Paling Sering Dicari

1 hutang 2 kemudahan 3 al mujadalah ayat 11 4 syirik 5 ali imran 6 rumah 7 al+kautsar+ayat+1-2 8 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 9 Ruhul 10 al baqarah ayat 275 11 manusia 12 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 13 MARYAM 14 kurban 15 musibah 16 harun 17 AL HUJURAT AYAT 13 18 Iman 19 luqman 20 Disebabkan 21 Jihad 22 al waqiah ayat 63 23 Dua masa 24 Surah+Al+A'raf+ayat+ 25 al quran adalah petunjuk 26 ikhlas 27 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 28 hadist tentang perilaku konsumen 29 surat abasa 30 ali imran ayat 191 31 al-ikhlas 32 al baqarah ayat 2 33 surah al-maidah ayat 8 34 Al Isra ayat 73 35 cemas 36 al ahzab ayat 70 37 Berdebat 38 Hati 39 al imran 159 40 berserah diri 41 ALI IMRAN 14 42 Makanan 43 an nisa ayat 29 44 ali imran 104 45 al imran 46 al hasyr ayat 7 47 azab 48 Haji 49 Surat an nur 50 al hujurat ayat 12 51 mendidik anak sesuai zaman 52 ibrahim ayat 7 53 Al-Imran (3 : 130) 54 ibrahim 37 55 al ikhlas 56 sumber daya alam 57 Sholat 58 surat+al+imranayat+110 59 Jika allah menganugerahi rahmat 60 Ta ha+ayat+14 61 Al-Imran ayat 130 62 Ilmu 63 Muslim 64 Al+Kautsar+ayat+2 65 Jahe 66 sabar 67 bala' 68 an-naziat+ayat+15 69 ujian 70 al baqarah ayat 81 71 sunat perempuan 72 Kafir 73 Azan maghrib 74 al hujurat ayat 6 75 al+imran+27 76 Susah payah 77 Albaqarah ayat 16 78 Surah+Al+A raf+ayat 79 an+nisa+ayat+22 80 "Maha Penyayang" 81 an+nur+ayat+31 82 az zumar ayat 53 83 Surga 84 Al anfal ayat 2 85 Adam 86 Surat yunus+ayat+8 87 Yusuf 88 al araf ayat 56 89 Surat Al A'raf ayat 157 90 miskin 91 Sedekah 92 al+imran+26 93 al baqarah ayat 269 94 hadits tentang anak meninggal dunia 95 meninggalkan 96 Al-Baqarah ayat 132. 97 ibrahim ayat 37 98 almaidah ayat 2 99 najis 100 zikir

Hasil pencarian tentang At-tin+ayat+1

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ


1. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[95 ~ AT-TIN (BUAH TIN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Pada bagian pertama surat ini Allah bersumpah...Aku bersumpah demi buah tin dan zaitun, karena mengandung keberkahan dan manfaat yang amat besar.
-deskripsi"> Yang dimaksud dengan Tin menurut sebagian mufassir ialah tempat tinggal...Nabi Nuh, yaitu Damaskus yang banyak pohon Tin; dan Zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon
terjemahan ayat Surat At-Tin Ayat 1
Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,
Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian) seperti biji gandum (dan tumbuh-tumbuhan) seperti buah Tin
(Demi Tin dan Zaitun) keduanya adalah nama buah, atau dapat juga keduanya diartikan nama dua buah gunung

-deskripsi"> Yang dapat dinikmati oleh hamba, seperti buah anggur, buah tin, buah
(1). (1) Pada beberapa ayat al-Qur'ân sering disebutkan bahwa bumi beratap dan terhampar....Ayat-ayat itu harus dipahami bahwa bumi terlihat beratap dan terhampar, meskipun pada hakikatnya berbentuk
serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1)...(1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat
bernama Uzair dan lewat di Baitulmakdis dengan mengendarai keledai sambil membawa sekeranjang buah tin...swt., "Sebenarnya sudah seratus tahun lamanya kamu tinggal; lihatlah makanan dan minumanmu itu) buah tin
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan...kaki ayat 12 surat Fâthir.
Dialah yang mula-mula menciptakan kalian dari tanah,(1) lalu menetapkan bagi kehidupan tiap orang di...setelah itu memperdebatkan kemampuan Allah dalam pembangkitan, dan keberhakan-Nya untuk disembah. (1)...Maksud ayat ini bisa dipahami bahwa penciptaan Adam a. s., bapak manusia, adalah dari tanah seperti...yang tersebut dalam ayat- ayat lain, juga bahwa badan manusia terdiri atas semua unsur yang dipunyai
Seandainya kepada mereka didatangkan ayat-ayat yang telah mereka minta, mereka pasti akan berpaling dan...Kami telah memberi Mûsâ sembilan mukjizat yang nyata(1). Meskipun demikian, mereka mengingkarinya....Dan Fir'aun berkata kepada Mûsâ, "Kukira kau adalah orang yang terkena sihir, Mûsâ." (1) Sembilan mukjizat
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat
Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yûsuf(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku...bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan...kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...kisah kehidupan mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1)...Beberapa pakar tafsir menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
Apabila kalian melaksanakan semua ketentuan itu, niscaya harapan kalian akan terwujud(1). (1) Ayat ini...Petunjuk yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa seseorang yang berada dalam suatu peperangan,...Disinggung pula dalam ayat ini pentingnya jiwa keberagamaan dan keimanan dalam rangka memompa kekuatan...Ayat ini juga menerangkan pentingnya arti taat kepada Allah dan rasul-Nya sebagai upaya menghindari kegagalan
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
Oleh karena itu, kalian tidak perlu minta dipercepat sesuatu yang memang pasti akan tiba(1). (1) Yang...dimaksud dengan kata "âyâtî" ('ayat-ayat-Ku') dalam ayat ini adalah âyât kawniyyah, yaitu tanda-tanda
Kami turunkan dari langit air yang suci dan menyucikan, serta dapat menghilangkan najis dan kotoran(1).... (1) Pada ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia memberikan nikmat kepada manusia berupa turunnya air...Ayat ini menunjukkan bahwa air hujan, ketika pertama kali terbentuk, sangat bersih.
Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinyaâ...Imam Ahmad juga meriwayatkan juz 1 hal. 151, Tirmidzi dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah...dalam At Tauhid (hal.)78, Thabari juz 14 hal. 26 dari hadits Ibnu Abbas yang sama seperti itu, namun...bin As Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1...Adapun keadaannya sebagai Makkiyyah, maka jika yang kuat turunnya, yakni ayat ini di Mekah, maka tidak
Semua urusan mereka diatur dengan penuh hikmah(1). (1) Kata sab'a tharâ'iq dalam ayat ini adalah kiasan...Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia tidak akan pernah lalai dalam mengatur semua makhluk yang ada

-deskripsi"> Seperti kurma, anggur, apel, delima, tin dan lainnya yang tidak ada
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).