Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 sabar 6 cinta 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 ibrahim 9 surat ali' imran ayat 185 10 ar-rum ayat 21 11 hujan 12 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 13 Maryam 14 zina 15 Ar Rahman 16 Nikah 17 Rezeki 18 lumpuh dan buta 19 JUAL BELI AYAT 20 ar rahman 19 21 ali imran 159 22 al ikhlas 23 dosa 24 kurban 25 sedekah 26 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 27 Gunung 28 al-mukminun+ayat+34 29 AN NAML AYAT 88 30 Putra 31 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 32 surat al qasas ayat 77 33 miskin 34 ayat kursi 35 al imran 200 36 surat al imran ayat 185 37 Al-ahzab ayat 70 38 perempuan 39 pagi 40 al+anam+ayat+14 41 Matahari 42 al ahzab ayat 21 43 al anbiya ayat 30 44 al imran ayat 47 45 ali imran 134 46 yunus 99 47 surat Al-Baqarah ayat 177 48 al infitar ayat 6 7 49 an nur ayat 35 50 Aliimram+ayat+105 51 al baqarah ayat 256 52 Surah An-Najm ayat 24 53 jual beli 54 al ahzab ayat 70 55 al baqarah ayat 233 56 Nabi Ismail 57 Tafsir Surat an nahl ayat 97 58 ali imran 59 adil 60 uzair 61 surah an-nisa ayat 29 62 lima 63 Laut 64 Surah Taha ayat 5 65 albaqarah ayat 26 66 surah al baqarah ayat 30 67 yusuf ayat 47-48 68 waris 69 aL-AHZAB AYAT 21 70 al hasyir ayat 7 71 Surah Az-zummar ayat 9 : 72 tafsir surat al imran ayat 104 73 Hud ayat 5 tema apa 74 Matahari mengelilingi bumi 75 maryam ayat 12 76 Al-A'râf ayat 20 77 buta 78 pelestarian alam 79 surat al-an'am ayat 59 80 ATTAKASUR AYAT 1-2 81 Al furqaan 27 82 Qs. Maryam 33 83 kesulitan 84 ampunan 85 Surah tentang tulang 86 ali imran : 92 87 maryam+ayat+30-35 88 delapan puluh 89 UJIAN 90 al hujurat ayat 10 91 hud ayat 6 92 niat 93 al isro ayat 1 94 surat al isra ayat 23 95 Q.S AL A'RAF AYAT 56 96 nabi yunus 97 Sediakanlah potongan besi 98 sholat 99 Saksi 100 AL A'RAF AYAT 52

Hasil pencarian tentang At+tahrim+ayat+6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ


6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Ayat ini dinamakan ayat hijab, di mana Allah memerintahkan Nabi-Nya menyuruh...At Tahrim: 6)

-deskripsi"> Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lebar yang dapat...Dengan demikian, maksud ayat ini adalah hendaknya mereka tutup dengan jilbab mereka kepala, muka dan
[[66 ~ AT-TAHRIM (PENGHARAMAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini mengisyaratkan sesuatu yang
At Tahrim: 12).
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).

-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
menimpa mereka selama tujuh malam delapan hari sehingga mereka mati bergelimpangan (lihat Al Haaqqah: 6-...

-deskripsi"> Padahal telah ada ayat-ayat yang menghendaki mereka untuk beriman.
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
[[114 ~ AN-NAS (MANUSIA) Pendahuluan: Makkiyyah, 6 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad
Yahudi, Nasrani dan Majusi, atau tidak menyempurnakan imannya, seperti mengambil sesuatu dari syari’at...agamanya, namun dia tinggalkan yang lain yang semisalnya atau yang lebih tinggi daripadanya dalam syari’at...Ayat ini menunjukkan bahwa agama memerintahkan bersatu padu dan melarang berpecah belah dalam agama,...Dalam sebuah qira’at dibaca “Faaraquu” yakni meninggalkan agama yang mereka diperintahkan untuk...

-deskripsi"> Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk berlepas diri dari
Sebagaimana dibuktikan oleh penemuan ilmiah, panas permukaan matahari mencapai 6. 000 derajat....Dari itulah ayat suci ini menyebut matahari sebagai pelita (sirâj) karena mengandung cahaya dan panas
-deskripsi"> Dalam tafsir Al Jalaalain disebutkan, bahwa ketika turun ayat ini, ada yang...merasa keberatan, maka dimansukhlah dengan ayat "fattaqullah mas tatha'tum" (Maka bertakwalah kepada...Allah semampu kamu) surat At Taghabun: 16, wallahu a'lam.
[[109 ~ AL-KAFIRUN (ORANG-ORANG KAFIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 6 ayat ~ Dalam surat ini Allah memerintahkan
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Berupa syari’at dan hukum-hukum sebagai karunia dan ihsan-Nya kepada...hamba-hamba-Nya, dan lagi bukan dari sisi (menurut keinginan) mereka bentuk syari’at itu....Dalam ayat ini terdapat pujian bagi ahli ilmu, terutama sekali yang memiliki ilmu terhadap kitab Allah...Di dalam ayat ini juga terdapat tazkiyah (rekomendasi) terhadap ahli ilmu, karena Allah memerintahkan
kehendak-Nya serta izinnya yang bersifat qadari (terhadap alam semesta) lagi syar’i (sesuai syari’at-Nya...

-deskripsi"> Untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Ta’ala, memperhatikan nasehat dan
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
Menurut penyusun Tafsir Al Jalaalain ayat ini dimansukh dengan ayat, “Laisa ‘aladh dhu’afaa…dstâ...€ (At Taubah: 91).
-deskripsi"> Ayat ini merupakan berita dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala tentang kekuasaan-Nya...

-deskripsi"> Dimulai dari hari Ahad dan diakhiri dengan hari Jum’at....

-deskripsi"> Ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153

-deskripsi"> Inilah tabi’at manusia, zalim, berani berbuat maksiat, meremehkan...Dari ayat 32-34 disebutkan nikmat-nikmat Allah secara garis besar dan secara rinci; dengan ayat itu Allah
Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada ‘Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata, “Turun ayat...” Orang itu menjawab, “Tidak.” Karena inilah (ayat tersebut) turun.” (Hadits ini dishahihkan...oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi (3331) dan Syaikh Muqbil dalam Ash Shahiihul Musnad Min
aku minum adalah madu di sisi Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan mengulangi lagi,” maka turunlah ayat...Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...(Sedangkan ayat), “Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah...Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah secara singkat dan panjang.” Hadits tersebut dalam Nasa’i di juz 6...telah disebutkan dalam asbabunnuzul(sebab turunnya)nya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat
>-deskripsi"> Baik dalam nama-nama-Nya, sifat-Nya, perbuatan-Nya atau dalam syari’at-Nya...Dalam ayat ini, Allah melarang beberapa perkara, dari mulai yang ringan hingga yang besar, karena di...Allah, menindas hamba-hamba Allah dan karena di dalamnya terdapat perobahan agama Allah dan syari’at-Nya
Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan berperang di bulan haram sudah mansukh (dihapus) berdasarkan ayat...5 surat At Taubah, demikian juga berdasarkan ayat-ayat yang umum yang memerintahkan memerangi orang-orang...ulama yang lain berpendapat, bahwa larangan berperang di bulan-bulan haram tidaklah mansukh berdasarkan ayat...ini dan ayat yang lain, mereka mena'wil yang mutlaknya kepada yang muqayyad....Namun demikian, ayat ini ditakhshis dengan firman Allah Ta'ala di surat At Taubah ayat 28, yang di sana
adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam ayat...Ayat ini tidak hanya mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan kejadian manusia dari setetes air...seperti disebut dalam ayat 5 dan 6 surat al-Thâriq, bahkan juga telah mendahului ilmu pengetahuan dalam...Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ayat ini mengandung penafsiran ilmiah bahwa air merupakan sarana...Karena itu dapat dikatakan bahwa setiap makhluk hidup, sebagaimana dijelaskan ayat ini, diciptakan dari
"tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberi isyarat yang menunjukkan keagungan terhadap ayat-ayat...kitab Al Qur’an yang jelas, menerangkan semua tuntutan ilahi dan tujuan syari’at sehingga orang
-deskripsi"> Yaitu hari Jum’at....Menurut Syaikh As Sa’diy, bahwa termasuk ke dalam ayat ini, yang melihat dan yang dilihat, yang hadir
[[81 ~ AT-TAKWIR (PERISTIWA PENGGULUNGAN MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 29 ayat ~ Surat al-Takwîr