Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 surat+al+nisa++ayat+10 3 Sabar 4 at talaq ayat 4 5 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 6 surat al qadr 7 Nabi ismail 8 Bumi 9 Hadits tentang jual beli barter 10 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 11 Ramadhan 12 ilmu 13 ali imran 190 14 kematian 15 surat+an-an'am+ayat++121 16 Puasa 17 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 18 surat al-'ankabut ayat 33 19 Lembut 20 Gunung 21 an nisa ayat 24 22 al ikhlas 23 pemimpin 24 al baqarah ayat 30 25 Ikhlas 26 Langit 27 Surat+Al+ikhlas 28 ali imran 159 29 surat+an nisa+ayat+11 30 luqman 31 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 32 harta 33 at tahrim ayat 6 34 BIDARA 35 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 36 jihad 37 al+maun+ayat+3 38 Ibnu majah 39 surat+al-baqarah++ayat+233 40 Hadits Ahmad Nomor 15455 41 al+maun+ayat+2 42 fathir ayat 32 43 matahari 44 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 45 surat yunus 46 Ibrahim 7 47 al+alaq+ayat+4 48 an nisa ayat 29 49 Hujan 50 ayat-ayat tentang lautan 51 al+alaq+ayat+5 52 berbuat baik 53 al isra ayat 23 54 Malu 55 surah al mu'minun ayat 12-14 56 Zina 57 hukum tajwid surat ibrahim ayat 25 58 rahmat 59 surah an nisa ayat 7 60 menunggu 61 hud ayat 6 62 Taha ayat 10 63 ali+imran+134 64 ali imran 7 65 Surat Al-baqarah ayat 237 66 Surat+ahQaf+Ayat+15 67 al anfal ayat 29 68 perhitungan 69 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 70 al baqarah ayat 216 71 al+ahzab+ayat+70 72 Muntaha 73 tujuan hidup 74 imran+ayat+97 75 surat+al-baqarah +ayat+233 76 Saba‘ ayat 28: 77 Hadits imam Bukhari 4789 78 al maidah ayat 6 79 surga 80 shahada+kepada+allah 81 al+alaq+ayat+1 82 an nur ayat 30 83 Alqasas ayat 68 84 Perempuan 85 berbeda 86 Prinsip perkawinan adat 87 pertengkaran 88 Hadis tentang Rahmat Allah 89 Sedekah 90 doa khatam quran 91 An nur ayat 26 92 Hadits Ahmad 93 yunus 94 al+alaq+ayat+2 95 yusuf+90 96 Ali Imran ayat 145 97 Surat Asyu'ara ayat 80 98 Bulan 99 luqman ayat 13 100 Tambahan

Hasil pencarian tentang Ar+rahman+ayat+57

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


57. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan

-deskripsi"> Dengan persangkaan mereka yang rusak, bahwa mereka tidak mengenal Ar...Rahman dan menjadikannya di antara sekian cara mengkritik Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,...Padahal Ar Rahman adalah salah satu di antara nama-nama Allah, di mana seseorang boleh menyeru-Nya dengan...menyebut Allah maupun Ar Rahman atau nama-nama-Nya yang lain....

-deskripsi"> Yakni ajakan kepada mereka untuk sujud kepada Ar Rahman.
Artinya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...surah Ar-Rahman.
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
Ar Ruum: 57)

Bisa juga maksud “salam” di ayat ini adalah selamatnya ucapan dari setiap cacat, seperti ucapan dzikrullah...ucapan yang menyenangkan, berita gembira, pembicaraan yang baik di antara sesama, mendengar firman Ar...Rahman, mendengarkan suara-suara yang merdu, dan sebagainya, karena surga merupakan tempat kesejahteraan

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa...ayat-ayat-Nya termasuk rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan ihsan-Nya kepada mereka, di mana dengan...ayat-ayat tersebut Dia menunjuki mereka kepada kebenaran, memperlihatkan kepada mereka mata mereka yang
yang mengingkari sifat rahmah (penyayang) bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan menolak menamai-Nya dengan Ar...Rahman, atau kepada hamba-hamba-Nya....Misalnya, ketika meminta rezeki, maka menggunakan nama-Nya Ar Razzaq (Maha Pember rezeki), dsb....janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan jangan (pula) merendahkannya,” ia berkata, “Ayat...jalan tengah di antara kedua itu.”

-deskripsi"> Maksudnya janganlah membaca ayat
-deskripsi"> Yakni orang-orang yang tunduk kepada setan, berpaling dari Ar Rahman dan
-deskripsi"> Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kemuliaan Baitullah...al Haram dan kemuliaan pembangunnya, yaitu kekasih Ar Rahman, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
Adapun orang-orang yang bertakwa dikumpulkan kepada Ar Rahman seperti kafilah yang terhormat.

Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...kita untuk menyembah dua tuhan sedangkan dia sendiri menyeru tuhan lain di samping-Nya," maka turunlah ayat...berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman) artinya namailah...artinya mana saja di antara kedua nama itu (kamu seru) maka ia adalah baik; makna ini dijelaskan oleh ayat...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.

-deskripsi"> Seperti ketika disebutkan Ar Rahman, dan ketika yang disampaikan selain

-deskripsi"> Ada yang mengatakan, bahwa pengecualian di ayat ini adalah pengecualian...="tafsir-deskripsi"> Ya, buruk sekali orang yang mengambil setan sebagai walinya menggantikan Allah Ar...Rahman....Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk menjadikan setan sebagai musuh dan menyebutkan alasan mengapa

-deskripsi"> Karena takut dan khawatir sambil menunggu keputusan Ar Rahman....Ini salah satu tafsir ayat tesebut, dan tafsir ini benar....Al Jaatsiyah: 15) Bisa jadi kedua tafsir ini merupakamn maksud ayat tersebut....Hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya di ayat selanjutnya, “(Allah berfirman), "Inilah kitab (catatan...Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya lagi Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan secara rinci tindakan

-deskripsi"> Dihubungkannya surga dengan nama-Nya Ar Rahman (Yang Maha Pengasih)...Bisa juga maknanya, bahwa surga yang dijanjikan Ar Rahman termasuk perkara yang tidak ditangkap oleh

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Jangan engkau kira bahwa disebutkan Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih) di sini hanya untuk memberitakan janji-Nya, bahkan untuk memberitahukan
yang ada adalah kekafiran, kezaliman, keraguan dan kebimbangan serta mengadakan tandingan bagi Allah Ar...Rahman.
berkuasa terhadap orang-orang yang menjadikannya sebagai kawannya, menaatinya dan meninggalkan ketaatan Ar...Rahman.
-deskripsi"> Surah yang mulia ini dimulai dengan nama Allah Ar Rahman yang menunjukkan
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
dengan diri kami dan bersandar kepada kemampuan kami, bahkan kami meminta pertolongan kepada Tuhan kami Ar...Rahman terhadap apa yang kamu katakan.
tafsir-deskripsi"> Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menjawab dengan jawaban ‘ibadurrahman (hamba-hamba Ar...Rahman) terhadap ucapan orang-orang yang bodoh, dan tidak membalas, bahkan bersabar serta tidak menyikapi
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
tuhan-tuhan selain-Nya, dan bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan mereka yang sesungguhnya, yaitu Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih), di mana rahmat-Nya mengena kepada orang yang baik maupun yang buruk.
-deskripsi">Tentang makna Ar Rahmaan dan Ar Rahiim sudah diterangkan sebelumnya....Disebutkannya ayat ini setelah "Al Hamdu lillahi Rabbil 'aalamiin" untuk memberitahukan bahwa Allah Subhaanahu
saleh, sedangkan rezeki yang ditunda berupa kenikmatan yang kekal dan kehidupan yang sejahtera di dekat Ar...Rahman (yakni Surga)....

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat isyarat, bahwa seorang hamba apabila melihat