Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 Al+hijr+ayat+47 5 hujan 6 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 7 Almaidah ayat 48 8 Ayat yang ada arti al quranyya 9 ayat tentang kepala madrasah 10 an-nur+ayat+36 11 al-insyirah ayat 5 12 Aman 13 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 14 laut 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 al-maidah ayat 3 17 ali imran 159 18 surat thaha ayat 180 19 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 20 Hadits Abu Daud Nomor 4432 21 huud+40 22 Al-Baqarah ayat 168 23 ali+imran+159 24 surat Al furqan ayat 20 25 surat Al furqan ayat 9 26 al baqarah ayat 219 27 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 28 akhlak 29 Al-Baqarah · Ayat 286 30 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 31 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 32 al baqarah ayat 275 33 hewan 34 orang tua 35 An-nisa ayat 58 36 awan 37 ali imran 64 38 AL HUJURAT AYAT 11 39 ali imran 40 yusuf 41 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 42 ali imran ayat 185 43 al hijr ayat 9 44 Al ikhlas 45 Al+hijr+ayat+48 46 al fatiha ayat 1 47 AL MAIDAH AYAT 2 48 al maidah ayat 3 49 al-maidah ayat 48 50 saba 15 51 Ar-Rahman ayat 19 52 al bayyinah ayat 8 53 Ayat 43 54 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 55 QS.Al imran ayat 79 56 surat al baqarah ayat 11 57 Tafsir kepuasan kerja 58 al isra ayat 26 59 annisa ayat 58 60 dunia 61 al baqarah ayat 28 62 MARYAM 63 al maidah ayat 8 64 Al mu'minun ayat 51 65 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 66 muhammad+ayat+23 67 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 68 kalimat allah isa 69 an nisa ayat 1 70 an nisa ayat 135 71 Surat annisa ayat 56 72 surah al imran 110 73 Ibrahim 25 74 ayat twntang ahklak 75 surat+Asy+syuara+ayat+157 76 ali+imran+147 77 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 78 hadist ali imran ayat 190-191 79 Bersyukur 80 al baqarah ayat 2 81 surah+al+imran+110 82 kafir+dibutakan+allah+qs 83 Sedikit sekali berterimakasih 84 munafik 85 luqman 86 Al imran 87 Ayat tentang toleransi 88 Al-Baqarah ayat 177 89 gunung 90 surat al-ahzab ayat 5 91 Surat al ikhlas 92 az+zalzalah+ayat+2 93 haram 94 Kitab belakang 95 Q.S Al-Maidah ayat 48: 96 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 97 yunus 101 98 Surat Ap Ahqaf ayat 9 99 an-nisa+ayat+29 100 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+

Hasil pencarian tentang Ar+rum+ayat+41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ


41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[30 ~ AR-RUM (BANGSA ROMAWI) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini dimulai dengan menyebutkan...Ayat-ayat terakhir pada surat ini mengisyaratkan tentang hari kiamat dan kekufuran orang-orang musyrik...manusia untuk mendengarkan dan membawa mereka untuk mempercayai ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw (1). (1) Ayat-ayat...saw., dan orang-orang Persia bukan Ahl al-Kitâb seperti orang-orang musyrik--maka Allah menurunkan ayat-ayat...Dan juga terdapat kejadian ketiga yang dapat dipahami dari konteks ayat-ayat ini yang menjadi pembangkit
Ar Ruum: 41)

-deskripsi">Tentang makna Ar Rahmaan dan Ar Rahiim sudah diterangkan sebelumnya....Disebutkannya ayat ini setelah "Al Hamdu lillahi Rabbil 'aalamiin" untuk memberitahukan bahwa Allah Subhaanahu
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat...Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Ayat ini juga sudah cukup bagi orang yang berakal untuk berhenti dari mengerjakan larangan Allah yang...

-deskripsi"> Mimpi adalah terjemah dari kata Ar Ru'ya dalam ayat ini....Namun kebanyakan mufassir menerjemahkan kata Ar Ru'ya tersebut dengan penglihatan, yang maksudnya adalah...

-deskripsi"> Yaitu pohon zaqqum yang tersebut dalam surat As Shaffat ayat 62 sampai...”

-deskripsi"> Dengan banyak ayat (tanda kekuasaan-Nya)

-deskripsi"> Di ayat 40 dengan 41 terdapat munasabah (keterkaitan), yaitu sebagaimana
Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan...Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
(Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah) kepada...perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
tiupan yang kedua dari malaikat Israfil; jarak di antara kedua tiupan itu empat puluh tahun; dan jumlah ayat...ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah.
yang mengingkari sifat rahmah (penyayang) bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan menolak menamai-Nya dengan Ar...Misalnya, ketika meminta rezeki, maka menggunakan nama-Nya Ar Razzaq (Maha Pember rezeki), dsb....janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan jangan (pula) merendahkannya,” ia berkata, “Ayat...jalan tengah di antara kedua itu.”

-deskripsi"> Maksudnya janganlah membaca ayat

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa...ayat-ayat-Nya termasuk rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan ihsan-Nya kepada mereka, di mana dengan...ayat-ayat tersebut Dia menunjuki mereka kepada kebenaran, memperlihatkan kepada mereka mata mereka yang
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat
Oleh karena itulah, Dia tutup ayat ini dengan dua nama-Nya yang mulia; Al ‘Aziz dan Ar Rahiim.
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad...keadaan di masa lalu, maksudnya angin itu menggerakkannya (lalu Kami halau awan itu) di dalam ungkapan ayat
Inilah arti Ar Rusyd.

-deskripsi"> Setelah ini....Hal itu, karena Al Qur’an adalah ayat yang agung, hujjah yang qath’i bagi orang yang mengambil sinar
Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk berbuat ikhlas, baik dalam ibadah kurban maupun dalam ibadah lainnya...

-deskripsi"> Seperti menunjukkan kepada kita syi’ar-syi’ar agama-Nya dan manasik
Artinya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...surah Ar-Rahman.
Ar-Ra'd, 43.)...Istifham atau kata tanya pada ayat ini mengandung makna Taqrir yakni ketahuilah oleh kalian (berapa banyak
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang firman Alllah "Ar Rahmaanu 'alal 'arsyis
Bisa juga maksud “salam” di ayat ini adalah selamatnya ucapan dari setiap cacat, seperti ucapan dzikrullah...ucapan yang menyenangkan, berita gembira, pembicaraan yang baik di antara sesama, mendengar firman Ar
Dalam ayat lain, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “(Yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya...Ar Ra’d: 23-24)

Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia...Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Hal ini seperti yang disebutkan dalam surat Al Hajj ayat 73; di dalamnya Allah menerangkan bahwa berhala-berhala...sembah itu tidak dapat membuat lalat, Sekalipun mereka kerjakan bersama-sama, dan di surat Al Ankabuut ayat...41 yang di dalamnya Allah menggambarkan kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik
-deskripsi"> Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kemuliaan Baitullah...al Haram dan kemuliaan pembangunnya, yaitu kekasih Ar Rahman, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.
Hal ini ditunjukkan pula oleh qiraat Abdullah (Ibnu Mas’ud) dan Ubay, “Was ‘alilladziina ar salnaa...ilaihim qablaka rusulanaa.”

-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan bahwa semua para

-deskripsi"> Karena takut dan khawatir sambil menunggu keputusan Ar Rahman....Ini salah satu tafsir ayat tesebut, dan tafsir ini benar....Al Jaatsiyah: 15) Bisa jadi kedua tafsir ini merupakamn maksud ayat tersebut....Hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya di ayat selanjutnya, “(Allah berfirman), "Inilah kitab (catatan...Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya lagi Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan secara rinci tindakan
-deskripsi"> Sudah diterangkan sebelumnya, bahwa maksud mengagungkan syi’ar-syi’ar...

-deskripsi"> Dengan demikian, mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah merupakan bukti