telah Kami utus kepada setiap umat seorang Rasul yang mengatakan kepada umatnya, "Sembahlah Allah semata...Maka Allah memberinya petunjuk berupa kesiapan yang baik untuk mengikuti jalan yang lurus....Sementara segolongan lain dari mereka berpaling dari kebenaran sehingga berjalan pada jalan yang tidak...Maka Allah pun menurunkan siksa-Nya kepada golongan tersebut....kaum 'Ad, Tsamûd dan kaum Nabi Lûth, dan bagaimana kesudahan nasib mereka yang binasa dan merugi.
Setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas--atas perintah Allah--menjaga dan memeliharanya...Demikian pula, Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat...menjadi lemah, sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang akan...Apabila Allah berkehendak memberikan bencana kepada suatu bangsa, tidak akan ada seorang pun yang dapat...Tidak ada seorang pun yang mengendalikan urusan kalian hingga dapat menolak bencana itu.
Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...yaitu dengan berhenti melakukannya pada saat itu juga, menyesali perbuatan itu dan berniat keras untuk tidak...kepada kebaikan, sehingga Allah merubah kejahatan mereka dengan kebaikan....Sa’id bin Jubair berkata, “Allah merubah penyembahan mereka kepada berhala menjadi menyembah kepada...Ar Rahman, yang sebelumnya memerangi kaum muslimin menjadi memerangi orang-orang musyrik dan Allah merubah
misalnya (maka sesungguhnya mereka menderita sakit pula sebagaimana kamu menderitakannya) maksudnya nasib...mengharapkan dari Allah) kemenangan dan pahala (sesuatu yang tidak mereka harapkan) hingga sebetulnya...(Dan Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan dan pengaturan-Nya....Suatu kali Thu'mah bin Ubairiq mencuri sebuah baju besi dan menyembunyikannya di rumah seorang Yahudi...Lalu kaum si Yahudi itu pun meminta kepada Nabi saw. agar membelanya dan membersihkan dirinya dari tuduhan
yakni tidak ada yang dapat merubah orang lain sehingga menjadi indah dipandang selain syari'at Allah...Untuk mengetahui kehebatan shibghah Allah, cobalah bandingkan antara seorang hamba yang beriman kepada...Kemudian bandingkan dengan seorang yang jauh dari syari'at Allah; akhlaknya buruk seperti suka berdusta...ucapan dan amalan yang nampak maupun tersembunyi, dan hal itu tidak akan diperoleh kecuali dengan mengikuti...Sedangkan arti ikhlas adalah tujuan seorang hamba dalam melakukan semua itu untuk mencari keridhaan Allah
(akan tetapi mereka sabar dalam menghadapi pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka...kepada mereka) untuk membinasakan kaumnya; maka bersabarlah kamu sehingga datang pertolongan-Ku yang akan...(Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah) janji-janji-Nya (Dan sesungguhnya telah
Adapun para rasul, maka mereka tidak perlu takut dan khawatir....saja yang menzalimi dirinya dengan berbuat maksiat, lalu Dia bertobat dan kembali kepada-Nya, ia pun merubah...keburukannya dengan kebaikan dan maksiatnya dengan taat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi...Oleh karena itu, jangan ada seorang pun yang berputus asa dari rahmat dan ampunan-Nya, karena Dia mengampuni...semua dosa, dan Dia lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya.
akan berbicara dengan Sa’ad sampai Sa’ad mau kafir kepada agamanya, dan ia berjanji akan mogok makan...Muhajirin dan Anshar, aku berkata, “Kaum Muhajirin lebih baik daripada Anshar,” Lalu salah seorang...berkenaan dengan khamr, “Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib...

-deskripsi"> Dan tidak ada seorang yang memiliki ilmu bahwa syirk itu benar....

-deskripsi"> Yakni kemudian akan Aku beri balasan amalmu.
Kemudaratan dan makar jahat itu tidak menimpa kepada siapa pun kecuali kepada mereka yang merencanakannya...Maka, adakah mereka masih tetap menunggu hukum Allah yang pernah diberlakukan kepada umat sebelum mereka...Kamu tidak akan pernah dapat merubah cara Allah memperlakukan umat-umat yang ada, sebagaimana para pembuat...makar berharap agar mereka dapat merubah peristiwa yang dialami oleh umat-umat sebelumnya....Kamu pun tidak dapat mengalihkan hukum Allah dari arah yang semestinya.
-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala berdalih dengan dalil ‘aqli (akal...

-deskripsi"> Oleh karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala mampu berbuat demikian, maka...Demikian pula Dia yang merubah kejadian mereka dari kejadian yang satu kepada kejadian selanjutnya sehingga...tidak layak bagi-Nya membiarkan mereka begitu saja; tidak diperintah dan tidak dilarang serta tidak...

-deskripsi"> Maksudnya mengganti mereka dengan kaum yang lain.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 15
Orang-orang Badwi yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan...: "Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu"; mereka hendak merubah janji Allah....Katakanlah: "Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami; demikian Allah telah menetapkan sebelumnya..."; mereka akan mengatakan: "Sebenarnya kamu dengki kepada kami"....Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.
Mereka tidak akan menyangka bahwa nasibmu akan berakhir dengan kondisi yang sangat memilukan dan menyedihkan...Akan tetapi banyak manusia yang tidak mau mengamati bukti-bukti kekuasaan Kami di alam raya yang begitu...manusia dapat menjadikannya sebagai bahan pelajaran, betapa mengenaskan nasib seseorang yang pernah...M., pada masa salah seorang raja dari dinasti XIX bernama Minfatah putra Ramsis II, yang pernah memberlakukan...bertanya, "Bukankah ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa al-Qur'ân itu benar-benar diturunkan oleh Allah
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 47
Mereka menjawab: "Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu"....Shaleh berkata: "Nasibmu ada pada sisi Allah, (bukan kami yang menjadi sebab), tetapi kamu kaum yang
memandang kepada sebagian yang lain) dengan maksud untuk lari dari tempat itu seraya berkata ("Adakah seorang...bilamana kalian pergi dari tempat ini; jika ternyata tidak ada seorang pun dari kalangan kaum Muslimin...Apabila ternyata ada seseorang dari kaum Muslimin yang melihat mereka, maka mereka tetap di tempatnya...(Allah telah memalingkan hati mereka) dari hidayah (disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti...) akan kebenaran, lantaran mereka tidak mau menggunakan pikirannya guna merenungkan kebenaran itu.
Katakan kepada mereka, "Apakah kalian akan memperdebatkan kami tentang Allah karena Dia tidak memilih...seorang Nabi pun selain dari kaum kalian?...Padahal Dia adalah Tuhan kalian, Tuhan segala sesuatu, bukan hanya Tuhan sekelompok kaum....Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki dan memberi balasan setiap manusia sesuai...Allah telah memberikan petunjuk bagi amal perbuatan kami dan mengaruniai kami jiwa yang ikhlas."
kecuali jika mereka merubah niat dan pendirian mereka, lalu berhijrah....Meskipun begitu, apabila mereka meminta bantuan untuk mengalahkan kaum yang menindas mereka karena alasan-alasan...Allah Maha Melihat, Mahateliti segala yang kalian lakukan dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan...Allah....Berhentilah pada batasan-batasan hukum Allah, agar kalian tidak terjerumus dalam jurang siksa-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 27
Tidak ada (seorangpun) yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya....Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari pada-Nya.
yang diangkat Allah menjadi rasul....(pemimpin kaum Quraisy)....tidak akan mati terbunuh....Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang-orang...Hal itu, karena Allah tidak butuh kepadanya dan akan tetap menegakkan agama-Nya serta menguatkan hamba-hamba-Nya
Allah dalam menyambutmu....Di dalam hati mereka mengatakan, "Mengapa Allah tidak menyiksa kita jika ia benar-benar seorang rasul...Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Mereka akan terbakar....dan kaum Yahudi di Madinah terjadi perjanjian damai....Salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi adalah bahwa jika ada seorang Muslim yang akan lewat di hadapan
(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya...mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak yang masih kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib...mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim...menyuruhnya bersedekah kurang dari sepertiga dan memberikan selebihnya untuk para ahli waris hingga tidak
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 13
Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian...dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan...dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan...mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

-deskripsi"> Segala sesuatu di bawah pemeliharaan Allah dan pengaturan-Nya, termasuk...pemeliharaan-Nya adalah dengan menerangkan agama-Nya, menjaganya dari semua yang dapat menhilangkan dan merubah...agama itu, demikian juga Dia memelihara kaum mukmin dari segala yang dapat menyingkirkan iman dan agama
-deskripsi"> Baik dengan menafsirkannya dengan tafsir yang tidak benar setelah mengetahui...makna yang sesungguhnya mapun dengan merubah lafaz-lafaznya, padahal mereka mengetahui bahwa mereka...telah merubah firman Allah dengan sengaja dan berdusta.
Sesungguhnya rahmat Allah atas kalian sangat besar dalam perundangan hukum kisas itu, yaitu terjaminnya...Tindak pencegahan yang terkandung dalam hukum kisas itulah yang menjamin kelanggengan hidup seorang yang...Dan apabila seorang petinggi kaum dikisas sebagai ganti dari seorang rakyat jelata yang membunuh, orang...yang tidak bersalah dihukum karena kejahatan yang dilakukan orang lain, sebagaimana terjadi pada masa...kasih sayang Allah yang mendorong mereka ke jalan ketakwaan dan menepati perintah-Nya.
Kedua jabatan ini tidak pernah dirangkap oleh seorang pun sebelumnya (serta diajarkan-Nya kepadanya apa-apa...(Dan seandainya Allah tidak menolak kekejaman sebagian manusia) ba`dhuhum menjadi badal dari manusia...(dengan sebagian yang lain, tentulah bumi ini akan rusak binasa), yakni dengan kemenangan orang-orang...musyrik, terbunuhnya kaum muslimin dan dihancurkannya mesjid-mesjid....mereka (kaum musyrikin) melalui sebagian yang lain (kaum muslimin).
Jika Kami berkehendak, Kami akan menjadikan tanaman itu kering dan rusak sebelum matang....Maka kalian akan terus terheran-heran sambil mengatakan, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian...Bahkan nasib kami buruk, tidak mendapatkan rezeki."
Jika Kami berkehendak, Kami akan menjadikan tanaman itu kering dan rusak sebelum matang....Maka kalian akan terus terheran-heran sambil mengatakan, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian...Bahkan nasib kami buruk, tidak mendapatkan rezeki."